HOTĂRÂRE nr. 127 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 21 martie 2007    În temeiul art. 134 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2005 pentru aprobarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 20 septembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Anton Pandrea
    București, 1 martie 2007.Nr. 127.  +  ANEXĂREGULAMENTInstitutului Național al Magistraturii