ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 (*actualizata*)privind produsele agroalimentare ecologice(actualizata până la data de 13 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006; LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Producţia ecologica, în înţelesul prezentei ordonante de urgenta, înseamnă obtinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteza, în conformitate cu regulile şi principiile de productie ecologica stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Producţia agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. (3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentara ecologica.  +  Articolul 2-------------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Autoritatea responsabila pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. (4) În calitate de autoritate responsabila, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza politici, strategii şi planuri în domeniu; b) initiaza proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; c) înregistrează în fiecare an solicitarile de inscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, prepara, depozitează, comercializeaza sau importa din terte tari în Uniunea Europeana produsele ecologice şi elaboreaza în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică;--------------Litera c) a alin. (4) al art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. d) aproba organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformitatii cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; f) acorda derogari privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare; g) elaboreaza şi administreaza baza de date pentru seminte sau material vegetativ saditor şi acorda derogari pentru utilizarea de seminte care nu provin din agricultura ecologică; h) autorizeaza importul produselor ecologice din terte tari în Uniunea Europeana;--------------Litera h) a alin. (4) al art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. i) aproba cererile solicitantilor pentru utilizarea siglei «a e»; j) asigura legătură cu organismele interne şi internationale din domeniu; k) organizeaza programe de informare şi de pregatire cu părţile interesate în vederea promovarii conceptului de agricultura ecologică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul II Definirea termenilor de specialitate-------------Art. 3 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul III Reguli de productie ecologica-------------Art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 5-------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Utilizatorii pot folosi seminte şi material de inmultire vegetativ care nu sunt obtinute conform metodei de productie ecologica, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obtine de pe piaţa comunitara un material de reproducere care să satisfaca exigentele metodelor de productie ecologica.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. (3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru semintele ecologice şi materialul de inmultire vegetativ, precum şi acordarea de derogari pentru utilizarea de seminte şi material de inmultire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (5) Producătorii pot utiliza rasaduri care nu sunt obtinute din agricultura ecologică numai în urmatoarele condiţii:-------------Partea introductiva a alin. (5) al art. 5 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. a) utilizarea lor să fie aprobata de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate;-------------Litera b) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Litera c) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Litera d) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Litera e) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogata de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul IV Etichetarea  +  Articolul 6-------------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Etichetele vor cuprinde o sigla specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, emisa şi aplicata pe baza sistemului de certificare, indicand ca produsul respectiv este conform cu regulile de productie ecologica. (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul V Sistemul de inspecţie şi certificare  +  Articolul 7 (1) Operatorii care produc, proceseaza, importa din terte tari, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializarii, au obligaţia de a-şi inregistra aceasta activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. (2) Inregistrarea operatorilor va cuprinde urmatoarele menţiuni: a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; c) natura operaţiunilor şi a produselor; d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de productie, operatorul va indica data la care inceteaza cultivarea produselor a caror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;-------------Litera d) a alin. (2) al art. 7 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Regulile privind inregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspecţie şi certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007. (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu strictete confidentialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a retetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare.--------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul VIImportul din terte tari-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 9-------------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terte tari se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul VII Sancţiuni-------------Art. 10 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 13În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentatiei,Ioan Avram MuresanMinistrul apelor,pădurilor şi protectiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescusecretar de stat──────────────