ORDIN nr. 341 din 20 februarie 2007pentru aprobarea Normelor de igienă și a Procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2007    Având în vedere prevederile:– Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. 1.802 din 20 februarie 2007,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, prevăzută în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Sunt supuse procedurii de notificare toate apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, produse în țară sau importate.  +  Articolul 5Producătorii, importatorii sau responsabilii cu punerea pe piață pentru prima dată a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, Autoritatea de Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, institutele de sănătate publică și autoritățile de sănătate publică și inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 24 martie 2004.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 20 februarie 2007.Nr. 341.  +  Anexa nr. INORME DE IGIENĂprivind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă  +  Anexa nr. IIPROCEDURA DE NOTIFICAREa apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor