ORDIN nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare(actualizat până la data de 23 mai 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 mai 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDINUL nr. 840 din 14 mai 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 "Lista substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană" şi nr. 2 "Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curăţării, dezinfecţiei şi sterilizării" la normele tehnice se actualizează periodic, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în acord cu reglementările europene în domeniu.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, unităţile sanitare publice şi private, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Inspecţia Sanitară de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 6 februarie 2007.Nr. 261.  +  AnexăNORMA 06/02/2007