HOTĂRÂRE nr. 79 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (12) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(12) DACL transmite decizia de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotelor individuale de lapte producătorilor prevăzuţi la alin. (3) până la data de 1 martie 2007 pentru livrări, respectiv 15 martie 2007 pentru vânzări directe, iar celor prevăzuţi la alin. (10), până la data de 1 mai 2007."2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Producătorii care vând direct lapte şi produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe, trebuie să ţină evidenţa efectivului vacilor de lapte şi a producţiilor într-un document, denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 79.----