ORDIN nr. 2.057 din 5 februarie 2007pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007    În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. g), ale art. 18-20, ale art. 33 lit. a) și b), ale art. 34 alin. (2) lit. g), ale art. 37 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile și normele de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și cultelor,
    Adrian Iorgulescu
    București, 5 februarie 2007.Nr. 2.057.  +  ANEXĂCRITERIILE ȘI NORMELEde acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice