LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Siguranța în unitățile de învățământ se realizează sub coordonarea prefectului și este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau a inspectoratelor județene de poliție, a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori a inspectoratelor județene de jandarmerie și a unităților școlare. (la 07-03-2010, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. )  +  Articolul 2La nivelul municipiului București și al fiecărui județ, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic de către reprezentanții inspectoratului școlar, ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau ai inspectoratului de poliție județean, ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori ai inspectoratului de jandarmi județean și ai autorității administrației publice locale, care se aprobă de prefect. (la 07-03-2010, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. )  +  Articolul 3În fiecare unitate școlară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinților, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condițiilor de acces în școală al profesorilor, elevilor și al vizitatorilor, regulament care este pus și la dispoziția Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau a inspectoratului de poliție județean și a Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori a inspectoratului de jandarmi județean. (la 07-03-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. )  +  Articolul 4(1) Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităților de învățământ, pentru iluminat și pentru alte măsuri prin care crește siguranța unităților școlare, la solicitarea consiliului de administrație al unităților școlare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliție, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. (la 07-03-2010, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. ) (2) Cheltuielile privind creșterea siguranței unităților școlare nu pot fi puse pe seama acestora.  +  Articolul 5(1) Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților și cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru elevii unității de învățământ respective cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea.(2) Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean. (la 07-03-2010, Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. )  +  Articolul 6Prefecții, împreună cu reprezentanți ai inspectoratului școlar, ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ori ai inspectoratului de poliție județean, ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București sau ai inspectoratului de jandarmi județean și ai autorității administrației publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ, elaborând și derulând programe sau proiecte de prevenire a violenței în mediul școlar. (la 07-03-2010, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 29 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 2 martie 2007.Nr. 35.