LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)administrației publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea administrației publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 și, ulterior adoptării, a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 738/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;– Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;– Legea nr. 141/2004 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;– Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;– Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.
  Notă
  Conform art. 80 din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008, titlurile II, III și IV din prezenta lege intră în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute de lege pentru primele alegeri locale organizate după publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Conform art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 4 iunie 2019, articolele I, II și III din prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru alegerile autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Capitolul IAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul I a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 3 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 16 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 17 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 19 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul I a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 26 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 27 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul II Consiliile locale  +  Secţiunea 1 Constituirea consiliului local  +  Articolul 28Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 28 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 30(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. (la 30-05-2008, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008. ) (2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții.(3) În situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.(5) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră. (la 07-03-2008, Art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008. ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 31(1) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. (la 07-03-2008, Art. 31 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008. ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 31^1(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.(2) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. (la 07-03-2008, Art. 31^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 27 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008. ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 32(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fața consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, municipiului, județului)... Așa să-mi ajute Dumnezeu!"(2) Consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.(3) Jurământul poate fi depus și fără formulă religioasă. Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 33În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile. Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 34(1) După validare, în ședința de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut la art. 32.(2) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validați au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați.(3) Exercitarea mandatului consiliului local debutează la data adoptării hotărârii prevăzută la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezintă durata între data de constituire a consiliului local, în urma desfășurării alegerilor locale generale, și ziua anterioară datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfășurării unor noi alegeri locale generale. (la 20-07-2019, Articolul 34 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 138 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 35Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 35 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 36 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 37 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 43 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 44 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 45 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 46 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 47 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 48 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 49 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 51 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 52 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 53 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 54 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 4-a Dizolvarea consiliului local  +  Articolul 55(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:a) în cazul în care acesta nu se întrunește timp de două luni de mandat consecutiv, deși a fost convocat conform prevederilor legale; (la 20-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 138 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) b) în cazul în care nu a adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre;c) în situația în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu și nu se poate completa prin supleanți.(1^1) Luna de mandat a consiliului local avută în vedere pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este, de regulă, diferită față de luna calendaristică. (la 20-07-2019, Articolul 55 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 138 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unității administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului. (la 11-04-2010, Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 59 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretarul unității administrativ-teritoriale a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși pe listele electorale ale unității administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul local.(5) Referendumul local este organizat, în condițiile legii, de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicție se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de instituția prefectului.(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.(7) Abrogat. (la 23-05-2015, Alin. (7) al art. 55 a fost abrogat de pct. 3 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. ) (8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul general al unității administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, potrivit competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii. (la 05-07-2019, sintagma: secretarul unității administrativ-teritoriale a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (8^1) În situația excepțională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71, consiliul local este dizolvat în condițiile alin. (1)-(6), iar funcția de secretar general al unității administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare în condițiile art. 89 alin. (1) și (2) și, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite atribuțiile de secretar general al unității administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici. (la 02-06-2015, Alin. (8^1) al art. 55 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al unității administrativ-teritoriale a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (8^2) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor în condițiile prezentei legi și ale legislației privind funcția publică și funcționarii publici. (la 28-05-2015, Alin. (8^2) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (8^3) În situația prevăzută la alin. (8^1), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere de secretar general al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii. (la 28-05-2015, Alin. (8^3) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al comunei, orașului sau municipiului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (8^4) Numirea în funcția de secretar general al comunei, orașului sau municipiului, după caz, se face, în situația prevăzută la alin. (8^3), de către prefect, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (la 28-05-2015, Alin. (8^4) al art. 55 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al comunei, orașului sau municipiului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (9) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte sunt publice. Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 55^1(1) În cazul dizolvării consiliului local în condițiile art. 55 alin. (1) lit. a) și b), acesta se reconstituie din membrii supleanți, convocarea consilierilor supleanți fiind făcută de către prefect.(2) Ședința de reconstituire este legal întrunită dacă la aceasta participă un număr de membri supleanți mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) și ale art. 31-35 se aplică corespunzător. (la 30-09-2015, Art. 55^1 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Secţiunea a 5-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 56 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul IIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 57 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 58 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 59 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 60Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 60 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 61 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 62 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 63 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 64 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 65 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 66 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 67 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 68 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 69Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 69 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 70 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 71 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 72 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 73 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 74 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 75 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 76 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 77Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 77 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 77^1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 77^1 din Capitolul IV a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul V Administrația publică a municipiului București  +  Articolul 78Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 78 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 79(1) Sectoarele municipiului București au câte un primar și un viceprimar, iar municipiul București are un primar general și 2 viceprimari. Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
  (2) Abrogat. (la 05-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 79 , Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Articolul 80Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 80 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 81Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 81 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 82Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 82 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 83Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 83 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 84Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 84 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 85Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 85 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 86Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 86 din Capitolul V a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul VI Consiliul județean  +  Secţiunea 1 Constituirea și componența consiliului județean  +  Articolul 87Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 87 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 88(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:
  Numărul locuitorilor județuluiNumărul consilierilor
  - până la 350.00030
  - între 350.001-500.00032
  - între 500.001-650.00034
  - peste 650.000 36
  (2) Consiliul județean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu președintele consiliului județean, care are drept de vot și conduce ședințele acestuia. (la 04-06-2019, Articolul 88 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 89(1) Validarea alegerii președintelui consiliului județean se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către președintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia, după îndeplinirea prevederilor art. 47 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Invalidarea alegerii președintelui consiliului județean se poate pronunța în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).(3) Rezultatul validării sau invalidării alegerii președintelui consiliului județean se aduce la cunoștința publică.(4) Hotărârea de validare sau invalidare a președintelui consiliului județean poate fi atacată de cei interesați la curtea de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoștința publică.(5) Curtea de apel se pronunță în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă.(6) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de validare, președintele consiliului județean care a fost validat depune în fața președintelui tribunalului și a prefectului, în ședință publică, următorul jurământ în limba română: «Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului.... . Așa să-mi ajute Dumnezeu!»(7) Președintele consiliului județean care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.(8) Jurământul poate fi depus și fără formulă religioasă.(9) În caz de invalidare a alegerii președintelui consiliului județean sau demisie, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 59 alin. (2).(10) Constituirea consiliilor județene se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către președintele consiliului județean. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către președintele consiliului județean. La ședința de constituire poate participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.(11) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor județeni aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste două zile, la convocarea președintelui consiliului județean. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către președintele consiliului județean, peste alte două zile, în aceleași condiții.(12) În situația în care consiliul județean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței fără motive temeinice a consilierilor, președintele consiliului județean va declara vacante, prin dispoziție, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanți conform procedurilor prevăzute la alin. (11).(13) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanți înscriși pe listele de candidați respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 35 de zile, în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.(14) Dispoziția președintelui consiliului județean prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă.(15) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.(16) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de președintele consiliului județean.(17) Pentru validarea mandatelor, consiliile județene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri aleși.(18) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier județean și propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.(19) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier județean numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului județean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.(20) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor județeni prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.(21) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.(22) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 15 zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. (la 04-06-2019, Articolul 89 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 89^1Abrogat. (la 23-05-2015, Art. 89^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. )  +  Articolul 89^2Abrogat. (la 23-05-2015, Art. 89^2 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. )  +  Articolul 89^3Abrogat. (la 23-05-2015, Art. 89^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. )  +  Articolul 90Dispozițiile art. 32-34 se aplică în mod corespunzător și consilierilor județeni. (la 04-06-2019, Articolul 90 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 91Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 91 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 92Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 92 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Funcționarea consiliului județean  +  Articolul 93Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 93 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 94Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 94 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 95Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 95 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 96 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 97Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 97 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 98Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 98 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 99(1) Consiliul județean se dizolvă de drept în condițiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum județean.(2) Secretarul general al județului sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului județean. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului. (la 05-07-2019, sintagma: Secretarul județului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (3) Consiliul județean poate fi dizolvat prin referendum județean, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 20% din numărul cetățenilor cu drept de vot, înscriși pe listele electorale ale unității administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se suportă din bugetul județean.(5) Referendumul județean este organizat, în condițiile legii, de o comisie compusă din prefect, un reprezentant al consiliului județean desemnat prin hotărâre a consiliului județean și un judecător de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului județean încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu județean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului județean sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.(8) Până la constituirea noului consiliu județean, problemele curente ale administrației județului vor fi rezolvate de secretarul general al județului, pe baza unei împuterniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Afacerilor Interne. (la 05-07-2019, sintagma: secretarul județului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (9) În situația excepțională în care președintele consiliului județean se află în imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul județean este dizolvat în condițiile alin. (1)-(7), iar funcția de secretar general al județului este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare, în condițiile art. 89 alin. (1) și (2) și, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să exercite atribuțiile de secretar general al județului pentru a rezolva problemele curente ale județului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici. (la 28-05-2015, Alin. (9) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al județului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor în condițiile prezentei legi și ale legislației privind funcția publică și funcționarii publici. (la 28-05-2015, Alin. (10) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (11) În situația prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere de secretar general al județului, în condițiile legii. (la 28-05-2015, Alin. (11) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al județului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (12) Numirea în funcția de secretar general al județului se face, în situația prevăzută la alin. (11), de către prefectul județului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (la 28-05-2015, Alin. (12) al art. 99 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015. ) (la 05-07-2019, sintagma: secretar al județului a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 99^1În cazul dizolvării consiliului județean, în condițiile art. 55 alin. (1) lit. a) și b), acesta se reconstituie din membrii supleanți, prevederile art. 55^1 aplicându-se corespunzător. (la 30-09-2015, Art. 99^1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 100Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 100 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 4-a Președintele și vicepreședinții consiliului județean  +  Articolul 101(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți. (la 04-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 101 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (2) Vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. (la 04-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 101 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (3) Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean. (la 04-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 101 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (3^1) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul județean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv vicepreședintele consiliului județean a cărui eliberare din funcție se propune. (la 04-06-2019, Alineatul (3^1) din Articolul 101 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (4) Pe durata mandatului, președintele și vicepreședinții consiliului județean primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcțiilor de președinte, respectiv de vicepreședinte al consiliului județean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Președintele și vicepreședinții consiliului județean nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege.(5) Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 102(1) Președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție.(2) Președintele consiliului județean răspunde în fața alegătorilor de buna funcționare a administrației publice județene. (la 04-06-2019, Alineatul (2) din Articolul 102 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) (3) Aparatul de specialitate al consiliului județean este subordonat președintelui acestuia. Funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii.(4) Președintelui consiliului județean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69-72. (la 04-06-2019, Articolul 102 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 04 iunie 2019 ) Notă
  Conform literei e) a alineatului (2) al articolului 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55^1, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99^1, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020.
   +  Articolul 102^1Abrogat. (la 23-05-2015, Art. 102^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. 137 al Titlului II din LEGEA nr. 115 din 19 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015. )  +  Articolul 103Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 103 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 104Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 104 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 105Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 105 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 106Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 106 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 107Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 107 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 108Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 108 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul VIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul VII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 109Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 109 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 110Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 110 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 111Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 111 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul VIIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul VIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 112Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 112 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 113Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 113 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 114Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 114 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul IXAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul IX a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 115Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 115 din Capitolul IX a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul XAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul X a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 116Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 116 din Capitolul X a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 117Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 117 din Capitolul X a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 117^1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 117^1 din Capitolul X a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul XIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul XI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 118Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 118 din Capitolul XI a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul XIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul XII a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 119Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 119 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 120Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 120 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 121Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 122Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 122 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 123Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 123 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 124Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 124 din Sectiunea 1 , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 125Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 125 din Sectiunea a 2-a , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 126Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 126 din Sectiunea a 2-a , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 127Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 127 din Sectiunea a 2-a , Capitolul XII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul XIIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 128Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 128 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 129Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 129 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 130Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 130 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 131Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 131 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 132Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 132 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 133Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 133 din Capitolul XIII a fost abrogat de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă Abrogată. (la 05-07-2019, Nota din lege a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă Abrogată. (la 05-07-2019, Nota din lege a fost abrogată de Litera e), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )