ORDIN nr. 262 din 19 februarie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor(actualizat până la data de 16 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.296 din 4 decembrie 2007; ORDINUL nr. 1.059 din 5 mai 2010; ORDINUL nr. 34 din 5 ianuarie 2011; ORDINUL nr. 2.706 din 25 octombrie 2011; ORDINUL nr. 250 din 22 februarie 2013; RECTIFICAREA nr. 250 din 22 februarie 2013; ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2; c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3; d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4; e) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16; f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c; g) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5; h) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod M.F.P. 14.13.20.99/1; i) Certificat de înregistrare fiscală, cod M.F.P. 14.13.20.99/2,prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Instrucţiunile de completare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4^1Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt: a) taxa pe valoarea adăugată; b) impozitul pe profit; c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; d) accizele; e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă; f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor; g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate; h) contribuţia de asigurări pentru şomaj; i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; j) contribuţia de asigurări sociale; k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii; m) redevenţele miniere; n) redevenţele petroliere; o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale; s) impozitul pe construcţii; ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.-------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014.  +  Articolul 5Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia economică şi administrativă, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 februarie 2007.Nr. 262.  +  Anexa 1*Font 7*┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ 010 ││ SIGLĂ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ Nr. de operator de ││ ANAF │ PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ŞI ALTE ENTITĂŢI │ date cu caracter ││ │ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ │ personal - 759 │└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. FELUL DECLARAŢIEI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│2. DENUMIRE │ │├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. DOMICILIU FISCAL │├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├────────┴───┬───────────────────────────────────────────┴────────────┴───┬──────┬────────────┬──────┬──────────┴─┬─────┬┴───────┤│Strada │ │ Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├───┬────┬───┴┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┴──────┴────────────┴──────┴────────────┴─────┴────────┤│Et.│ │Ap. │ │Detalii adresă │ │├───┴────┴────┴───┬─┴───────────────┬───┴────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤│Cod poştal │ │Ţara │ │ │├────────┬────────┴───────────┬─────┴─┬──────┴────────────────────────┴────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┤│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │├────────┴────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┤│4. FORMA DE ORGANIZARE │├───────────────────────┬───┬─────────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤│ Persoană juridică │ │Întreprindere familială │ │ Asociaţie │ │ Asociaţie de proprietari │ │├───────────────────────┼───┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┼───┤│ Fundaţie │ │ Federaţie │ │ Sindicat, federaţie sindicală, confederaţie │ │├───────────────────────┴───┴─────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│3. Felul sediului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. Plătitor cu sediul central în România │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───┤│Sediul central │ │Sucursală │Filială │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┴───┤│Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate │├──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┤│Ţara │ │Filială │ │├──────────────┴─────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────┴──────┬───┬───────────────────────────────┼───┤│Reprezentanţă │ │Alte subunităţi │ │Sediu fix │ │├────────────────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────┬──────┼───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│5. Forma juridică │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│6. Forma de proprietate │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┬───┤│7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│D. REPREZENTARE PRIN: │├─────────────────────────┬───┬───────────────────────┬───┬───────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────┬───┤│Împuternicit │ │Reprezentant legal │ │Reprezentant fiscal │ │ Plătitor de venit │ │├─────────────────────────┴─┬─┴───────────────────────┴───┴─────────┬─────────────┴───┴────┬─────────────────────────────────┴───┤│Nr. act │ │Data │ │├───────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│Date de identificare │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL │├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┬─────┬──────────────────┬──────┬──────┴──┬─────┼────┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├───┬────┼────┬───────────┬────────────┬────────────────────────────────────┼─────┴───┬──────────────┴──────┴─────────┴─────┴────┤│Et.│ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon │ │├───┴────┴────┼───────────┴────────────┴──────────────────────────────┬─────┴───┬─────┴──────────────────────────────────────────┤│Fax │ │E-mail │ │├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────┬──┴┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească│ ││ plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire │ ││ pentru întreprinderile mici │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.3. Înregistrare prin operaţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform ││ art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din ┌───┤│ Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.4. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.5. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care ││ locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste ┌───┤│ operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.6. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal ┌───┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.7. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din ┌───┤│ Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.8. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 ┌───┤│ alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.9. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care ││ locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste ┌───┤│ operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit.b) şi d) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.10. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤│1.11. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤│1.12. Perioada fiscală │├──────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│1.12.1. Lunară │ │1.12.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │├──────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│1.12.2. Trimestrială │ │1.12.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │├──────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1.13. Ca urmare a încetării activităţii sale economice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.14. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.15. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în │ ││scopuri de TVA │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│1.16. Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│2. Impozit pe profit │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│2.3. Perioada fiscală │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┤│2.3.1. Trimestrială │ │2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┼───┤│2.3.3. Anuală │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│4. Accize │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1. La înfiinţare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│6.1.1. Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│6.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│6.2. Perioada fiscală │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│6.2.1. Lunară potrivit legii │ │6.2.2. Lunară prin opţiune │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│6.2.3. Trimestrială │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.3.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.4.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.5.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.6.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.6.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.7. Contribuţia de asigurări sociale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.7.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.7.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.8.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.8.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│6.9.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.9.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│7. Redevenţe miniere │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│7.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│7.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│8. Redevenţe petroliere │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│8.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│8.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│9.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│9.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│10.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│10.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│11.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│11.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│11.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┤│Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220 │ │Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520 │ │Extracţia petrolului brut - Cod CAEN 0610 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Alte activităţi extractive │├──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤│Cod CAEN 0811 │ │Cod CAEN 0812 │ │Cod CAEN 0891 │ │├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───┤│Cod CAEN 0892 │ │Cod CAEN 0893 │ │Cod CAEN 0899 │ │├──────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───┤│12. Impozit pe construcţii │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│12.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│12.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│13. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│13.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│13.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Dizolvare cu lichidare │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Începerea procedurii de lichidare │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Radiere │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│2. Dizolvare fără lichidare │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Divizare │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Fuziune │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Alte cazuri prevăzute de lege │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┬──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┴──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3. Încetarea activităţii │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele persoanei care face declaraţia │ │├───────────────────────┬───────────────┴───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤│Funcţia │ │ │├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ Ştampila ││Semnătura │ │ │├───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal │ │├─────────────────────┬─┴────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├─────────────────────┴──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număr legitimaţie │ │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1-----------Formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 din anexa 1 a fost înlocuit cu formularul cuprins în anexa 1 din ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014, conform modificării aduse de lit. a) a pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ │ │ 020 ││ │ │ Nr. de ││ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE │operator de││[SIGLA]│ DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE │ date cu ││ ANAF │ │ caracter ││ │ │personal- ││ │ │ 1067 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. FELUL DECLARAŢIEI │├─────────────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────────┬─┤│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │ 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└─────────────────────────────────────┴─┴────────────────────────────────────┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │├────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│1.1. Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┴─┼─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┬────────────────────┬──────────────────┼─┬─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┤│2. Nume │ │ Iniţiala tatălui │ │Prenume │ │├──────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─┴─────────┴───────────┤│3. DOMICILIUL FISCAL │├────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─┤│Judeţ │ │ Localitate │ │Sector │ │├────────┴─┬──────────────┴─────────────┴┬──────┬────┬────────┬──────┴──┬────┼─┤│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Sc.│ │├───────┬──┴──────┬───────┬──────────┬───┴──────┴────┴┬───────┴─────────┴────┴─┤│Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │├───────┴──┬──────┴───────┼────────┬─┴────────────────┼───────┬────────────────┤│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │├──────────┴───────────┬──┴────────┴─────┬─────────┬──┴─────┬─┴─────┬──────────┤│4. Act de identitate │ │Seria │ │Număr │ │├─────────┬────────────┴─────────┬───────┴─────────┴───────┬┴┬─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┬─┤│Emis de: │ │Data emiterii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───┬─────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│ │Persoana fizica română cu domiciliul în România │ ││5. ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│ │Persoana fizica română fără domiciliu în România │ │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1. Drepturi de proprietate intelectuală │ │├────────────────────────────────┬─┬─────────────────────────────────────────┼─┤│2. Angajator │ │ 3. Altele │ │├────────────────────────────────┴─┴───────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│4. Data obţinerii primului venit │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5. Data începerii activităţii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6. Data dobândirii calităţii de angajator │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│D. REPREZENTARE PRIN │├───────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────┬─┤│Împuternicit │ │ Reprezentant fiscal │ │├──────────────────────┬────────┴─┴──┬─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│Nr. act │ │Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Date de identificare │├─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │├─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL │├────────┬────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬───────┬─┤│Judeţ │ │ Localitate │ │Sector │ │├────────┴─┬──────────────┴─────────────┴┬──────┬────┬────────┬──────┴──┬────┼─┤│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Sc.│ │├───────┬──┴─┬───────┬────┬──────────┬───┴────┬─┴────┴───┬────┴─────────┴────┴─┤│Et. │ │ Ap. │ │Cod poştal│ │Telefon │ │├───────┴────┼───────┴────┴──────────┴────────┴──────┬───┴───┬─────────────────┤│Fax │ │E-mail │ │├────────────┴───────────────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│La înfiinţare │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┤│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │lei││art. 152 alin.(2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤│1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, ││deşi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin.(2) din Codul Fiscal ││este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(1) din ││Codul fiscal ┌─┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere │ ││a T.V.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în ││afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin.(2) ┌─┤│lit.b) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite conform │ ││art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│Ulterior înregistrării fiscale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului ┌─┤│de scutire prevăzut la art. 152 alin.(1) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, ││deşi cifra de afaceri realizata conform art. 152 alin.(2) din Codul fiscal ││este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(1) din ┌─┤│Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni în ││afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin.(2) ┌─┤│lit.b) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite conform │ ││art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┴─┤│1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din │ │ │ │ │ │ │ │ │lei││operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤│1.11. Perioada fiscală │├─────────────────────┬─┬──────────────────┬─┬─────────────────────────┬───────┤│1.11.1. Lunară │ │1.11.3.Semestrială│ │Nr. aprobare organ fiscal│ ││ │ │ │ │competent │ │├─────────────────────┼─┼──────────────────┼─┼─────────────────────────┼───────┤│1.11.2. Trimestrială │ │1.11.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ fiscal│ ││ │ │ │ │competent │ │├─────────────────────┴─┴──────────────────┴─┴─────────────────────────┴───────┤│Scoatere din evidenţă ca persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1.12. Ca urmare a încetării activităţii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau │ ││drept de deducere a TVA │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│1.14. Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│3.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│4.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│6. Contribuţia de asigurări sociale │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│6.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│7.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│7.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │ │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│8.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│8.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Numele persoanei care face declaraţia │ │├────────────────────┬───────────────────┴──────┬──────────────────────────────┤│Semnătura │ │ │├────────────────────┴──────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ Ştampila ││Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal │ │├─────────────────────┬────────┴─────────┬─────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Număr înregistrare │ │Data înregistrare│ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────┴──────────────────┴──────┬──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Număr legitimaţie │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2 A3/t2┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│[SIGLA]│ │ 030 ││ ANAF │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ Nr. de ││ │ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU │ operator ││ │ PERSOANE FIZICE STRĂINE │de date cu ││ │ │ caracter ││ │ │ personal -││ │ │ 759 │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. FELUL DECLARAŢIEI │├──────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────┬─┤│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │ 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└──────────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────────────┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├───────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┬────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│2. Nume │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Prenume │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Prenume mamă │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Prenume tată │ │├────────────────────┼──────────┬──┬──┬───────┬───────────────┬───────┬─┬─┬─┬─┤│6. Data naşterii: │Ziua: │ │ │Luna: │ │Anul │ │ │ │ │├────────────────────┴──────────┴──┴──┴───────┴───────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┤│7. Domiciliul actual │├───────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┤│Judeţ │ │Localitate │ │├───────┴──────────────────┴───────┬────┴──────────────────────┬────────┬─────┤│Unitate administrativ-teritorială │ │Sector │ │├───────┬──────────────────────────┴─────────────┬────┬────┬───┴─┬─────┬┴───┬─┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├────┬──┼────┬────┬───────────┬───────┬────┬───┬─┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─┤│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Ţara│ │ │├────┴──┴┬───┴────┴───────┬───┴─┬─────┴────┴───┴──┬────────┬──────────────────┤│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │├────────┴────────────────┴─┬───┴────────────┬────┴─┬─────┬┴──────┬───────────┤│8. Actul de identitate │ │Seria │ │Număr │ │├─────────┬─────────────────┴──────────────┬─┴──────┴─────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Emis de: │ │Data emiterii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───┬─────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│9. │Persoana fizică străină cu domiciliul în România │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│ │Persoana fizică străină fără domiciliul în România │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│ │Persoana fără cetăţenie română aflată în întreţinere │ │└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1. Drepturi de proprietate intelectuală │ │├────────────────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────┼─┤│2. Angajator │ │3. Altele │ │├────────────────────────────────────────┴─┴──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│4. Data obţinerii primului venit │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5. Data începerii activităţii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6. Data dobândirii calităţii de angajator │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│D. REPREZENTARE PRIN: │├──────────────────────┬─┬───────────────────────────┬─┬────────────────────┬─┤│Împuternicit │ │Reprezentant fiscal │ │ Plătitor de venit │ │├────────┬─────────────┴─┴──────────────┬────┬───────┴─┴────────────────────┴─┤│Nr. act │ │Data│ │├────────┴──────────────────────────────┴────┴────────────────────────────────┤│Date de identificare │├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME,PRENUME │ │├──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL │├─────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────┤│Judeţ│ │Localitate│ │Sector│ │├─────┴┬────────────────┴──────────┴────────────┬───┬────┬────┬──┴──┬───┼─────┤│Strada│ │Nr.│ │Bloc│ │Sc.│ │├───┬──┴─┬───┬───┬──────────┬──────────┬───────┬┴───┴────┴────┴─────┴───┴─────┤│Et.│ │Ap.│ │Cod poştal│ │Telefon│ │├───┴────┴───┼───┴──────────┴─────────┬┴─────┬─┴──────────────────────────────┤│Fax │ │E-mail│ │├────────────┴────────────────────────┴──────┴──────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│La înfiinţare │├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┤│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │lei││ art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┬─┤│1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │ ││ deşi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din │ ││ Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la │ ││ la art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de │ ││ deducere a TVA │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni ┌─┤│ în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform │ ││ art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ ││ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│Ulterior înregistrării fiscale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea ││ plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(1) din ┌─┤│ Codul fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de ││ TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 ┌─┤│ alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de │ ││ scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┤│1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de ││ operaţiuni în afara României care dau drept de deducere ┌─┤│ a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ ││ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┴─┤│1.10 Cifra de afaceri obţinută în anul precedent din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei││ deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┤│1.11. Perioada fiscală │├─────────────────────┬─┬────────────────────┬─┬───────────────────────────┬──┤│1.11.1. Lunară │ │1.11.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ fiscal │ ││ │ │ │ │competent │ │├─────────────────────┼─┼────────────────────┼─┼───────────────────────────┼──┤│1.11.2. Trimestrială │ │1.11.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ fiscal │ ││ │ │ │ │competent │ │├─────────────────────┴─┴────────────────────┴─┴───────────────────────────┴──┤│Scoatere din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1.12. Ca urmare a încetării activităţii │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care │ ││ nu dau drept de deducere a TVA │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│1.14. Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│3.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│4.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│6. Contribuţia de asigurări sociale │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│6.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│7.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│7.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│8. Contribuţia pentru concedii şi îndemnizaţii │ │├──────────────────────────┬─┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│8.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│8.2. Scoatere din evidenţă│ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────┴─┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declaraţia │ │├──────────────────┬───────────────────┴───┬──────────────────────────────────┤│Semnătura │ │ │├──────────────────┴───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ Ştampila ││Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │└──────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal │ │├────────────────────┬─┴───────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├────────────────────┴─────────────────┴────────┬─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Număr legitimaţie │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3 A3/t2-----------Formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3 din anexa 1 a fost înlocuit cu formularul cuprins în anexa 1 din ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014, conform modificării aduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ │ 040 ││[SIGLA] │ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ ││ ANAF │ PENTRU INSTITUŢII PUBLICE │ Nr. de ││ │ │ operator ││ │ │de date cu ││ │ │ caracter ││ │ │ personal ││ │ │ - 1067 │└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. FELUL DECLARAŢIEI │├────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┬──┤│ 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└────────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1. COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┬────────────────────────────────┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ 2. DENUMIRE │ │├─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. DOMICILIUL FISCAL │├────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────┬───────┤│Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├────────┼─────────────────────────────┬┴────┬────┬──────┬───┴─┬───────┼───────┤│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │ Scara │ │├────┬───┼──────┬──────┬──────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴┬────┴───────┴───────┤│Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │ Telefon │ │├────┼───┴──────┴──────┴──────────────┼────────┴─┬────────┴────────────────────┤│Fax │ │ E-mail │ │├────┴──────────────────────────┬─────┴──────────┴─────────────────────────────┤│4. Act normativ de înfiinţare │ │├─────────────────────┬─────────┴───────────────┬──┬─────────────────────────┬─┤│5. Felul sediului: │ Sediul principal: │ │ Alte subunităţi: │ │├─────────────────────┴─────────────────────────┴──┴──────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│Cod de înregistrare al unităţii înfiinţătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┬─────────────┬─┬──────┴──┴─┴┬┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│6. Felul ordonatorului de credite │ principal │ │ secundar │ │terţiar │ │└──────────────────────────────────┴─────────────┴─┴────────────┴─┴──────────┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Sectorul de activitate │├────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┤│1.1. Învăţământ │ │1.8. Autorităţi publice │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.2. Sănătate │ │1.9. Transporturi şi comunicaţii │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.3. Cultura, religie şi acţiuni│ │1.10. Mediu şi ape │ ││ privind activitatea sportiva│ │ │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.4. Asistenţă sociala, │ │1.11. Industrie │ ││ alocaţii, pensii, ajutoare │ │ │ ││ şi indemnizaţii │ │ │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.5. Servicii, dezvoltare │ │ │ ││ publică şi locuinţe │ │1.12 Agricultura │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.6. Apărare naţională │ │1.13. Cercetare ştiinţifică │ │├────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────────┼───┤│1.7. Ordine publică, siguranţă │ │ │ ││ naţională │ │1.14. Alte activităţi │ │├────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────┴───┤│ 2. Sistemul de finanţare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│2.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, │ ││ în funcţie de subordonarea acestora │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│2.2. Din veniturile extrabugetare şi alocaţii acordate de la │ ││ bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│2.3. Integral din venituri extrabugetare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│2.4. Din fonduri cu destinaţie speciala stabilite prin lege a se │ ││ finanţa din aceste fonduri │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│ 3. Organ tutelar │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│3.1. MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALĂ (din clasificaţia bugetara) │ │├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤│Denumire │ │Cod │ │├───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┬───┤│3.2. CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificaţia bugetara) │ │├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤│Denumire │ │Cod │ │├───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┬───┤│3.3. CONSILIUL LOCAL │ │├───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────────────┴───┤│Denumire │ │Cod │ │└───────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│La înfiinţare │├──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤│1.2. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, ││ deşi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul ┌───┤│ Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 │ ││ alin. (1) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.3. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de │ ││ deducere a T.V.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.4. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni ││ în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 ┌───┤│ alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ ││ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Ulterior înregistrării fiscale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea ││ plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (a) din Codul ┌───┤│ Fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, ││ deşi cifra de afaceri estimată conform art. 152 alin. (2) din Codul ┌───┤│ Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 │ ││ alin. (1) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.8. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni ││ în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 ┌───┤│ alin. (2) lit. b) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ ││ conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal │ │├──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤│1.10. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ din operaţiuni taxabile şi/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │lei││ cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤│1.11. Perioada fiscală │├─────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬───────────────────┬─────────┤│1.11.1. Lunară │ │1.11.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ │ ││ │ │ │ │fiscal competent │ │├─────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼─────────┤│1.11.2. Trimestrială │ │1.11.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ │ ││ │ │ │ │fiscal competent │ │├─────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴───────────────────┴─────────┤│Scoatere din evidenţă ca persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┤│1.12. Ca urmare a încetării activităţii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤│1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau │ ││ drept de deducere a T.V.A. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│1.14. Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│2. Impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│2.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│3.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│3.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│4.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│4.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│5.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│5.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│6. Contribuţia de asigurări sociale │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│6.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│6.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│7.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│7.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┤│8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │ │├─────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│8.1. Luare în evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│8.2. Scoatere din evidenţă │ │ Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└─────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐│E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUŢIEI │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┤│1. Data încetării activităţii │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├─────────────────────────────────┬────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│1.1. Act normativ │ │├─────────────────────────────────┴────────────────────┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│2. Codul de identificare fiscală a unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ rezultate în urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Numele persoanei care face declaraţia │ │├──────────────────┬──────────────────────┴─────┬──────────────────────────────┤│ Funcţia │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────┤ Ştampila ││ Semnătura │ │ │├──────────────────┴────────────────────────────┴──────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal │ │├────────────────────────┬─┴───────┬───────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Număr de înregistrare │ │ Data înregistrării │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├────────────────────────┴─────────┼───────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ Numele şi prenumele persoanei │ ││ care a verificat │ │├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ Număr legitimaţie │ │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘   Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4 A3/t2┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ │ │ 050 ││ │ CERERE DE ÎNREGISTRARE A DOMICILIULUI │Nr. de ││ │ FISCAL AL CONTRIBUABILULUI │operator de ││ [SIGLA] │ │date cu ││ ANAF │ │caracter ││ │ │personal - ││ │ │ 1067 │└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Nume, prenume/Denumire │ │├───────────────────────────┴────────────────┬───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 2. Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a ││ activităţii principale │├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤│ Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Ţara │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │├────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┬─┬─┬─┬─┤│ 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*1) │├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤│ Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Telefon │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤│ Fax │ │E-mail │ │└────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL ││ CONTRIBUABILULUI │├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤│ Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Telefon │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤│ Fax │ │E-mail │ │└────────┴───────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. REPREZENTARE PRIN: │├───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────┬───┤│ Împuternicit │ │ Reprezentant fiscal │ │├────────────────────┬──────┴───┴────────────┬─────────────────┬───────────┴───┤│ Nr. act │ │ Data │ │├────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────────┤│ Date de identificare │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ DOMICILIUL FISCAL │├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤│ Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Telefon │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤│ Fax │ │E-mail │ │├────────┴───────────────────────────┴───────┬─┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ Numele persoanei care face declaraţia │ │├───────────────────────────┬──────────────┴─────────┬─────────────────────────┤│ Funcţia │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┤ Ştampila ││ Semnătura │ │ │├───────────────────────────┴────────────────────────┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal │ │├───────────────────────┬───┴───────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Număr de înregistrare │ │Data înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───────────────────────┴───────────────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ Numele şi prenumele persoanei care a │ ││ verificat │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Număr legitimaţie │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘--------------    *1) Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de        domiciliul/sediul social    Cod M.F.P. 14.13.04.16 A4/t2┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ │ │ 060 ││ │ │Nr. de ││ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE │operator de ││ (SIGLA) │ DE MENŢIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE*) │date cu ││ │ │caracter ││ │ │personal - ││ │ │ 1067 │└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. FELUL DECLARAŢIEI │├───────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬───┤│ 1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │ 2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└───────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────┴───┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1. Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┬────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ 2. Denumire/Nume, prenume │ │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Domiciliul fiscal │├──────────┬─────────────┬─────────┬───┬───────────────────┬───────────────────┤│ Judeţ │ │ Sector │ │ Localitate │ │├──────────┼─────────────┴─────────┴───┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┬─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Ţara │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │└────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR │├────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 1. Cod de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┬────────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ 2. Denumire │ │├──────────┬─────────────┬──┴──────┬───┬───────────────────┬───────────────────┤│ Judeţ │ │ Sector │ │ Localitate │ │├──────────┼─────────────┴─────────┴───┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┬─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Ţara │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴──┬─────────┴─┬─┴───────┬┴──────────┬───────────────────┤│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │├────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┬─┬─┬─┬─┤│ 3. Codul CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┤│ 4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │├──────────────────────────┬─┬─────────── ─────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│3. Perioada fiscală │├──────────────────────────┬─┬─────────────────────────────┬─┬─────────────────┤│3.1. Lunară │ │3.2. Trimestrială │ │3.3. Semestrială │└──────────────────────────┴─┴─────────────────────────────┴─┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E. REPREZENTARE PRIN: │├────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┤│ Împuternicit │ │ Reprezentant legal │ │ Reprezentant fiscal │ │├────────────────┼───┴─────────────────────┴─┬─┴───────────────┬───────────┴───┤│ Nr. act │ │ Data │ │├────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┤│ Date de identificare │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ DOMICILIUL FISCAL │├──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┤│ Judeţ │ │ Localitate │ │ Sector │ │├──────────┼─────────────┴─────────────┼─────┬────┬─────┬──┴─┬───────┼─────────┤│ Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │ Sc. │ │├──────┬───┼─────┬────┬────────────┬───┼─────┴──┬─┴─────┴────┴───────┴─────────┤│ Et. │ │ Ap. │ │ Cod poştal │ │Telefon │ │├──────┴─┬─┴─────┴────┴────────────┴─┬─┴───────┬┴──────────────────────────────┤│ Fax │ │E-mail │ │├────────┴───────────────────────────┴───────┬─┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘_________    *) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii,       au obligaţii de plată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ Numele persoanei care face declaraţia │ │├───────────────────────────┬──────────────┴─────────┬─────────────────────────┤│ Funcţia │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┤ Ştampila ││ Semnătura │ │ │├───────────────────────────┴────────────────────────┴─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal │ │├───────────────────────┬───┴───────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ Număr de înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───────────────────────┴───────────────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ Numele şi prenumele persoanei care a │ ││ verificat │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ Număr legitimaţie │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    Cod M.F.P. 14.13.01.99/c A4/t2-----------Formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)" din anexa 1 a fost înlocuit cu formularul corespunzător din anexa 1 la ORDINUL nr. 2.296 din 4 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 18 decembrie 2007, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.*Font 7*┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ 070 ││ SIGLĂ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ Nr. de operator de ││ ANAF │ pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod │ date cu caracter ││ │ independent sau exercită profesii libere │ personal - 759 │└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. FELUL DECLARAŢIEI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1. Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. Număr de identificare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┼───┴───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3. Cod unic de înregistrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4. Cod de înregistrare fiscală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──┴─┬─────┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│5. Nume │ │ Iniţiala tatălui │ │ Prenume │ │├─────────────┼──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────┴─────────────────┴───────────────────────────┤│6. Denumire │ │├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Date privind domiciliul persoanei fizice │├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector│ │├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┬─────┬────────────┬──────┬────────┴───┬──┴──┬───┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├────────┼────┬─────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────┼─────┴────┬───────┴──────┴────────────┴─────┴───┤│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Ţara │ │├────────┼────┴─────┴───────────┴────────────┼───────┬──────────────────────────┴─┬────────┴──────┬──────────────────────────────┤│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │├────────┴───────────────┬───────────────────┴───────┴─────┬───────┬──────────────┴─┬─────────────┼──────────────────────────────┤│Actul de identitate │ │Seria │ │Număr │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────┬──┴────────────────┴─────┬───┬───┼────┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┤│Emis de │ │La data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │├────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴───┴────┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┤│8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale │├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┬─────┬────────────┬──────────────┼─────┬──┴────┬────┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├───┬────┼────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────────┬─────┴────┬┴────────────┴──────────────┴─────┴───────┴────┤│Et.│ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon │ │├───┴────┼────┴─────────────────┴────────────┴─┬───────┬──────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────┤│Fax │ │E-mail │ │├────┬───┴─────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤│ │Persoană fizică română cu domiciliul în România │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤│ │Persoană fizică română fără domiciliul în România │ ││ 9 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤│ │Persoană fizică străină cu domiciliul în România │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤│ │Persoană fizică străină fără domiciliul în România │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┤│1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┤│2. Felul activităţii │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤│2.1 Activităţi economice desfăşurate în mod independent │ │├──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬───┬─────┬───┬───┬───┼────┤│Autorizaţie nr. │ │ data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────┴────────────────────┬───────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│Organ emitent │ │├───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤│2.2. Profesii libere │ │├─────────────────┬───┬────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┬────────────────────┬───┬───────────────────┼────┤│Avocat │ │ Notar │ │ Medic │ │Contabil │ │ Altele │ │├─────────────────┴───┴───────┬────┴───┴───────────────────────────────────┼───┴────┬───┬───┬─────┬─┴─┬─┴─┬─────┬───┬───┬───┼────┤│Document de autorizare nr. │ │ data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴────────────────────────┬───────────────────┴────────┴───┴───┴─────┴───┴───┴─────┴───┴───┴───┴────┤│Organ emitent │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│D. REPREZENTARE PRIN │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤│Împuternicit │ │ Reprezentant fiscal │ │├────────────────────────┬────────────────────────┴───┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┴────┤│Nr. act │ │ Data │ │├────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤│Date de identificare │├────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │├────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL │├────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─┬───────┬─────────────┬──────┬─────────────┴───┬────┼────┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├────┬───┼────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────────┴┬──────┴─────────────┼──────┴─────────────────┴────┴────┤│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon │ │├────┴───┴────┼─────────────────┴────────────┴─────────────────────┬─────┴───┬────────────────┴──────────────────────────────────┤│Fax │ │E-mail │ │├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┬─┴─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴-──┴───┴───┴───┴───┴─────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤│Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească│ ││ plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire │ ││ pentru întreprinderi mici │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.3. Înregistrare prin operaţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform ││ art. 152 alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din ┌───┤│ Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.4. Realizare în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.5. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care ││ locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste ┌───┤│ operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.6. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.7. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin.(l) din ┌───┤│ Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.8. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 152 ┌───┤│ alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│1.9. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care ││ locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste ┌───┤│ operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.10. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin.(3) din Codul fiscal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.11. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a înregistrări în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea │ ││ activităţii, în cazul persoanelor pentru care a încetat starea de inactivitate temporară, înscrisă în │ ││ registrul comerţului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤│1.12. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată din │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤│1.13. Perioada fiscală │├──────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│1.13.1. Lunară │ │1.13.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │├──────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│1.13.2. Trimestrială │ │1.13.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ fiscal competent│ │├──────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidentă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│1.14. Ca urmare a încetării activităţii sale economice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│1.15. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│1.16. Începând cu data de │ │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│2. Accize │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. Perioadă fiscală │├─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤│3.1.1. Lunară prin opţiune │ │ 3.1.2. Trimestrială │ │├─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.2.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.3.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.4.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.5.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.6. Contribuţia de asigurări sociale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.6.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.6.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.7.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.7.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│3.8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│3.8.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3.8.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┤│5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┤│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│6.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6.2. Scoatere din evidenţă │ │Începând cu data de │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┤│Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220 │ │Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520 │ │Extracţia petrolului brut - Cod CAEN 0610 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│Alte activităţi extractive │├──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───┤│Cod CAEN 0811 │ │Cod CAEN 0812 │ │Cod CAEN 0891 │ │├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┼───┤│Cod CAEN 0892 │ │Cod CAEN 0893 │ │Cod CAEN 0899 │ │└──────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Inactivitate temporară │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Luare în evidenţă │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scoatere din evidenţă │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. Încetarea activităţii │ │De la data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele persoanei care face declaraţia │ │├───────────────────────┬───────────────┴───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura │ │ │├───────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ Ştampila ││Data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal │ │├───────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │├───────────────────────┴────────────────────────┼───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Număr legitimaţie │ │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 A3/t2------------Formularul "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5din anexa 1 a fost înlocuit cu formularul cuprins în anexa 1 din ORDINUL nr. 250 din 22 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 martie 2013, conform modificării aduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.[SIGLA] ROMÂNIAANAF Ministerul Finanţelor PubliceAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂCERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVASeria ...... Nr. ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Denumire/ Nume şi prenume: ...................................... ││ ││ Domiciliul fiscal ............................................... ││ ││ Reprezentat fiscal prin: Denumire ............................... ││ Domiciliul fiscal ..................... ││ Codul de identificare ││ fiscală al reprezentantului ││ fiscal pentru activitatea ││ proprie ................................ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):                                              Data atribuirii (C.I.F.):                                Înregistrat în scopuri de TVA din data:                                                       Data eliberării: Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizează începând cu 01.01.2007-------------------------------------------------------------------------------    [SIGLA] ROMÂNIA     ANAF Ministerul Finanţelor Publice                  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVASeria ...... Nr. ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Denumire/ Nume şi prenume: ...................................... ││ ││ Domiciliul fiscal:............................................... ││ ││ Reprezentat fiscal prin: Denumire ............................... ││ Domiciliul fiscal ..................... ││ Codul de identificare ││ fiscală al reprezentantului ││ fiscal pentru activitatea ││ proprie ................................ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):                                              Data atribuirii (C.I.F.):                                Înregistrat în scopuri de TVA din data:                                                       Data eliberării: Cod M.F.P. 14.13.20.99/1 Se utilizează începând cu 01.01.2007   [SIGLA] ROMÂNIA    ANAF Ministerul Finanţelor Publice                  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                     CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂSeria ...... Nr. ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Denumire/ Nume şi prenume: ............................................ ││ ││ Domiciliul fiscal:..................................................... ││ ││ Reprezentat prin împuternicit: Denumire ............................... ││ Domiciliul fiscal ...................... ││ Codul de identificare ││ fiscala al împuternicitului ││ pentru activitatea ││ proprie ................................ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Emitent Codul de înregistrare fiscala (C.I.F.):                                              Data atribuirii (C.I.F.):                                                       Data eliberării: Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007-------------------------------------------------------------------------------    [SIGLA] ROMÂNIA     ANAF Ministerul Finanţelor Publice                  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                     CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂSeria ...... Nr. ........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Denumire/ Nume şi prenume: ............................................ ││ ││ Domiciliul fiscal:..................................................... ││ ││ Reprezentat prin împuternicit: Denumire ............................... ││ Domiciliul fiscal ...................... ││ Codul de identificare ││ fiscală al împuternicitului ││ pentru activitatea ││ proprie ................................ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Emitent Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):                                              Data atribuirii (C.I.F.):                                                       Data eliberării: Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Se utilizează începând cu 01.01.2007  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (010)"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie demenţiuni pentru persoane juridice, asocieri şialte entităţi fără personalitate juridică"I. Depunerea declaraţieiDeclaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este:- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit, reprezentant legal sau plătitor de venit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat;- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.ATENŢIE! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea contribuabilului.Rândul 3. Domiciliu fiscalSe completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.ATENŢIE! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului fix.Rândul 4. Forma de organizareSe marchează cu "X" de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii.C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILULRândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţareSe vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.Rândul 3. Felul sediuluiSe marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale.Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizateSe completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.Rândul 5. Forma juridicăSe înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.Rândul 6. Forma de proprietateSe înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul FiscalSe marchează cu "X" în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit. E "Date privind vectorul fiscal" şi, prin urmare, această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal.D. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare ale calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal sau plătitorului de venit.E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală cu sau mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.Rândul 1.3 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.Rândul 1.11 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.Rândul 1.12. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVARândurile 1.13, 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.Rândul 2. Impozit pe profitLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilorLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art. 112^8 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.ATENŢIE! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IV^1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 4. AccizeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internăLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii socialeLa înfiinţare:Rândul 6.1.1 "Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv" şi rândul 6.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296^19 alin. (1^7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.Perioada fiscală:Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.ATENŢIE! Rândul 6.2.2 "Lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^19 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioareRândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.Rândurile 6.3.1 şi 6.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătateSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.4.1 şi 6.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomajSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.5.1 şi 6.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.Rândurile 6.6.1 şi 6.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.7. Contribuţia de asigurări socialeSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.7.1 şi 6.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.Rândurile 6.8.1 şi 6.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţiiSe marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.9.1 şi 6.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Redevenţe miniereLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 8. Redevenţe petroliereLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului naturalSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013.Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 11.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozitSe marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.Rândul 12. Impozit pe construcţiiSe marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia plăţii acestui impozit, potrivit prevederilor art. 296^33 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 13. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.Rândurile 13.1 şi 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUISe completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 1. Dizolvare cu lichidareSe marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.Rândul 2. Dizolvare fără lichidareSe marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.Rândul 3. Încetarea activităţiiSe marchează cu "X" şi se înscrie data încetării activităţii.-------------Instrucţiunile de completare a formularului (010) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)" din anexa 2 au fost înlocuite cu instrucţiunile cuprinse în anexa 2 din ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014, conform modificării aduse de lit. a) a pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (020)"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru persoane fizice române"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este:- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială.Rândul 1.1. Cod numeric personalSe completează de toate persoanele fizice care au obligaţia depunerii acestei declaraţii.Rândul 1.2. Cod de înregistrare în scopuri de TVASe completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.Rândul 2. Nume, iniţiala tatălui şi prenumeSe completează cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele contribuabilului.Rândul 3. Domiciliu fiscalSe completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 4. Act de identitateSe completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.Rândul 5 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice române care se înregistrează.C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂRândul 1. Drepturi de proprietate intelectualăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).Rândul 2. AngajatorSe marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.Rândul 3. AlteleSe marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus.D. REPREZENTARE PRINSe marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.La înfiinţareRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.Ulterior înregistrării fiscaleRândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.11. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioadei fiscale.Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVARândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătateLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomajLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Contribuţia de asigurări socialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţiiLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (030) "Declaraţie de înregistrarefiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este:- pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale;- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;- pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află înregistrat plătitorul de venit.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.ATENŢIE! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăSe completează la înregistrarea iniţială numai de către persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal atribuit de autorităţile române.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVASe completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.Rândurile 2-7 se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.ATENŢIE! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (paşaport etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.Rândul 9 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice străine care se înregistrează.C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂRândul 1. Drepturi de proprietate intelectualăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).Rândul 2. AngajatorSe marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.Rândul 3. AlteleSe marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus.D. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.La înfiinţareRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.Ulterior înregistrării fiscaleRândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.11. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVARândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.ATENŢIE! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătateLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomajLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Contribuţia de asigurări socialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţiiLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.-------------Instrucţiunile de completare a formularului (030) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine" din anexa 2 au fost înlocuite cu instrucţiunile cuprinse în anexa 2 din ORDINUL nr. 35 din 14 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014, conform modificării aduse de lit. b) a pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (040)"Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie demenţiuni pentru instituţii publice"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru instituţii publice, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către instituţiile publice.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de înregistrare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială.Rândurile 2 şi 3 se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.Rândul 4. Act normativ de înfiinţareSe înscriu numărul, data şi tipul actului normativ prin care s-a înfiinţat instituţia publică.Rândul 5. Felul sediuluiSe marchează cu "X" în funcţie de felul sediului.Rândul 6. Felul ordonatorului de crediteSe marchează cu "X" în funcţie de tipul de ordonator de credite.C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILULRândul 1. Sectorul de activitateSe marchează cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.Rândul 2. Sistemul de finanţareSe marchează cu "X" unul dintre tipurile de sisteme de finanţare.Rândul 3. Organ tutelarRândul 3.1. Ministerul sau instituţia centrală (din clasificaţia bugetară)Se completează denumirea şi codul instituţiei.Rândul 3.2. Consiliul judeţean (din clasificaţia bugetară)Se completează denumirea şi codul judeţului.Rândul 3.3. Consiliul localSe completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.La înfiinţareRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.Ulterior înregistrării fiscaleRândurile 1.6-1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Rândul 1.11. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Instituţiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVARândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătateLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomajLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Contribuţia de asigurări socialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţiiLa înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate3 aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/20065 cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s\-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUŢIEIRândul 1. Se înscrie data când contribuabilul îşi încetează activitatea.Rândul 1.1. Se înscriu tipul, numărul şi data actului normativ prin care s-a decis încetarea activităţii contribuabilului.Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziuniiSe completează numai în cazul declaraţiei de fuziune prin contopire.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (050)"Cerere de înregistrare a domiciliuluifiscal al contribuabilului"Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.Cererea se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare3 şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Nume, prenume/DenumireSe completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.Rândul 2. Cod de identificare fiscalăSe completează cu:- codul unic de înregistrare, pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, potrivit art. 69 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- codul de înregistrare fiscală, pentru:- persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, potrivit art. 69 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 69 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- numărul de identificare fiscală, pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, potrivit art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principaleSe completează cu adresa domiciliului, a sediului social sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUISe completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliul, de sediul social sau de locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUISe completează adresa unde contribuabilul doreşte să-şi stabilească noul domiciliu fiscal.D. REPREZENTARE PRIN:Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa formularului (060) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare""Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru sediile secundare (060)", denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul punct de lucru şi au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" unul din punctele 1 sau 2, după caz.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăSe completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înfiinţează punctele de lucru.În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.Rândul 2. Denumire/Nume, prenumeSe completează cu denumirea contribuabilului.Rândul 3. Domiciliul fiscalSe completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDARRândul 1. Cod de identificare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.Rândul 2. DenumireSe completează cu denumirea punctului de lucru.Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de punctul de lucru.D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALImpozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorRândurile 1-2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.Rândurile 3.1 - 3.3 se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitări înregistrării sau ulterior înregistrării.E. REPREZENTARE PRINSe marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.-------------Instrucţiunile de completare a formularului (060) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare" din anexa 2 au fost înlocuite cu Instrucţiunile din anexa 2, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (070) "Declaraţie deînregistrare fiscală/Declaraţie de menţiunipentru persoanele fizice care desfăşoarăactivităţi economice în mod independent sauexercită profesii libere"Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române ori străine care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în conformitate cu prevederile legale.Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.Organul fiscal competent este:- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. FELUL DECLARAŢIEISe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod numeric personalSe completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 2. Număr de identificare fiscalăSe completează de către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.Rândul 3. Cod unic de înregistrareSe completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.Rândul 4. Cod de înregistrare fiscalăNu se completează la înregistrarea iniţială.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.Rândul 5. Nume, iniţiala tatălui, prenumeSe înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.Rândul 6. DenumireSe completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fiziceSe înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.Rândul 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principaleSe completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale.Rândul 9 se marchează cu "X", în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează.C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILULRândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitateSe înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării.Rândul 2. Felul activităţiiRândul 2.1. Activităţi economice desfăşurate în mod independentSe completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare.Rândul 2.2. Profesii libereSe marchează cu "X", în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al documentului de autorizare.D. REPREZENTARE PRINSe marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.Date de identificare:Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.Rândul 1.3 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducereRândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X", în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.Rândul 1.11 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv.În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A, dacă, ca urmare a calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) ori (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.Rândul 1.13. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVARândurile 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Se marchează cu "X", în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare.Rândul 2. AccizeSe marchează cu "X" de către contribuabilii care, la înregistrarea iniţială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii socialePerioada fiscală:Rândul 3.1.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.Atenţie! Rândul 3.1.1 "Perioada fiscală lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 1 ianuarie 2012.Rândul 3.1.2 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^19 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.Rândurile 3.2.1 şi 3.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătateSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.3.1 şi 3.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.4. Contribuţia de asigurări pentru şomajSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.4.1 şi 3.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.Rândurile 3.5.1 şi 3.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.6. Contribuţia de asigurări socialeSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.6.1 şi 3.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.Rândurile 3.7.1 şi 3.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 3.8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţiiSe marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Rândurile 3.8.1 şi 3.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului naturalSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozitSe marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUIRândul 1. Inactivitate temporarăSe completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.Rândul 2. Încetarea activităţiiSe înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea.-------------Instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5 din anexa 2 au fost înlocuite cu instrucţiunile cuprinse în anexa 2 din ORDINUL nr. 250 din 22 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 martie 2013, conform modificării aduse de lit. b) a pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,DE UTILIZARE ŞI DE ARHIVARE A FORMULARELOR1. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)2. Cod: 14.13.01.10.11/13. Format: A3/t24. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: contribuabilii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică sau de către reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.2. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020)2. Cod: 14.13.01.10.11/23. Format: A3/t24. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a persoanelor fizice române, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice române înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: contribuabilii persoane fizice române sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.3. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)2. Cod: 14.13.01.10.11/33. Format: A3/t24. Se tipăreşte - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea persoanelor fizice străine, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice străine care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040)2. Cod: 14.13.01.10.11/43. Format: A3/t24. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea fiscală a instituţiilor publice, precum şi la actualizarea informaţiilor despre instituţiile publice care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: instituţiile publice.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.5. Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)1. Denumire: Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)2. Cod: 14.13.04.163. Format: A4/t24. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului.8. Se întocmeşte în: 1 exemplar;de: contribuabili sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.9. Circulă: la organul fiscal.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.6. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060)2. Cod: 14.13.01.99/c3. Format: A4/t24. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: 1 filă6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la înregistrarea sediilor secundare care, potrivit legii, au obligaţii de plată.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: contribuabil sau de către împuternicit/reprezentantul fiscal.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.7. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)2. Cod: 14.13.01.10.11/53. Format: A3/t(2)4. Se tipăreşte: - în 4 culori;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au fost înregistrate ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: 2 exemplare;de: contribuabilii persoane fizice sau de către reprezentantul fiscal/împuternicit.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA1. Denumire: Certificat de înregistrare în scopuri de TVA2. Cod: 14.13.20.99/13. Format: A54. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa;- cerneală de securitate cu luminiscenţă UV (ultraviolet).5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul)6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atestarea înregistrării în scopuri de TVA.8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie;de: organul fiscal.9. Circulă: - originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.9. Certificat de înregistrare fiscală1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală2. Cod: 14.13.20.99/23. Format: A54. Se tipăresc două certificate pe o foaie format A4.Certificatul se va tipări în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV:- hârtie cu filigran pe toată suprafaţa;- cerneală de securitate cu luminiscenţă UV (ultraviolet).5. U.M.: modul A4 (două bucăţi/modul).6. Se difuzează: gratuit.7. Se utilizează: la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.8. Se întocmeşte în: un exemplar original + o copie;de: organul fiscal.9. Circulă: - originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.10. Se arhivează: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.------