DECRET-LEGE nr. 31 din 18 ianuarie 1990privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Femeile salariate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezentul decret-lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afară concediului plătit pentru sarcina şi lehuzie de 112 zile prevăzut de reglementările în vigoare.  +  Articolul 2Concediul pentru îngrijirea copilului se acorda, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcina şi lehuzie sau oricind pînă la împlinirea de către copil a vîrstei de un an.Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului se plăteşte o indemnizaţie de 65 la suta din salariul tarifar lunar.  +  Articolul 3Perioada concediului pentru sarcina şi lehuzie şi a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an constituie vechime în munca şi se include în calculul vechimii neîntrerupte în munca şi în aceeaşi unitate.  +  Articolul 4De prevederile prezentului decret-lege beneficiază şi salariatele care infiaza copii, au fost numite tutore, au copii încredinţaţi sau dati în plasament familial, pînă la împlinirea de către copii a vîrstei de un an.  +  Articolul 5Se recomanda organelor centrale care au sisteme proprii de asigurări sociale sa adopte măsuri corespunzătoare prevederilor prezentului decret-lege.  +  Articolul 6Se autoriza Ministerul Finanţelor ca pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi pe anul 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-----------------