ORDONANTA nr. 20 din 21 august 1992 (*actualizata*)privind activitatea de metrologie(actualizata pana la data de 14 martie 1994*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1In Romania, in toate domeniile de activitate, se utilizeaza unitatile de masura legale, stabilite de prezenta ordonanta.Unitatile de masura folosite pe teritoriul Romaniei sint obligatorii si pentru importuri.  +  Articolul 2Pentru asigurarea exactitatii si uniformitatii masurilor, toate mijloacele de masurare aflate pe teritoriul tarii vor utiliza, ca referinta unica, Sistemul national de etaloane al Romaniei.  +  Articolul 3In vederea protejarii persoanelor fizice si juridice impotriva efectului nociv al unor masurari incorecte sau false, mijloacele de masurare si masurarile din domeniile de interes public, cum sint: relatiile si tranzactiile comerciale, supravegherea traficului de marfuri si persoane, protectia muncii si a mediului, sanatatea publica, fabricarea si controlul medicamentelor, operatiunile fiscale si postale, expertizele judiciare si altele, sint supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.  +  Articolul 4Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizarii unitatilor de masura legale, a racordarii etaloanelor si verificarilor metrologice la Sistemul national de etaloane si a controlului metrologic al statului se stabileste potrivit prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 5Politica statului in domeniul metrologiei se realizeaza de Guvern prin Biroul Roman de Metrologie Legala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat acestuia.  +  Capitolul II Unitati de masura  +  Articolul 6In Romania se utilizeaza unitatile de masura apartinind Sistemului International de Unitati, simbolizat SI, adoptat de Conferinta Generala de Masuri si Greutati si recomandat de Organizatia Internationala de Metrologie Legala.  +  Articolul 7Unitati de masura legale sint cele prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta ordonanta.Denumirile, simbolurile si definitiile unitatilor de masura legale si ale multiplilor si submultiplilor lor, regulile de formare si utilizare a acestora, factorii de transformare in unitati ale sistemului international de unitati (SI) a unitatilor de masura legale care nu fac parte din sistemul international de unitati (SI) si, dupa caz, domeniile in care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin standarde romane.-----------Alin. 2 al art. 7 a fost modificat de lit. a) a pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 11 din 7 martie 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994.  +  Articolul 8In cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agentii economici pot folosi si alte unitati de masura convenite intre parti.  +  Capitolul III Mijloace de masurare  +  Articolul 9Constituie mijloace de masurare toate masurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si mostrele de materiale si substante care materializeaza si conserva unitati de masura si furnizeaza informatii de masurare.  +  Articolul 10Mijloacele de masurare trebuie sa indice rezultatele masurarilor in unitati de masura legale si sa corespunda conditiilor de functionare si prescriptiilor metrologice aprobate.  +  Articolul 11Toti utilizatorii au obligatia si raspund de asigurarea exactitatii, buna intretinere, functionarea corecta si trasabilitatea mijloacelor de masurare pe care le folosesc in cadrul activitatii lor.  +  Capitolul IV Sistemul national de etaloane si transmiterea unitatilor de masura  +  Articolul 12Mijloacele de masurare destinate sa defineasca, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca unitatile de masura, in scopul de a le transmite altor mijloace de masurare, sint etaloane.Etaloanele care prezinta cele mai inalte performante metrologice in domeniul respectiv sint etaloane primare.Etaloanele primare ale marimii respective, recunoscute prin hotarire a Guvernului ca baza unica legala pentru reproducerea, conservarea si transmiterea unitatilor de masura tuturor celorlalte etaloane din Romania, sint etaloane nationale si reprezinta bunuri publice.Etaloanele nationale impreuna cu celelalte etaloane atestate din Romania formeaza - prin unicitate si structura unitara pe niveluri de exactitate - Sistemul national de etaloane si constituie baza stiintifica, tehnica si legala, de referinta, a tuturor masurarilor efectuate pe intreg teritoriul tarii, precum si in relatiile economice si tehnico-stiintifice cu alte tari.  +  Articolul 13In scopul asigurarii uniformitatii, exactitatii si legalitatii masurarilor, mijloacele de masurare sint cuprinse obligatoriu in actiunea de transmitere a unitatilor de masura. Transmiterea unitatilor de masura se realizeaza prin etalonare sau verificare metrologica, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pina la mijloacele de masurare de lucru, potrivit standardelor si normelor de metrologie emise conform legii.Transmiterea unitatilor de masura se efectueaza de catre laboratoare de metrologie si persoane autorizate, in conditiile prezentei ordonante.  +  Articolul 14Etaloanele nationale sint detinute, perfectionate, conservate si utilizate de institutii specializate, stabilite prin hotarire a Guvernului.Atestarea, conservarea, compararea cu etaloanele nationale ale altor state si racordarea la etaloanele internationale se fac conform instructiunilor de metrologie legala, emise potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.  +  Capitolul V Controlul metrologic al statuluiSectiunea 1Controlul metrologic al mijloacelor de masurare  +  Articolul 15Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzatoare oricarui nivel de exactitate si categoriile de mijloace de masurare de lucru, destinate utilizarii in domeniile de interes public, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.  +  Articolul 16Controlul metrologic al statului se exercita, in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati: a) autorizari; b) aprobari de model; c) avizul de punere in functiune a unor categorii de mijloace de masurare; d) etalonari; e) verificari metrologice initiale ale mijloacelor de masurare noi; f) verificari metrologice periodice ale mijloacelor de masurare in serviciu; g) verificari metrologice dupa reparare sau modificari; h) verificari si testari inopinate in locurile unde se utilizeaza mijloace de masurare; i) supravegherea metrologica.  +  Articolul 17Pentru fiecare din categoriile de mijloace de masurare prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia celor prevazute in art. 12 alin. 2, Biroul Roman de Metrologie Legala elaboreaza si difuzeaza norme de metrologie legala, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de masurare, conditiile de exactitate pe care trebuie sa le satisfaca, metodele de verificare metrologica a acestora, intervalul de timp optim intre doua etalonari sau verificari periodice succesive, precum si modalitatile de control de la art. 16, care le sint aplicabile.  +  Articolul 18Mijloacele de masurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de masurare legale. Aceasta calitate se atesta prin documente specifice si, dupa caz, prin marci metrologice de stat: marca metrologica de model si marca metrologica de verificare.Marca metrologica de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de masurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat.Marca metrologica de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de masurare dupa verificarea metrologica, atesta ca acesta este un mijloc de masurare legal.Marcile metrologice aplicate sub forma de sigiliu sint supuse dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiaza de aceeasi protectie juridica.Metodologia eliberarii documentelor specifice si a investirii cu marci metrologice de stat a mijloacelor de masurare legale se stabileste prin instructiuni de metrologie legala.  +  Articolul 19Mijloacele de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de masurare legale si, ca urmare, utilizarea lor este interzisa. Detinatorii acestor mijloace de masurare sint obligati sa le scoata din uz sau, dupa caz, sa le modifice sau sa le repare.Daca se constata utilizarea de mijloace de masurare nelegale, acestea sint sigilate si, dupa caz, confiscate. In cazul savirsirii vreunei infractiuni, se iau masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penala, si sint sesizate organele de urmarire penala.  +  Articolul 20Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de masurare se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, prin personal propriu imputernicit sau, dupa caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.Sectiunea a 2-aControlul metrologic al masurarilor  +  Articolul 21Se supun controlului metrologic al statului masurarile care se incadreaza in urmatoarele categorii: a) masurarile efectuate in cadrul unor tranzactii comerciale sau masurarile pe baza carora se stabilesc costuri pentru utilitati publice, tarife, taxe, daune, impozite si altele; b) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteaza interesele cetatenilor, cum sint: concentratia de zahar si concentratia de alcool in bauturi, concentratia de grasimi in lapte si unt, masa hectolitrica si umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentratia alcoolica din singe si altele; c) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteaza sanatatea publica sau protectia mediului, cum sint: poluantii organici si metalici din apa, poluantii din pesticide si alte substante toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, continutul de noxe din atmosfera etc.; d) masurarile care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vind preambalate, continind cantitati determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma; e) alte masurari din domeniile care pot afecta sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului.Pentru domeniile in care se utilizeaza aceste categorii de masurari, Guvernul, prin organismele sale specializate, va elabora reglementari speciale.  +  Articolul 22Controlul metrologic al statului asupra masurarilor se exercita potrivit art. 16, precum si prin: a) ridicarea de probe si efectuarea de masurari si analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor de masurare declarate; b) inspectii si testari inopinate in locurile unde se efectueaza masurarile; c) avizarea reglementarilor specifice elaborate, conform art. 21, de alte organisme specializate; d) expertize metrologice.  +  Capitolul VI Obligatiile persoanelor fizice si persoanelor juridice in domeniul metrologiei  +  Articolul 23Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrica, construiesc, importa, monteaza, repara, modifica, verifica, inchiriaza sau vind mijloace de masurare sint obligate sa solicite, in prealabil, Biroului Roman de Metrologie Legala, urmatoarele: a) avizul si/sau autorizatia pentru exercitarea activitatii de fabricare, construire, import, reparare, verificare, inchiriere, vinzare si instalare a mijloacelor de masurare; b) aprobarea de model pentru fabricatia sau importul mijloacelor de masurare prevazute in anexa nr. 2; c) autorizarea verificatorilor metrologi; d) expertizarea si autorizarea laboratoarelor de metrologie si de incercari ale mijloacelor de masurare.Conditiile de obtinere a acestor avize, autorizatii si aprobari de model se stabilesc prin instructiuni de metrologie legala.  +  Articolul 24Detinatorii de mijloace de masurare prevazute in anexa nr. 2 sint obligati sa asigure legalitatea acestora si sa le daclare la organele Biroului Roman de Metrologie Legala, pentru luare in evidenta si supraveghere metrologica.Anumite categorii de mijloace de masurare din anexa nr. 2, stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala, trebuie declarate la organele Biroului Roman de Metrologie Legala inainte de instalare, in vederea obtinerii de la acestea a avizului de punere in functiune.  +  Articolul 25Mijloacele de masurare prevazute in anexa nr. 2 nu pot fi puse in circulatie fara aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala si fara marca metrologica de model.Producatorii si importatorii mijloacelor de masurare prevazute in anexa nr. 2 au obligatia sa obtina aprobarea de model inainte de inceperea fabricatiei sau derularea importului, conform metodologiei stabilite prin instructiuni de metrologie legala.Mijloacele de masurare fabricate sau importate in baza unei aprobari de model vor trebui sa respecte eventualele conditionari impuse de aceasta si sa aiba, in mod obligatoriu, aplicata marca metrologica de model.  +  Articolul 26Pentru mijloacele de masurare care nu fac obiectul anexei nr. 2 si pentru care aprobarea de model nu este obligatorie, producatorii si importatorii poarta intreaga raspundere privind calitatea acestora si respectarea prescriptiilor metrologice si a altor prevederi legale aplicabile.  +  Articolul 27Agentii economici care desfasoara activitati ce fac obiectul controlului metrologic isi vor organiza propria activitate tehnica si administrativa de supraveghere metrologica pe baza cerintelor din instructiunile de metrologie legala.  +  Capitolul VII Sanctiuni  +  Articolul 28Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.  +  Articolul 29Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:I. De la 200.000 lei la 500.000 lei:------------Randul intai al punctului I din art. 29 a fost modificat de lit. b) a pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 11 din 7 martie 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994. a) producerea, repararea, verificarea, inchirierea, vinzarea si instalarea, fara autorizatie, a mijloacelor de masurare; b) vinzarea sau inchirierea mijloacelor de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului conform art. 19; c) nerespectarea conditiilor prevazute in aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de masurare fata de modelul aprobat; vinzarea sau inchirierea de asemenea mijloace de masurare; d) producerea si livrarea de produse de larg consum si preambalate cu incalcarea reglementarilor prevazute la art. 21; e) aplicarea marcii metrologice de model pe un mijloc de masurare neconform cu modelul aprobat sau a marcii metrologice de verificare pe un mijloc de masurare neconform cu cerintele specificate; f) nedeclararea instalarii si fabricarea sau importul mijloacelor de masurare fara aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligatiile prevazute la art. 24 si 25; g) impiedicarea, sub orice forma, a persoanelor imputernicite conform art. 36 de a-si exercita atributiile prevazute de lege privind controlul metrologic al statului.II. De la 100.000 lei la 300.000 lei:----------Randul intai al punctului II din art. 29 a fost modificat de lit. c) a pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 11 din 7 martie 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994. a) folosirea de unitati de masura nelegale; b) vinzarea, inchirierea sau utilizarea mijloacelor de masurare neverificate metrologic sau cu termenul de verificare depasit; c) nerespectarea prevederilor din instructiunile de metrologie legala referitoare la asigurarea legalitatii etaloanelor si mijloacelor de masurare care fac obiectul anexei nr. 2, numai daca aceste prevederi fac trimitere expresa la acest articol; d) necompletarea la zi, de catre laboratoarele autorizate, a evidentelor privind mijloacele de masurare instalate, reparate sau verificate si a inregistrarilor aferente sau lipsa acestor evidente.  +  Articolul 30Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, imputernicit in acest scop de catre directorul general; in cazul constatarii unor infractiuni, organele Biroului Roman de Metrologie Legala vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedura penala.-----------Art. 30 a fost modificat de lit. d) a pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 11 din 7 martie 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994.  +  Articolul 31Amenzile prevazute la art. 29 se aplica si persoanelor juridice, caz in care limitele minime si maxime se dubleaza.  +  Articolul 32Impotriva procesului-verbal de sanctionare se poate face plingere, de catre persoana fizica sau juridica, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia la judecatoria pe raza careia s-a savirsit contraventia.Hotarirea data de instanta de judecata este definitiva.  +  Articolul 33Dispozitiile din prezenta ordonanta se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia cerintelor din art. 25 si 27 din aceeasi lege.  +  Capitolul VIII Dispozitii finale  +  Articolul 34Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice care fabrica, importa, vind, inchiriaza, repara, modifica, verifica, instaleaza si utilizeaza mijloacele de masurare.  +  Articolul 35Taxele pentru avizele si autorizarile prevazute de prezenta ordonanta, precum si costul lucrarilor ocazionate de efectuarea etalonarilor si verificarilor metrologice, a incercarilor modelelor mijloacelor de masurare, a altor lucrari efectuate la cerere, se suporta de beneficiarii acestor lucrari.Taxele prevazute la alineatul precedent se stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform actelor normative in vigoare.  +  Articolul 36Personalul Biroului Roman de Metrologie Legala, imputernicit sa exercite controlul metrologic al statului, are dreptul de acces in toate locurile unde sint si se utilizeaza mijloace de masurare, precum si in locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se verifica, se vind si se inchiriaza mijloace de masurare.Organele politiei sint obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sa efectueze controlul metrologic al statului, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.  +  Articolul 37In vederea aplicarii prezentei ordonante, Biroul Roman de Metrologie Legala elaboreaza instructiuni de metrologie legala, care se aproba prin hotarire a Guvernului.Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Legea metrologiei nr. 27/1978, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemneaza:---------------Ministrul industriei,Dan ConstantinescuSecretar de stat in Departamentulpentru Strategia Reformei siIntegrare Economica,Bujor-Bogdan Teodoroiu  +  Anexa 1UNITATI DE MASURA LEGALE IN ROMANIA1. Unitati de masura ale Sistemului International de Unitati (SI)1.1. Unitati SI fundamentale--------------------------------------------------------------------------------                                                         Unitatea SI                                       -----------------------------------------    Marimea Denumirea Simbolul--------------------------------------------------------------------------------lungime metru mmasa kilogram kgtimp secunda sintensitatea curentului electricsinonim : curent electric amper Atemperatura termodinamica kelvin Kcantitate de substanta mol molintensitate luminoasa candela cd--------------------------------------------------------------------------------                   1.2. Unitati SI suplimentare--------------------------------------------------------------------------------                                                           Unitatea SI                             ---------------------------------------------------     Marimea denumire simbol expresie in unitati SI                                                          fundamentale--------------------------------------------------------------------------------unghi plan radian rad m.m^-1 = 1unghi solid steradian sr m^2.m^-2 = 1--------------------------------------------------------------------------------                     1.3. Unitati SI derivate--------------------------------------------------------------------------------                                                           Unitatea SI                             ---------------------------------------------------    Marimea denumire simbol expresia in unitati SI                                                                fundamentale--------------------------------------------------------------------------------                   1.3.1. Unitati ale marimilor de spatiu si timparie metru patrat m^2 m^2volum metru cub m^3 m^3viteza metru pe secunda m/s m.s^-1acceleratie metru pe secunda la patrat m/s^2 m.s^-2viteza unghiulara radian pe secunda rad/s m^-1.radacceleratie unghiulara radian pe secunda la patrat rad/s^2 s^-2.rad                   1.3.2. Unitati ale marimilor caracteristice fenomenelor                          periodice si conexenumar de unda metru la puterea m^-1 m^-1                        minus unufrecventa hertz Hz s^-1                   1.3.3. Unitati ale marimii caracteristice mecaniciimasa volumica kilograme metru cub kg/m^3 m^-3.Kgvolum masic metru cub pe kilogram m^3/Kg m^3.Kg^-1forta newton N m.Kg.s.^-2momentul unei forte newton-metru N.m m^2.Kg.s^-2presiune, tensiune mecanica pascal Pa m^-1.kg.s.^-2tensiune superficiala newton pe metru N/m Kg.s^-2viscozitate dinamicasinonim : viscozitate pascal-secunda Pa.s m^-1.Kg.s^-1energie, lucru mecanic joule J m^2.Kg.s^-2putere watt w m^2.kg.s^-3                  1.3.4. Unitati ale marimilor caracteristice                         electromagnetismuluidensitatea curentului electric amper pe metru patrat A/m^2 m^-2.Acantitate de electricitate,sarcina electrica coulomb C s.Apotential electric,tensiune electrica,tensiune electromotoare volt V m.^2.Kg.s^-3.A^-1sarcina (electrica) volumica coulomb pe metru cub C/m^3 m^-3.s.Adeplasare electricasinonim : inductie electrica coulomb pe metru patrat C/m^3 m^-2.s.Acimp electricsinonim : intensitatea cimpuluielectric volt pe metru V/m m.Kg.s^-3.A^-1capacitate electrica farad F m^-2.Kg^-1.s^4.A^2rezistenta electrica ohm Ohm m^2.Kg.s^-3.A^-2condunctanta electrica siemens S m^2.Kg^-1.s^3.A^2cimp magneticsinonim : intensitatea cimpuluimagnetic amper pe metru A/m m^-1.Aflux de inductie magneticasinonim : flux magnetic weber Wb m^2.Kg.s^-2.A^-1inductie magnetica tesla T Kg.s^-2.A^-1inductanta henry H m^2.Kg.s^-2.A^-2permitivitate farad pe metru F/m m^-3.Kg^-1.s^4.A^2permeabilitate henry pe metru H/m m.Kg.s^-2.A^-2putere electrica watt W m^2.Kg.s^-3                    1.3.5. Unitati ale marimilor caracteristice                           fenomenelor caloricetemperatura Celsius grad Celsius grd.C Kcantitate de caldura,energie termica joule J m^2.Kg.s^-2flux termicsinonime : putere termicadebit termic watt W m^2.Kg.s^-3densitate de suprafataa fluxului termic watt pe metru patrat W/m^2 Kg.s^-3capacitatea termica, entropie joule pe kelvin J/K m^2.Kg.s^-2.K^-1capacitatea termica masica,entropie masica joule pe J/(Kg.K) m^2.s^-2.K^-1                                 kilogram-kelvinenergie volumica joule pe metru cub J/m^3 m^-1.Kg.s^-2energie masica joule pe kilogram J/Kg m^2.s^-2conductivitate termica watt pe metru-kelvin W/(m.K) m.Kg.s^-3.K^-1                     1.3.6. Unitati ale marimilor caracteristice                            luminii si radiatiilor electromagnetice conexeEnergie radianta joule J m^2.Kg.s^-2putere radiantasinonim : flux radiantflux energetic watt W m^2.Kg.s^-3intensitate radiantainonim : intensitate energetica watt pe steradian W/sr m^2.Kg.s^-3.sr^-1radiantasinonim :luminanta energetica watt pe                             metru patrat-steradian W/(m^2.sr) Kg.s^-3.sr^-1flux luminos lumen lm cd.srluminanta candela pe metru patrat cd/m^2 m^-2.cdiluminare lux lx m^-2.cd.sr                   1.3.7. Unitati ale marimilor caracteristice                          chimiei fizice si fizicii moleculareconcentratie (a cantitatiide substanta) mol pe metru cub mol/m^3 m^-3.molenergie molara joule pe mol J/mol m^2.kg.s^-2.mol^-1entropie molara, capacitatetermica molara joule pe mol kelvin J(mol.K) m2.Kg.s^-2.K^-1.mol^-1                   13.8. Unitati ale marimilor caracteristice fizicii                         atomice si nucleare, reactiilor nucleare si radiatiilor                         ionizanteenergie de reactie,energie de rezonanta,energie comunicata joule J m^2.Kg.s^-2activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s^-1doza absorbita,energie comunicativa masica,kerma,indicele dozei absorbite gray Gy m^2.s^-2echivalent al dozei absorbite,indicele echivalentului dozeiabsorbite sievert sv m^2.s^-2expunere (radiatii X sau y) coulomb pe kilogram C/Kg Kg^-1.s.Adebitul dozei absorbite gray pe secunda Gy/s m^2.s^-3--------------------------------------------------------------------------------       2.1. Unitati de masura care nu fac parte din Sistemul International de            Unitati (SI)--------------------------------------------------------------------------------         denumirea simbol valoare in unitate SI--------------------------------------------------------------------------------             1 2 3--------------------------------------------------------------------------------          2.1. Unitati folosite impreuna cu Sistemul Internationalminut min 1 min.=60 s.ora h 1 h = 60 min. = 3.600 szi d 1 d = 24 h = 86.400 sgrad (sexagesimal) grd 1 grd = (pi/180) radminut (sexagesimal) ' 1' = (1/60)grd = (pi/10.800) radsecunda (sexagesimala) " 1" = (1/60)' = (pi/648.000) radlitru l,L 1l = 1 dm^3 = 10^-3m^3tona t 1t = 10^3 Kg          2.2. Unitati folosite impreuna cu Sistemul International              a caror valoare in unitati SI este obtinuta experimentalelectronvolt eV 1 eV = 1,602 177 33(49) x 10^-19 J(cu                                  o incertitudine relativa de 0,30 x 10^-6)unitate de masura atomica(unificata) u 1 u = 1,660 540 2(10) x 10^-27Kg (cu o                                    incertitudine de 0,59 x 10^-6)          2.3.Unitati mentinute temporar impreuna cu Sistemul Internationalmila marina 1 mila marina = 1,852 mnod 1 nod = 1 mila marina pe ora (1,852/3.600)m/sar a 1 a = 1 dam^2 = 10^2m^2hectar ha 1 ha = 1hm^2 = 10^4.m^2bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 100k kPa = 1.000 hPa = 10^5 Pa--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2CATEGORIILE DE MIJLOACE DE MASURAREsupuse obligatoriu controlului metrologic al statuluiI. Mijloace de masurare etalon - masuri, aparate, instalatii etc., utilizate pentru reproducerea si conservarea unitatilor de masura, precum si pentru transmiterea, prin comparatie, a acestora la mijloacele de masurare, in domeniile de masurare.II. Mijloace de masurare de lucru1. Greutati2. Aparate de cintarit (instrumente de cintarire neautomata)3. Instalatii de cintarit, dozat, insacuit, ambalat4. Aparate de cintarire continua cu totalizatori pentru transportoare cu banda5. Aparate de cintarire discontinua cu totalizator6. Sortatoare gravimetrice automate7. Contoare de apa rece si calda8. Ansambluri de masurat lichidele, altele decit apa9. Contoare de volum pentru gaze10. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului de gaz11. Masuri de volum pentru lichide si vase de masura12. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului13. Mijloace de masurare pentru determinarea capacitatii vaselor de masura14. Aparate pentru masurarea nivelului lichidelor15. Masuri pentru lapte ca indicator de nivel16. Masuri de capacitate pentru seminte17. Instrumente pentru determinarea masei hectolitrice a cerealelor18. Masini si aparate pentru incercari la solicitari mecanice19. Indicatoare de sarcina in cabluri20. Manometrele pentru masurarea presiunii in pneurile autovehiculelor21. Echipamente de contorizare, dupa durata si distanta, a convorbirilor telefonice22. Cronotahigrafe23. Vitezometre pentru autovehicule si de cale ferata24. Cinemometre de control rutier25. Taximetre26. Contoare de energie electrica27. Aparate utilizate in masurari privind conditiile de electrosecuritate28. Contoare de energie termica si aparate pentru determinarea cantitatii de energie termica furnizata pentru incalzirea imobilelor29. Instrumente care echipeaza instalatiile termice in scopul reducerii poluarii atmosferice si al economisirii energiei30. Sonometre, fonometre, dozimetre de zgomot, audiometre31. Alcoolmetre si areometre pentru alcool se tabele alcoolmetrice32. Etilmetre pentru aplicarea reglementarilor privind circulatia rutiera33. Analizoare de gaze34. Udiometre pentru cereale si seminte oleaginoase35. Aparate pentru determinarea grasimilor in lapte si produse lactate36. Zaharimetre si refractometre37. Aparate pentru masurarea marimilor specifice radiatiilor ionizante, in scopul asigurarii securitatii instalatiilor, a protectiei persoanelor si mediului ambiant38. Aparate industriale sau de laborator utilizate pentru masurari ale marimilor fizico-chimice in cadrul activitatilor privind sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului39. Aparate si dispozitive medicale (seringi si termometre medicale, detectori de flux sangvin, aparate pentru masurarea presiunii arteriale, pulsmetre si cardiotahimetre, electrocardiografe, electroencefalografe, etc.)40. Focometre si truse de lentile oftalmologice41. Masuri de lungime42. Instrumente de masurat lungimi43. Planimetre si masini de masurat arii44. Mijloace de masurare pentru masurari topografice, geodezice si de cadastru.NOTA:Sortimentele de mijloace de masurare care intra in categoriile de mai sus se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legala, care publica anual "Lista oficiala a mijloacelor de masurare legale, supuse controlului metrologic al statului" in publicatiile oficiale de metrologie legala.Lista va cuprinde si perioada minima intre doua verificari periodice succesive, tarifele aprobate pentru efectuarea etalonarilor, verificarilor metrologice, precum si categoriile de mijloace de masurare care trebuie declarate inainte de instalare, in vederea obtinerii avizului de punere in functiune conform art. 24.-------