HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)privind Regulamentul Senatului(actualizata până la data de 7 iulie 2006*)
EMITENT
  • SENATUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 7 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: DECIZIA nr. 601 din 14 noiembrie 2005; DECIZIA nr. 317 din 13 aprilie 2006.Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, îşi inceteaza aplicabilitatea.Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 28.  +  AnexăREGULAMENT 24/10/2005