ORDIN nr. 21 din 1 februarie 2007privind completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 15.456 din 25 ianuarie 2007/nr. 35.182 din 30 ianuarie 2007/nr. 25.314 din 2 februarie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara, Direcţia generală siguranţa alimentelor şi Direcţia generală de inspecţie şi coordonare PIF din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine se completează după cum urmează:1. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 26/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiza pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditatii, a grasimilor şi uleiurilor vegetale, a magneziului şi conţinutului în fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 73/46/CEE ce stabileşte metode comunitare de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 83 din 30 martie 1973, p. 21."2. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în zinc-bacitracina, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan şi zinc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 78/633/CEE ce stabileşte metode comunitare de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 206 din 29 iulie 1978, p. 43."3. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 19/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în avoparcina şi monenzin de sodiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 81/715/CEE ce stabileşte metode comunitare de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 10 septembrie 1981, p. 38-46."4. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 22/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conţinutul în spiramicina, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 84/425/CEE ce stabileşte metode comunitare de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 238 din 6 septembrie 1984, p. 34-38."5. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metoda de calcul pentru valoarea energetica a furajelor combinate pentru păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 86/174/CEE ce imbunatateste metoda de calcul al valorii energetice a hranei compuse pentru păsări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 130 din 16 mai 1986, p. 53-54."6. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor şi grasimilor brute şi a olaquindoxului din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 98/64/CE ce stabileşte metode comunitare de analiza pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor neprelucrate şi grasimilor şi a olaquindoxului în furaje şi modifica Directiva 71/393/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 septembrie 1998, p. 14-28."7. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificarii conţinutului în halofuginona, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 93/70/CE ce stabileşte metode de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 234 din 17 septembrie 1993, p. 17-21."8. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte metode naţionale de analiza pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificarii conţinutului în robenidina (E 750) şi metil benzoat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 93/117/CE ce stabileşte metode de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 329 din 30 decembrie 1993, p. 54-62."9. În Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileşte o metoda naţionala de analiza pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 99/76/CE ce stabileşte o metoda comunitara pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 6 august 1999, p. 13-17."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 1 februarie 2007.Nr. 21.-----------