HOTĂRÂRE nr. 169 din 20 februarie 2007privind acordarea unui ajutor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 70.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate pacientei Vlăduţescu Elena Nicoleta, în vârstă de 7 ani, din satul Călugăreasa, comuna Prigoria, judeţul Gorj. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:- Ministerul Sănătăţii Publice va aloca suma de 40.000 euro;- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va aloca suma de 30.000 euro. (3) Ajutorul se acordă în lei şi se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, cât şi din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Judeţului Gorj, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare. (4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Judeţului Gorj către Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, la solicitarea acesteia.  +  Articolul 2Fundamentarea sumei solicitate şi justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătăţii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, care va efectua plata şi va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 20 februarie 2007.Nr. 169.------------