ORDIN nr. 270 din 11 martie 2004 (*actualizat*)privind asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca(actualizat până la data de 8 decembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 30 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 8 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006.Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. OB.2669 din 10 martie 2004,având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:---------------Art. 1 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 2 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 3 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 4 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 5 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 6 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 7 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Art. 8 a fost abrogat de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.  +  Articolul 9Eliberarea autorizaţiilor de functionare pentru serviciile publice de ambulanta şi alte servicii publice şi private de asistenţa de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se va face de către directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii. Controlul eliberarii autorizaţiilor se va efectua semestrial de o comisie numita prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Cu data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 595/2001 privind asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca integrată, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 500/2002 privind asigurarea asistentei medicale de urgenta pe timpul sezonului estival, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanta judetene şi al municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 12Directia generală asistenţa medicală din Ministerul Sănătăţii, directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar vor duce la indeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 270.  +  Anexa 1SERVICIULde asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şitransport sanitarDefiniţie: serviciu autorizat de către Ministerul Sănătăţii, care acorda asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi prim ajutor, efectueaza transport sanitar şi asistenţa medicală la locul solicitarii şi pe durata transportului, având în structura sa mijloace specifice de interventie şi personal adecvat, calificat şi acreditat, coordonarea fiind efectuata de dispeceratele publice sau, în cazul serviciilor private, de dispecerate proprii.Structura (în functie de dotarea tehnica minima obligatorie):1. dispecerat (până la implementarea centrelor de apel unic "112" şi/sau a dispeceratelor integrate unice "112", în cazul serviciilor publice);2. mijloace de interventie specifice autorizate;3. personal autorizat şi/sau acreditat.DISPECERATDefiniţie: centru de comanda şi control care asigura primirea şi gestionarea apelurilor medicale de urgenta (până la implementarea centrelor de apel unic "112" sau a dispeceratelor integrate unice "112", în cazul serviciilor publice de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi de transport sanitar).Cerinţe, structura şi dotare minima (pentru dispeceratul propriu)1. Spatii:● sala principala pentru activitatea zilnica a dispeceratului;● camera/spatiul pentru aparatura;● spatii pentru personal:- spatiu pentru vestiare şi grupuri sanitare;- spatiu pentru masa, repaus;● depozit de materiale/arhiva.2. Comunicatii - înregistrare apeluri:● minimum 3 linii telefonice proprii, fixe, destinate doar primirii apelurilor;● statie radio;● modalitate de înregistrare voce a convorbirilor telefonice din liniile de apel şi radio, precum şi date în vederea arhivarii şi securizarii datelor personale şi medicale ale apelantilor.MIJLOACE SPECIFICE DE INTERVENTIEDefiniţie: unităţi mobile care sunt utilizate în vederea asigurarii activităţii medicale de urgenta prespitaliceasca şi de transport al pacientilor şi al personalului specializat de interventie medicală de urgenta şi de prim ajutor, cu respectarea standardelor tehnice, de dotare, functionare şi siguranţa în vigoare.Tipuri:1. ambulante;2. autospeciale de interventie;3. elicoptere de interventie/transport sanitar;4. avioane de transport sanitar;5. nave de interventie/transport sanitar;6. alte mijloace specifice (unităţi mobile de sprijin logistic).Categorii:● ambulante tip C - unitate mobila de terapie intensiva, conform standardului CEN 1789/1999;● ambulante tip B1 şi B2 - unitate mobila de urgenta, conform standardului CEN 1789/1999;● ambulante tip A1 - unitate mobila de transport pentru un pacient, cu targa în dotare, conform standardului CEN 1789/1999;● ambulante tip A2 - unitate mobila de transport pentru unul sau mai mulţi pacienti, conform standardului CEN 1789/1999;● autospeciala pentru consulturi medicale la domiciliu cu dotarea necesară acordarii consultatiilor la domiciliu şi a primului ajutor în caz de urgenta (fără targa şi echipamente de transport al pacientului);● autospeciala pentru interventii/transport al medicului de urgenta - cu dotarea aferenta necesară acordarii asistentei medicale de urgenta avansată la locul interventiei (fără targa şi echipamente de transport al pacientului);● elicopter de interventie/transport sanitar - conform regulamentelor JAR OPS 3 în vigoare, cu dotare medicală similara cu cea a unei autosanitare tip C;● avion de transport sanitar - conform regulamentelor aeronautice în vigoare, cu dotarea medicală similara unei autosanitare tip C sau B, în functie de misiunile ce urmeaza a fi efectuate;● nave de interventie/transport sanitar - conform regulamentelor navale în vigoare, cu dotare medicală similara cu o autosanitara tip C sau B, în functie de misiunile care urmeaza a fi efectuate;● unităţi mobile de sprijin logistic - autospeciale sau remorci cu echipamente şi materiale sanitare pregatite în vederea utilizarii în cazul unui accident colectiv sau în caz de dezastru;● ambulante neclasificate, aflate deja în dotarea serviciilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca - includ autosanitarele care nu sunt fabricate conform CEN 1789 şi se afla deja în dotarea serviciilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca, ele putand fi asimilate ca ambulante tip A1, tip A2 sau tip B pe baza dotarii, tipului ambulantei şi a pregatirii personalului. Ambulantele tip "Dacia break" nu pot fi utilizate decat ca ambulante tip A1;● mijloace de transport neonatal - includ autosanitarele tip B, tip C, elicopterele, avioanele şi navele care sunt dotate cu echipamentul şi materialele specifice necesare transportului în siguranţa a nou-nascutului (incubator cu sistem de incalzire, sistem de monitorizare, echipamente de resuscitare pentru nou-nascuti).Cerinţe privind dotarea tehnica minima:● mijloacele de interventie trebuie să respecte normele de siguranţă specifice în vigoare pentru transportul pacientilor şi al personalului de interventie;● tabelele din anexa nr. 2 cuprind dotarea tehnica minima necesară pentru avizare şi functionare;● echipamentele trebuie să fie certificate şi avizate tehnic de către autoritatea în domeniu, după caz, în functie de provenienţă echipamentelor achiziţionate sau primite, dacă tipul echipamentului nu este deja certificat în România;● se pot include echipamente suplimentare în functie de cerinţele specifice;● pentru transporturile internationale, mijloacele de transport sanitar utilizate trebuie să respecte normele CE;● echipamentele şi materialele sanitare de resuscitare şi monitorizare din autosanitarele tip B, tip C, elicopterele şi navele de interventie trebuie să fie în dotare în marimile adecvate pentru toate varstele;● echipamentele şi materialele destinate asistentei de urgenta a pacientilor traumatizati (atele, gulere cervicale, echipamente de imobilizare a membrelor şi coloanei) trebuie să existe în marimi standard pentru adulti şi copii.Dotarea tehnica auxiliara obligatorie a mijloacelor de interventie:● sigla "Steaua vietii" (reflectorizanta) şi numărul de telefon al Dispeceratului public "961"/"112" sau, în cazul serviciilor private, numărul propriu de apel faţa/spate/laterale;● sigla/insemnele proprie/proprii a/ale fiecarui serviciu de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca;● tipul mijlocului de interventie/transport şi al echipajului (prescurtat şi în extenso/litere reflectorizante);● banda reflectorizanta, de minimum 10 cm latime, pe laterale/spate - pentru autosanitarele tip B şi tip C şi autospecialele de interventie ale medicului de urgenta;● semnale luminoase de avertizare pentru autosanitarele tip B, tip C, navele de interventie, autospecialele de interventie ale medicului sau echipajului de urgenta, conform legislaţiei în vigoare, amplasate faţa, capota, grilaj şi spate în cazul autosanitarelor şi ale autospecialei de interventie a medicului de urgenta;● semnale acustice de avertizare, pentru autosanitarele tip B, tip C, navele de interventie, autospecialele de interventie ale medicului sau echipajului de urgenta, conform legislaţiei în vigoare;● statie radio (obligatorie pentru orice mijloc de interventie/transport sanitar);● stingatoare: 2 - faţa/spate.PERSONALDefiniţie: personal medico-sanitar calificat şi acreditat pentru activitatea medicală de urgenta prespitaliceasca şi de transport al pacientilor.Categorii:● medici acreditati;● asistenti medicali formati în domeniul acordarii primului ajutor calificat şi al asistentei de urgenta;● ambulantieri;● personal de interventie din alte institutii publice, cu formare în primul ajutor calificat şi asistenţa de urgenta;● voluntari instruiti în primul ajutor calificat.Echipajul de interventie pentru autosanitara tip C, format din cel puţin 4 persoane (termen: anul 2007, când se va reevalua situaţia resurselor umane pe plan naţional), care va include:● medic:- specialist de medicina de urgenta sau rezident în specialitatea medicina de urgenta, anii III, IV şi V;- specialist ATI sau rezident în specialitatea ATI, anii III, IV şi V;- medic cu a doua specialitate medicina de urgenta, obtinuta conform prevederilor legale;- medic specialist de familie, cu competenţa în medicina de urgenta prespitaliceasca (până în anul 2007);- medic de alta specialitate la nevoie (de exemplu, neonatolog, pediatru);● asistent medical sau alte categorii de personal (1-2) format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publică, format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● facultativ, voluntari (1-2) formati în domeniul primului ajutor calificat.Echipajul de interventie pentru autosanitara tip B1 cu medic, format din cel puţin 3 persoane (termen: anul 2007, când se va reevalua situaţia resurselor umane pe plan naţional), care va include:● medic format în domeniul acordarii asistentei de urgenta avansată, prin obtinerea competentei în asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca sau prin absolvirea cursurilor de sustinere avansată a functiilor vitale;● asistent medical (1) sau alte categorii de personal (1-2) format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publică, format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● facultativ, voluntar (1) format în domeniul primului ajutor calificat.Echipajul de interventie pentru autosanitara tip B2 fără medic, format din cel puţin 2 persoane, care va include:● asistent medical (1) sau alte categorii de personal (1-2) format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publică, format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● facultativ, voluntar (1) format în domeniul primului ajutor calificat.Echipajul de însoţire pentru autosanitarele tip A1 şi tip A2, format din cel puţin 2 persoane, care va include:● asistent medical sau alte categorii de personal format în domeniul primului ajutor calificat şi acordarii asistentei de urgenta în echipa;● ambulantier.Echipament de protecţie individuala:● haine de protecţie adecvate:- de culoare usor vizibila la lumina zilei;- benzi reflectorizante trunchi/membre superioare şi inferioare;- insemne medicale specifice;- elemente de identificare personala:- legitimatii;- ecusoane;- insemne specifice fiecarei categorii medicale;● manusi pentru consult/manusi de protecţie/masca de protecţie/ochelari de protecţie;● pantofi/bocanci cu talpa din cauciuc, aderenta;● casca de protecţie aflata în dotarea mijlocului de interventie cu numar egal numarului membrilor echipajului, în cazul autosanitarelor tip C, tip B, elicopterelor, autospecialei de interventie a medicului sau echipajului de urgenta, navelor de interventie.---------------Anexa 2 a fost abrogata de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.---------------Anexa 3 a fost abrogata de art. 32 din ORDINUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE nr. 1.092 din 7 septembrie 2006/ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006.______________________