HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi(actualizata până la data de 20 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 august 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 19 august 2004.În temeiul art. 107 din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apararii naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administratia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.217.  +  AnexăNORMA 14/10/2003