HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 (*actualizata*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(actualizata până la data de 21 mai 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.627.  +  AnexăREGULAMENT 23/12/2003