REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.
   +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Participantii la trafic sunt obligati să respecte regulile de circulatie și semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum și celelalte dispozitii din prezentul regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarea semnificație:1. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma față de planul orizontal;2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzătoare a părții carosabile, constand în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existenta amenajarilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenta și siguranța circulației;3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator și se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizații eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în ridicarea documentului din posesia unei persoane și pastrarea lui la sediul politiei rutiere până la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;6. retragerea permisului de conducere - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constand în retinerea documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;7. retragerea certificatului de inmatriculare - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în retinerea documentului și interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;8. retragerea plăcuțelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în demontarea plăcuțelor de pe vehicul și pastrarea lor la sediul politiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care indeplineste atribuțiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului București;10. urgenta - situația de criza sau de pericol potențial major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului înconjurător.  +  Articolul 3(1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.(2) În scopul desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic să respecte semnificatia semnalizarii rutiere.(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea și la ieșirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulației publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare și panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor și pietonilor.(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulației publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" și panou cu inscripția "Drum inchis circulației publice".  +  Articolul 4(1) Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, în condițiile stabilite de lege.(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situația în care siguranța traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia și rutele ocolitoare de deplasare.  +  Articolul 5(1) Administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, stării sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa inlature obstacolele aflate pe partea carosabila și sa readuca drumul la starea initiala.  +  Articolul 6(1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu excepția celor care efectueaza transport în regim de taxi, se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale.(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul politiei rutiere.(3) Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzător.(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel puțin 50 m înainte sau după acestea.(7) Dacă în localități traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, în ambele părți înainte de trecere trebuie să existe statii de oprire la cel puțin 50 m de aceasta.  +  Articolul 7(1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, și sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.(2) La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia și cel al drumului public, împreună cu detinatorii terenurilor invecinate, sunt obligati sa inlature obstacolele și sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalații, precum și constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducatorul de vehicul este obligat să se asigure.(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul și/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule și pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferata fără bariere nu se pot asigura cerințele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autorități;b) desfiintarea trecerii cu devierea circulației rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzută cu bariera manuala;c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.  +  Articolul 8(1) Lucrarile în zona drumului public se executa, în condițiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.(2) Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranța a participantilor la trafic.(3) Când lucrarile se efectueaza pe trotuar și împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila și protejate corespunzător.(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice și sa receptioneze lucrarile executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege și avizelor obtinute anterior începerii lucrărilor.  +  Capitolul II Vehiculele  +  Secţiunea 1 Starea tehnica a vehiculelor și controlul acesteia  +  Articolul 9(1) Până la inmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecție tehnica, în baza unei autorizații provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competentă, dacă indeplinesc normele tehnice privind siguranța circulației rutiere.(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcție, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.§ 1. Condițiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa și avertizare sonora pe care trebuie să le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole și forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari  +  Articolul 10Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole și forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele și remorcile trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații de iluminare, semnalizare luminoasa și avertizare sonora, omologate, care să corespunda condițiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 11Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în fața și în spate, indicatorul "Copii!".  +  Articolul 12Autovehiculele care depasesc masa și/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb și chenarul rosu, montata la partea din stanga fața;b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe și rosii, descendente către exterior, dacă latimea autovehiculului depășește 2,5 m;c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea să fie vizibila din fața, din spate și din ambele părți laterale, precum și dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe părțile laterale la distanta de 1,5 m între ele;d) lumini montate pe părțile laterale ale incarcaturii ori vehiculului care depășește latimea de 2,5 m, care trebuie să functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum și un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.  +  Articolul 13Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole și forestiere și vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.§ 2. Condițiile tehnice minime pe care trebuie să le indeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala și cele trase sau impinse cu mana  +  Articolul 14În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:a) prevăzută cu dispozitiv de franare eficace;b) prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de direcție;c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea și folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;d) echipata în fața cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.  +  Articolul 15Remorca atasata unei biciclete trebuie să fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie să fie echipata și cu o lumina de culoare rosie.  +  Articolul 16(1) În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:a) instalatie de franare eficace;b) sistem de avertizare sonora;c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonica și de protecție a mediului;d) lumina de culoare alba în fața, respectiv lumina și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în fața și în spate;f) placuta cu numărul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.  +  Articolul 17(1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în fața cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.(2) Placutele cu numărul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga și una la partea din spate a vehiculului.(3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, precum și pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în plus, în partea laterala stanga, cu cel puțin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum și dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate și intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.(5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie să aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu usurinta de către ceilalti participanti la trafic.  +  Articolul 18Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie să fie prevăzut, în fața și în spate, cu cate un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.  +  Secţiunea a 2-a Inmatricularea și inregistrarea vehiculelor§ 1. Inmatricularea și inregistrarea vehiculelor  +  Articolul 19Autoritățile competente pentru inmatricularea și radierea autovehiculelor și remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 20(1) La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuțe cu numărul de inmatriculare și se elibereaza certificatul de inmatriculare.(2) Placutele cu numărul de inmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare alba și literele și cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.(3) În certificatul de inmatriculare se inscriu, obligatoriu, numărul de inmatriculare atribuit, precum și numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.  +  Articolul 21(1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum și autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deținători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul și remorca pentru care politia poate stabili proveniență legala a acestora.(2) Autovehiculele și remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate și date în urmărire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se inmatriculeaza.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) autovehiculele și remorcile pentru care organul de urmărire penala a emis o dispoziție prin care se permite inmatricularea până la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de inmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului se inscrie mențiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de ....... .".(4) Circulatia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul României.  +  Articolul 22La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuțe cu un singur numar de înregistrare, care trebuie să aibă:a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apararii, Ministerul Administrației și Internelor sau, după caz, la Serviciul Roman de Informații.§ 2. Numerele de inmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii și de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor  +  Articolul 23(1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul și fiecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine, format din cifre arabe, și o combinație de trei litere cu caractere latine majuscule.(2) Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane straine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.(3) În cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine se adauga luna și anul în care expira valabilitatea înmatriculării.(4) La autorizarea provizorie a circulației autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.(5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine și inscrisul "PROBE".(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza și placutele cu numărul atribuit.  +  Articolul 24(1) Numerele de inmatriculare se atribuie la rand, în ordine crescatoare.(2) La inmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferențiale a numarului de inmatriculare.(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificație obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorități publice, dacă acestea solicita în scris autorității emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care dețin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de inmatriculare și placutele aferente se transfera automat fără plata noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar și dacă fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferențiale a numarului de inmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.  +  Articolul 25(1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localității și denumirea abreviata a județului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administrației și Internelor și, după caz, la Serviciul Roman de Informații se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.  +  Articolul 26(1) Proprietarul sau deținătorul legal trebuie să fixeze placutele cu numărul de inmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fața și din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicleta și la remorca, numai la partea din spate.(2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numărul de inmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.  +  Secţiunea a 3-a Oblibațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule  +  Articolul 27(1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori reședința în România, este obligat:a) sa declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;b) să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de inmatriculare, dacă, după obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), și urmatoarele obligații:a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mențiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu și sa nu permita ieșirea în circulatie a celor care nu indeplinesc condițiile tehnice;b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;c) sa nu permita conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;d) sa nu permita conducătorilor de vehicule sa plece în cursa sub influența bauturilor alcoolice, a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;g) sa verifice respectarea timpilor de repaus și de odihnă, precum și a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă și al vitezei de deplasare;h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport și respectarea condițiilor inscrise în aceasta.  +  Articolul 28(1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depășească pragul fonic prevăzut în reglementarile legale în vigoare.(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.  +  Capitolul III Permisul de conducere  +  Articolul 29(1) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata în vederea pregatirii teoretice și practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.(2) Înainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, în vederea obtinerii permisului de conducere.(3) Pregătirea practica a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE și subcategoriile A1 și B1, se poate efectua și de către un instructor auto autorizat în condițiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretica. (la 26-01-2007, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. ) (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice și persoanele care nu au inca vârsta minima prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de implinirea acesteia sau, dacă urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de implinirea varstei. (la 26-01-2007, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. )  +  Articolul 30Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii și subcategorii de vehicule:a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără atas;b) CATEGORIA B:1. autovehiculul a cărui masă totala maxima autorizata nu depășește 3.500 kg și al cărui numar de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B și o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depășește 750 kg;3. ansamblul de vehicule a cărui masă totala maxima autorizata nu depășește 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B și o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depășește masa proprie a autovehiculului tragator;c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B și o remorca a carei masa totala maxima autorizata depășește 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depășește 3.500 kg;d) CATEGORIA C:1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a cărui masă totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C și o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depășește 750 kg;e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C și o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depășește 750 kg;g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D și o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinata transportului de persoane;h) CATEGORIA Tr: tractor, masini și utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;i) CATEGORIA Tb: troleibuz;j) CATEGORIA Tv: tramvai;k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depășește 125 cmc și o putere care nu depășește 11 kW;l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, și echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin construcție mai mare de 50 km/h;m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a cărui masă totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depășește 750 kg;n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 și o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depășească 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depășească masa proprie a autovehiculului tragator;o) SUBCATEGORIA D1:1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puțin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducătorului;2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 și o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depășește 750 kg;p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 și o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depășească 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depășească masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie să fie destinata transportului de persoane.  +  Articolul 31Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de către politia rutiera.  +  Articolul 32(1) Autoritățile competente care examineaza persoanele în vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii își au domiciliul sau reședința.(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentantelor internationale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în condițiile stabilite prin protocol de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Externe.(3) Examinarea la probele teoretice și practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata și în alte localități decat în municipiul reședința de judet în care candidatii își au domiciliul sau reședința, în baza ordinului prefectului unității administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 33(1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie să indeplineasca urmatoarele condiții:a) să aibă vârsta de cel puțin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 și B1;b) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E și Tr;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.c) să aibă vârsta de cel puțin 21 ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, precum și pentru subcategoriile D1 și D1E;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.d) să fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea;e) sa nu fi fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulației pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul;f) sa faca dovada ca indeplineste condițiile prevăzute de art. 116 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnata printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una dintre infractiunile prevăzute la lit. e);g) să fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.(2) Condiția prevăzută la lit. g) a alin. (1) opereaza până la data aderarii României la Uniunea Europeana.  +  Articolul 34(1) Pentru programarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie să conțină urmatoarele documente:a) cererea-tip, semnata de solicitant;b) fisa de scolarizare în care se consemneaza și avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicală se păstrează la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;c) certificatul de cazier judiciar;d) copia actului de identitate;e) chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.(2) Programarea la primul examen a candidaților pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de către unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica și practica.(3) Titularul unui permis de conducere care solicită obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și o copie a permisului de conducere.(4) Cetateanul român cu domiciliul în strainatate care solicită obtinerea permisului de conducere trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaratie autentificata la notarul public din care să rezulte că nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum și documente din care să rezulte ca are o locuinta deținută în proprietate sau inchiriata în România.  +  Articolul 35(1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:a) proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulației rutiere, a notiunilor elementare de mecanica și a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretica se poate face, în condițiile legii, în limba minoritatii naționale sau intr-o limbă de circulatie internationala, potrivit solicitarii celui examinat;b) proba practica de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu excepția categoriei A și subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea în conducere în poligoane special amenajate.(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A și/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.(3) Examinarea candidaților care solicită obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte. (la 26-01-2007, Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. )  +  Articolul 36(1) Rezultatul examinarii la proba teoretica și la proba practica se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins".(2) Persoana declarata "admis" la proba teoretica, dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", urmand să efectueze un nou curs de pregatire.(3) Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen după cel puțin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmand să efectueze un nou curs de pregatire.  +  Articolul 37Permisul de conducere se elibereaza de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.  +  Articolul 38(1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depășește 25 kW sau un raport putere/greutate care depășește 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depășește 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani și promovează un test specific de cunoștințe și comportament.(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca și un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor și una sau doua remorci.(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca și vehicule din categoria Tr.(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca și vehicule din categoria Tb - troleibuz.  +  Articolul 39(1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B.(2) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obținut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, după caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1. (la 26-01-2007, Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. )  +  Articolul 40(1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce și autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil și pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia poseda și permis pentru categoria B.(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil și pentru categoria DE, dacă titularul acestuia poseda și permis pentru categoria D.(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil și pentru subcategoria D1E, dacă titularul are vârsta de cel puțin 21 de ani.(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil și pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.  +  Articolul 41(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu excepția motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana și ambreiaj.(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripția "Școala", cu dimensiunile și caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepție autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, care vor avea inscripția "Școala" aplicata pe părțile laterale, în fața și în spate.  +  Articolul 42Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimba, în condițiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, în cazul cetatenilor straini și al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, reședința.  +  Articolul 43Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorității emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, și să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.  +  Articolul 44(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, în condițiile legii, în baza urmatoarelor documente:a) fisa deținătorului permisului de conducere;b) originalul și copia actului de identitate;c) dovada platii contravalorii permisului de conducere și a taxei de eliberare a acestui document;d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita, în original, dacă acesta exista;e) fisa medicală tip din care să rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbarii s-a facut după expirarea valabilității administrative a permisului de conducere.(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) solicitantul trebuie să prezinte, în cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, în original și copie.(3) În situația cetatenilor români care au domiciliul în România și se afla temporar în strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost data în fața autorităților straine, sa indeplineasca condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicata apostila "conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin. (1), în urmatoarele condiții:a) fisa deținătorului permisului de conducere trebuie să fie semnata de titularul permisului de conducere în fața unui functionar diplomatic;b) actul care atesta starea de sănătate, precum și doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa deținătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de misiunea diplomatica;c) declaratia pe proprie raspundere a titularului, data în fața functionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai detine un alt permis de conducere național cu excepția celui depus pentru preschimbare.  +  Articolul 45Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autorității emitente.  +  Capitolul IV Semnalizarea rutiera  +  Articolul 46(1) Semnificatia, precum și dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea și condițiile de execuție, amplasarea, instalarea și aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.(2) Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizează și se intretine de către administratorul acestora.  +  Secţiunea 1 Semnalele luminoase§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor  +  Articolul 47(1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni și biciclisti;c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.(3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urmatoarea:a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara și unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.  +  Articolul 48(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulației în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel puțin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor este valabila pe întreaga latime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru direcții diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.  +  Articolul 49Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificație o au și sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însoțesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.  +  Articolul 50(1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal și unul sub cel din mijloc, insotite de panouri cu semne aditionale.(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.  +  Articolul 51(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.(2) Când semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.  +  Articolul 52(1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.(2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.(3) Atunci când semnalul de culoare rosie funcționează concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.  +  Articolul 53(1) Când semnalul de culoare galbena apare după semnalul de culoare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie să treaca de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepția situației în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță.(2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, să respecte semnificatia semnalizarii rutiere și a regulilor de circulatie aplicabile în acel loc.  +  Articolul 54În intersectii dirijarea circulației tramvaielor se poate realiza și prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulației celorlalte vehicule.  +  Articolul 55Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulației bicicletelor are în campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are și semnalul luminos al unui semafor insotit de un panou aditional pe care figurează o bicicleta.  +  Articolul 56(1) Când deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii și verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se găsește, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor și circulatia pe acea banda.(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat către dreapta sau stanga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inchisa circulației conducătorilor cărora li se adreseaza, acestia fiind obligati să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.  +  Articolul 57Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte și semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni  +  Articolul 58(1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde și rosie. Acestea funcționează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulației vehiculelor.(2) Semnalul de culoare verde poate avea în campul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevazatori.(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.  +  Articolul 59(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.(2) Când semnalul de culoare verde începe sa functioneze intermitent înseamnă ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare și urmeaza semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grabeasca trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spatiu interzis circulației vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.  +  Articolul 60Semnalul de culoare verde intermitent și semnalul de culoare rosie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabila.§ 3. Alte semnale luminoase  +  Articolul 61În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum și dispozitive luminoase care să arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, și viteza de deplasare.  +  Articolul 62Semaforul de avertizare se instaleaza la ieșirea din intersectie și este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în campul sau imaginea unui pieton în miscare, de culoare galbena pe fond negru.  +  Articolul 63Pentru semnalizarea și dirijarea circulației pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu excepția autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligația presemnalizarii acestora.  +  Secţiunea a 2-a Indicatoarele  +  Articolul 64Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:a) de avertizare;b) de reglementare, care pot fi:1. de prioritate;2. de interzicere sau restrictie;3. de obligare;c) de orientare și informare, care pot fi:1. de orientare;2. de informare;3. de informare turistica;4. panouri aditionale;5. indicatoare kilometrice și hectometrice;d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:1. indicatoare rutiere temporare;2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.  +  Articolul 65(1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condițiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulației vehiculelor, deasupra părții carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toți participantii la trafic.(2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale conținând inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înțelegerea semnificatiei acestora nu este afectată.(4) Pentru a fi vizibile și pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea și a evidentia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi insotite, după caz, de dispozitive luminoase.  +  Articolul 66(1) Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adreseaza.(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.(3) Semnificatia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin plăcuțe aditionale.(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza inaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localități, între 100 m și 250 m în afara localitatilor, respectiv între 500 m și 1.000 m pe autostrăzi și drumuri expres. Când condițiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional "Distanta între indicator și inceputul locului periculos".(5) Pe autostrăzi și drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou aditional "Distanta între indicator și inceputul locului periculos". În situația în care lungimea sectorului periculos depășește 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".(6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizari care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunte sfârșitul interdicției sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaza în intersectia cea mai apropiata. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunta intrarea intr-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv până la intalnirea indicatorului "Iesire din localitate", cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.  +  Articolul 67Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este inlocuit cu fondul galben.  +  Secţiunea a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata  +  Articolul 68Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzătoare și/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata.  +  Articolul 69(1) Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fără bariere sau semibariere se semnalizeaza, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fără bariere", insotite de indicatorul "Oprire".(2) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevăzută cu instalații de semnalizare automata fără bariere, interzicerea circulației rutiere se realizează, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii și stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba și, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.  +  Articolul 70(1) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.(2) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate și cu bariere care sunt actionate manual.(3) Barierele și semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie și alba și pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele și semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumina rosie.(4) La trecerea la nivel cu calea ferata prevăzută cu instalații de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulației rutiere se realizează în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și prin coborarea în pozitie orizontala a semibarierelor.  +  Articolul 71(1) Semnalizarea de interzicere a circulației rutiere se considera realizata chiar și numai în una din urmatoarele situații:a) prin aprinderea unei singure unități luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;b) prin functionarea sistemului sonor;c) prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.(2) Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa și în situația în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborare sau de ridicare.  +  Articolul 72În zona trecerilor la nivel cu calea ferata, functionarea instalațiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalațiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum și instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fără bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fără bariere, prevăzută cu instalatie de semnalizare luminoasa automata", sunt asigurate de administratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de către administratorul drumului.  +  Articolul 73(1) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.(2) Atunci când pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata.  +  Articolul 74Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depășește în înălțime limita de siguranță admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena și neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza înălțimea maxima de trecere admisa.  +  Secţiunea a 4-a Marcajele  +  Articolul 75(1) Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.(2) Marcajele se aplică pe suprafața părții carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum și pe alte elemente și constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau insotite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-și pastreze proprietățile de reflexie și pe timp de ploaie sau ceata.(3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfășurarea circulației, iar suprafața acestora nu trebuie să fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticlă și pot fi insotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.  +  Articolul 76Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:a) longitudinale, care pot fi:1. de separare a sensurilor de circulatie;2. de separare a benzilor pe acelasi sens;b) de delimitare a părții carosabile;c) transversale, care pot fi:1. de oprire;2. de cedare a trecerii;3. de traversare pentru pietoni;4. de traversare pentru biciclisti;d) diverse, care pot fi:1. de ghidare;2. pentru spatii interzise;3. pentru interzicerea stationarii;4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;5. pentru locuri de parcare;6. sageti sau inscriptii;e) laterale aplicate pe:1. lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);2. parapete;3. stalpi și copaci situați pe platforma drumului;4. borduri.  +  Articolul 77(1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor și benzilor de circulatie, cat și pentru delimitarea părții carosabile.(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia.(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat și un marcaj simbolizand o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervata circulației acelei sau acelor categorii de vehicule.  +  Articolul 78Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.  +  Articolul 79(1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu și se folosește în urmatoarele situații:a) marcajul cu linie discontinua simpla:1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi și circulatie în ambele sensuri;2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens;3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. În localități acest marcaj nu este obligatoriu;4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;5. pentru marcaje de ghidare în intersectii;b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este insotit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.(2) Linia continua se folosește în urmatoarele situații:a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii și în zone periculoase;b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum și la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua și una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie să respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.(4) Pe drumurile cu circulatie în ambele sensuri prevăzute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.  +  Articolul 80(1) Marcajele de delimitare a părții carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a părții carosabile în sensul de mers, cu excepția autostrazilor și a drumurilor expres, unde marcajul se aplică și pe partea stanga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.(3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:a) prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a părții carosabile spre exteriorul platformei drumului;b) printr-o linie în zig-zag la marginea părții carosabile.(4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:a) selectarea pe benzi;b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea părții carosabile);c) repliere, numai în afara localitatilor pe drumuri cu o bandă pe sens și dublu sens de circulatie.  +  Articolul 81(1) Marcajul transversal constand dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia inaintea careia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce insoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscripția "Stop".(2) Marcajul transversal constand dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful indreptat spre vehiculul care se apropie.(3) Marcajul transversal constand din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decat a oricăror alte marcaje.(4) Marcajul transversal constand din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indica locul destinat traversarii părții carosabile de către biciclisti.  +  Articolul 82(1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri și figuri.(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe drumuri naționale deschise traficului international (E), la extremitatile părții carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieșirea de pe partea carosabila.  +  Articolul 83(1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau direcțiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica față de axul drumului, aplicata pe o bandă sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligația ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de sageata să fie condus pe acea banda.(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu inscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze și troleibuze, respectiv de taximetre.(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulației.(5) Marcajele se pot aplica și pe ziduri de sprijin, parapete de protecție sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu excepția celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena și neagra, precum și a celor provizorii, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbena. În zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi și de alte culori.  +  Secţiunea a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului și a lucrărilor  +  Articolul 84(1) În afara localitatilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stalpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stalpii de ghidare lamelari și pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare rosie și alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stalpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta și pe parapetele de protecție, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalații laterale drumului.  +  Articolul 85(1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie și se realizează în scopul asigurarii desfășurării în condiții corespunzătoare a circulației pe sectorul de drum ramas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare și are semnificatia interzicerii circulației în zona afectată de lucrari.(2) Sectoarele de drum afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare și mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile și carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie insotite de lampi cu lumina galbena intermitenta.(3) Pentru organizarea circulației pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare și balize reflectorizante sau, după caz, amenajari rutiere tip "limitatoare de viteza" și se aplică marcaje, corespunzător situației create. Dacă este cazul, dirijarea circulației se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat și special instruit.  +  Articolul 86(1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie intretinuta și modificata corespunzător evolutiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, și refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiții de circulatie.(2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent și reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.  +  Articolul 87Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi inceputa sau, după caz, continuata dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului și acordul politiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporara corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa în alte condiții decat cele stabilite în autorizatie sau acord.  +  Secţiunea a 6-a Semnalele politistilor și ale altor persoane care dirijeaza circulatia  +  Articolul 88(1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:a) bratul ridicat vertical semnifica "atenție, oprire" pentru toți participantii la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță. Dacă semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajați în traversare;b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toți participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. După ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fața ori din spate;c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat;d) balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata către sol, semnifica reducerea vitezei;e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de către pietoni.(2) Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, să depășească, sa treaca prin fața ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori să se opreasca.(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) și (2), politistul poate folosi și fluierul.  +  Articolul 89(1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie și la semnalele date de:a) politistii de frontieră;b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;c) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităților de invatamant;f) nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua și urmatoarele semnale:a) balansarea bratului în plan vertical, cu palma mainii orientata către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de către pietoni.  +  Articolul 90Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) și la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie să fie echipate și plasate astfel încât să poată fi observate și recunoscute cu usurinta de către participantii la trafic.  +  Secţiunea a 7-a Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara și oblibațiile celorlalți participanti la trafic  +  Articolul 91(1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase și sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai dacă interventia sau misiunea impune urgenta.(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite și fără a fi insotite de cele sonore, în functie de natura misiunii ori de condițiile de trafic, situație în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie prioritara.(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.  +  Articolul 92(1) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate utiliza și dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziție sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.(2) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stanga în acelasi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului politiei.  +  Articolul 93Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficiala o pot depăși dacă li se semnalizeaza aceasta manevra de către politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala.  +  Articolul 94(1) Coloanele oficiale se însoțesc de echipaje ale politiei rutiere, în condițiile stabilite prin instrucțiuni emise de ministrul administrației și internelor.(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoțesc de autovehicule de control al circulației aparținând Ministerului Apararii, care au în functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum și cele luminoase de culoare albastra.  +  Articolul 95Vehiculele care, prin construcție sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa și/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum și transporturile speciale pot fi insotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române.  +  Capitolul V Reguli de circulatie  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 96(1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci când au cunoștința despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situații periculoase pentru fluenta și siguranța circulației.(2) Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl inlature și, dacă nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta și sa anunte imediat administratorul drumului public și cea mai apropiata unitate de politie.  +  Articolul 97(1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutatii și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din fața, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupa scaunul din fața sa tina în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.(4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță:a) conducătorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza;b) femeile în stare vizibila de graviditate;c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;d) persoanele care au certificat medical în care să fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranță;e) instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care invata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul caruia trebuie să fie mentionata durata de valabilitate a acestuia.(6) Afectiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranță, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 98(1) Se interzice transportul pe motociclete și pe mopede a mai multe persoane decat locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase.(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt tinuti în brate, precum și cei de până la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.  +  Articolul 99(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepția bicicletelor și a celor trase sau impinse cu mana, este permisa numai în timpul zilei.(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea părții carosabile  +  Articolul 100Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulatia se poate face fără pericol.  +  Articolul 101Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, dacă banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligația de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.  +  Articolul 102Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depășite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajata o bandă destinata acestora.  +  Articolul 103Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens și cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligația sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.  +  Articolul 104Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, dacă o astfel de banda exista și este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula și autovehiculele cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în acțiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta.  +  Articolul 105Se interzice intrarea intr-o intersectie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerarii circulației conducatorul de vehicul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfășurarea traficului.  +  Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulatia vehiculelor§ 1. Pozitii în timpul mersului și circulatia pe benzi  +  Articolul 106(1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a doua autovehicule circula în aceeasi direcție, dar pe benzi diferite, și intenționează să se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea banda.  +  Articolul 107(1) La intersectiile prevăzute cu indicatoare și/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se incadreze pe benzile corespunzătoare directiei de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersectie și sunt obligati să respecte semnificatia indicatoarelor și marcajelor.(2) La intersectiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puțin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:a) randul de lângă bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;b) randul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Când circulatia se desfășoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenționează sa vireze la stanga sunt obligati sa ocupe randul de lângă bordura sau acostamentul din partea stanga;c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga înainte.(3) Dacă în intersectie circula și tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta și trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe randuri, toți conducătorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rand, lasand liber traseul tramvaiului.(4) În cazul în care tramvaiul este oprit intr-o statie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, și să își reia deplasarea numai după ce usile tramvaiului au fost închise și s-au asigurat că nu pun în pericol siguranța pietonilor angajați în traversarea drumului public.  +  Articolul 108Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificație.  +  Articolul 109Dacă în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule intr-o anumita direcție, vehiculele trebuie să fie conduse numai în directia sau directiile indicate.  +  Articolul 110(1) În situațiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar dacă exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.(2) Schimbarea directiei de mers spre stanga, în cazul vehiculelor care intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.(3) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a părții carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.  +  Articolul 111Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la inceputul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule  +  Articolul 112Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, după caz, inaintea efectuării oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.  +  Articolul 113(1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel puțin 25 m față de cei cărora li se adreseaza, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului și fără sa îi determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranța circulației.(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa".(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în acțiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.  +  Articolul 114(1) Conducătorii de autovehicule, tramvaie și mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, după cum urmeaza:a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila în afara localitatilor, de la lasarea serii și până în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drumul public;b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localități, cat și în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public;c) luminile de intalnire și cele de ceata pe timp de ceata densa;d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care însoțesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane și cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;e) luminile de intalnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum;f) luminile pentru mersul inapoi atunci când vehiculul este manevrat către inapoi;g) luminile indicatoare de direcție pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.(2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel puțin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în fața sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de intalnire de la o distanta de cel puțin 100 m.(3) Pe timpul noptii sau în condiții de vizibilitate redusa conducătorii de autovehicule și tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de către politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).(4) Pe timpul noptii sau în condiții de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare și semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în functiune pe partea stanga, în fața o lumina de intalnire și în spate una de pozitie.(5) Luminile de avarie se folosesc în urmatoarele situații:a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent și/sau constituie el insusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.(6) În situațiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să puna în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi și în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulației pe sensul de mers.(7) Când circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de intalnire.  +  Articolul 115Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel puțin 50 m;b) în afara părții carosabile, pe un acostament consolidat;c) în localități, la marginea părții carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fără atas și a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.  +  Articolul 116(1) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depășirea, oprirea și punerea în miscare.(2) Intentia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rand, de a trece pe o altă bandă de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza să efectueze intoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea în functiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localitatilor, înainte de începerea efectuării manevrelor.(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.  +  Articolul 117(1) Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum și ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligati să efectueze urmatoarele semnale:a) bratul stang intins orizontal atunci când intenționează sa schimbe directia de mers spre stanga sau de a depăși;b) bratul drept intins orizontal atunci când intenționează sa schimbe directia de mers spre dreapta;c) bratul drept intins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează sa opreasca.(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.§ 3. Depășirea  +  Articolul 118Conducatorul de vehicul care efectueaza depășirea este obligat:a) să se asigure ca acela care îl urmeaza sau îl preceda nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare și ca poate depăși fără a pune în pericol sau fără a stanjeni circulatia din sens opus;b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;c) sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta față de vehiculul depasit;d) sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial după ce a semnalizat și s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în condiții de siguranță pentru vehiculul depasit și pentru ceilalti participanti la trafic.  +  Articolul 119Conducatorul de vehicul care urmeaza să fie depasit este obligat:a) sa nu mareasca viteza de deplasare;b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.  +  Articolul 120(1) Se interzice depășirea vehiculelor:a) în intersectii cu circulatia nedirijata;b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusa sub 50 m;c) în curbe și în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fără atas, mopedele și bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel puțin 7 m;e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare și marcaje;f) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta și la mai puțin de 50 m înainte de acestea;g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;h) în zona de actiune a indicatorului "Depășirea interzisa";i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar și parțial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, dacă prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.(2) Se interzice depășirea coloanei oficiale.§ 4. Viteza și distanta între vehicule  +  Articolul 121(1) Conducătorii de vehicule sunt obligati să respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusa prin mijloacele de semnalizare.(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de către politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.(4) În afara localitatilor, inaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane și/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m față de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.  +  Articolul 122Se interzice conducătorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori să efectueze o oprire neasteptata, fără motiv intemeiat.  +  Articolul 123Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteză care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara localitatilor, în urmatoarele situații:a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;e) când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda;f) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;g) în zona de actiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum și a indicatorului "Accident";h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a părții carosabile, intenționează să se angajeze în traversare;i) la schimbarea directiei de mers prin viraje;j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.  +  Articolul 124Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare și sa ia măsuri pentru realizarea de amenajari rutiere care să determine conducătorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare.§ 5. Reguli referitoare la manevre  +  Articolul 125Pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare înainte și inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze și să se asigure ca din fața, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.  +  Articolul 126Se interzice intoarcerea vehiculului:a) în locurile în care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);b) în intersectiile în care este interzis virajul la stanga, precum și în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte și inapoi a vehiculului;c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;d) pe drumurile cu sens unic;e) pe marcajul pietonal;f) în locurile în care este instalat indicatorul "Intoarcerea interzisa".  +  Articolul 127(1) Pe drumurile publice inguste și/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza după cum urmeaza:a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;c) la intalnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele.(2) În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligația de a efectua o manevră de mers inapoi revine conducătorului care urca, cu excepția cazului când este mai usor și exista condiții pentru conducatorul care coboara să execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.  +  Articolul 128(1) Se interzice mersul inapoi cu vehiculul:a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepția lit. d);b) pe o distanta mai mare de 50 m;c) la ieșirea de pe proprietăți alaturate drumurilor publice.(2) În locurile în care mersul inapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat inapoi numai atunci când conducatorul acestuia este dirijat de cel puțin o persoană aflata în afara vehiculului.(3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata să se asigure ca manevra se efectueaza fără a pune în pericol siguranța participantilor la trafic.(4) Mersul inapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor și cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.§ 6. Intersectii și obligația de a ceda trecerea  +  Articolul 129(1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersectie cu un drum fără prioritate" sau "Prioritate față de circulatia din sens invers" are prioritate de trecere.(2) Când doua vehicule urmeaza să se intalneasca intr-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.  +  Articolul 130Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase și sonore, are obligația sa îi acorde prioritate de trecere.  +  Articolul 131(1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza și, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic.(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca în tramvai sau după ce au coborat din acesta, dacă tramvaiul este oprit în statie fără refugiu.  +  Articolul 132Conducatorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza și, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.  +  Articolul 133În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza și care circulă conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.  +  Articolul 134La ieșirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.  +  Articolul 135Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere și în urmatoarele situații:a) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum național venind de pe un drum judetean, comunal sau local;b) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;c) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;d) când urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu față de cel care circulă în interiorul acesteia;e) când circulă în panta față de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situație manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);f) când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia față de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;g) când efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta și se intersecteaza cu un biciclist care circulă pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferata  +  Articolul 136(1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa și să se asigure ca din partea stanga sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati să se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.  +  Articolul 137(1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate și semnalele luminoase și sonore nu funcționează, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.(2) Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.  +  Articolul 138(1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci când:a) barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborare sau de ridicare;b) semnalul cu lumini rosii și/sau semnalul sonor sunt în functiune;c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fără bariere" sau "Oprire".(2) Vehiculele trebuie să opreasca, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, inaintea marcajului pentru oprire ori inaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborare sau de ridicare.  +  Articolul 139(1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul și sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.(2) Participantii la trafic, care se gasesc în apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.(3) Conducătorului de vehicul îi este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, dacă înălțimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depășește partea superioara a portii.  +  Articolul 140(1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare și din timp de către cel puțin un agent de cale ferata.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligati să se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.§ 8. Oprirea, staționarea și parcarea  +  Articolul 141(1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se indeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frana de ajutor, sa opreasca functionarea motorului și sa cupleze intr-o treapta de viteza inferioara sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automata.(2) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lângă oblibațiile prevăzute la alin. (1) conducatorul trebuie să bracheze rotile directoare.(3) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.(4) În localități, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staționarea voluntara a vehiculelor este permisa și pe partea stanga, dacă rămâne libera cel puțin o bandă de circulatie.(5) În afara localitatilor oprirea sau staționarea voluntara a vehiculelor se face în afara părții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.(6) Nu este permisa staționarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor și utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.(7) Nu este permisa oprirea sau staționarea în tuneluri. În situații de urgenta sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisa oprirea sau staționarea numai în locurile special amenajate și semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungita a autovehiculului în tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.  +  Articolul 142Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:a) în zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa";b) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta și la o distanta mai mica de 50 m înainte și după acestea;c) pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;d) în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și înainte de acestea;f) în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum și în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;g) în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, dacă prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;i) în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate față de circulatia din sens invers";k) pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacă circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau împiedicată;m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);n) pe trotuar, dacă nu se asigura spatiu de cel puțin 1 m pentru circulatia pietonilor;o) pe pistele pentru biciclete;p) în locurile unde este interzisa depășirea.  +  Articolul 143Se interzice staționarea voluntara a vehiculelor:a) în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara;b) în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Staționarea interzisa" și a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietățile alaturate drumurilor publice;e) în pante și în rampe;f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", în alta zi sau perioada decat cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitata" peste durata stabilita.  +  Articolul 144(1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze și sa semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau staționarea vehiculelor.(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staționarea, parțial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puțin un culoar de minimum 1 m latime inspre marginea opusa părții carosabile, destinat circulației pietonilor.  +  Articolul 145Se interzice conducătorului de autovehicul și pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschidă ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fără să se asigure că nu creeaza un pericol pentru circulatie.  +  Articolul 146Circulatia vehiculelor și a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător se desfășoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cat parcarile sunt deschise circulației publice.§ 9. Alte obligații și interdictii pentru conducătorii de autovehicule și tramvaie  +  Articolul 147Conducatorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare;2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;3. sa verifice functionarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, precum și placutele cu numărul de inmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului și remorcii;4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;5. să se prezinte la verificarea medicală periodica, potrivit legii;6. să aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule incepatori, dacă are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.  +  Articolul 148Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fără drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decat numărul de locuri stabilite în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare;3. sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri;4. sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe părțile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scari și în remorca, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;5. sa transporte copii în vârsta de până la 12 ani pe scaunul din fața al autovehiculului, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore;6. sa transporte în și pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depășește, împreună cu incarcatura, dimensiunile acestuia;7. sa deschidă usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;8. să aibă în timpul mersului preocupari de natura a-i distrage în mod periculos atenția ori sa foloseasca instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranța a lui și a celorlalți participanti la trafic;9. să între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației;10. să aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, inscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cat și din exterior;11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cat și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum și pe placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numarului de inmatriculare sau de înregistrare;13. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;14. sa foloseasca în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;15. sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;16. sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decat cele prevăzute în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;17. sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al cărui zgomot în mers sau stationare depășește pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;18. sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de inmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;19. sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanti la trafic;20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.  +  Articolul 149(1) Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmeaza:a) la motocicleta, în partea din spate lângă numărul de inmatriculare;b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta, în partea stanga jos;c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stanga sus;d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stanga sus;e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stanga sus.(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.§ 10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane  +  Articolul 150(1) Incarcatura unui vehicul trebuie să fie asezata și, la nevoie, fixata astfel încât:a) sa nu puna în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietății publice sau private;b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducătorului și sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;c) sa nu fie tarata, sa nu se scurga și sa nu cada pe drum;d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;e) sa nu provoace zgomot care să jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele și sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale.(2) Lanturile, cablurile, prelatele și alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie să o fixeze cat mai bine de vehicul și sa nu constituie ele insele un pericol pentru siguranța circulației.(3) Incarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot imprastia în timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Când incarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa în timpul transportului și a nu depăși gabaritul vehiculului.  +  Articolul 151Conducatorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaza transport public de persoane este obligat:a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă statia este prevăzută cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;b) sa deschidă usile numai după ce vehiculul a fost oprit în statie;c) sa inchida usile numai după ce pasagerii au coborat ori au urcat;d) sa repuna în miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intentia și s-a asigurat ca poate efectua în siguranța aceasta manevra.  +  Articolul 152Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;b) sa calatoreasca pe scari sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.§ 11. Remorcarea  +  Articolul 153(1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m și sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.(2) Motocicleta fără atas, precum și bicicleta pot tracta o remorca usoara având o singura axa.  +  Articolul 154Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate și compatibile;b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevăzute de lege;d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare și semnalizare luminoasa sunt compatibile;e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.  +  Articolul 155(1) În cazul ramanerii în până a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa îl scoata imediat în afara părții carosabile sau, dacă nu este posibil, sa îl deplaseze lângă bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului și luand măsuri pentru remedierea defectiunilor sau, după caz, de remorcare.(2) Pe timpul noptii sau în condiții de vizibilitate redusa, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fără a avea în functiune, în partea stanga, în fața, o lumina de intalnire și în spate, una de pozitie.  +  Articolul 156(1) Dacă un autovehicul sau o remorca a ramas în până pe partea carosabila a drumului și nu poate fi deplasat/deplasata în afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna în functiune luminile de avarie și sa instaleze triunghiurile reflectorizante.(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fața și în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel puțin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participantii la trafic care se apropie. În localități, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi așezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori în condiții de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere în până în locurile unde oprirea ori staționarea este interzisa.(5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a incarcaturii sau a unei părți din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi inlaturat imediat, conducatorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 157(1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:a) conducătorii autovehiculelor tragator și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decat masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectueaza de către un autovehicul destinat special depanarii;c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcție și sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii și în condiții de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole".(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din fața a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoana.(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fără atas, a autovehiculului al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice și remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.(5) Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasarii celorlalți participanti la trafic.§ 12. Zona rezidentiala și pietonala  +  Articolul 158(1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis.(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate și semnalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să opreasca.  +  Articolul 159În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai dacă locuieste în aceasta zona sau presteaza servicii publice "din poarta în poarta" și nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stanjeneasca ori sa impiedice circulatia pietonilor și, dacă este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.  +  Secţiunea a 4-a Reguli pentru alti participanti la trafic§ 1. Circulatia bicicletelor și a mopedelor  +  Articolul 160(1) Bicicletele și mopedele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.(2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada ca au absolvit un curs de legislatie rutiera în cadrul unei unități autorizate de pregatire a conducătorilor de autovehicule.(3) Dacă pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.(4) Se recomanda ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protecție omologata.  +  Articolul 161(1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia "Accesul interzis bicicletelor";b) sa invete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;c) sa circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;d) sa circule fără a tine cel puțin o mana pe ghidon și ambele picioare pe pedale;e) sa circule în paralel, cu excepția situațiilor când participa la competitii sportive organizate;f) sa circule în timp ce se afla sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;g) să se tina de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoană aflata într-un vehicul;h) sa transporte o altă persoană, cu excepția copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în fața un suport special, precum și a situației când vehiculul este construit și/sau echipat special pentru transportul altor persoane;i) sa circule pe partea carosabila în aceeasi direcție de mers, dacă exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalți participanti la trafic;k) sa circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu excepția cazurilor când nu stanjenesc circulatia pietonilor;l) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusa, fără sa indeplineasca condițiile prevăzute la art. 14 și 16;m) sa circule atunci când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada;n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau pe moped;p) sa circule pe alte benzi decat cea de lângă bordura sau acostament, cu excepția cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie să se incadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stanga;r) sa circule fără a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lasarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;s) sa conduca vehiculul fără a menține contactul rotilor cu solul.(2) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligati să aibă asupra lor actul de identitate, iar conducătorii de mopede sunt obligati să aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera și certificatul de înregistrare a vehiculului.§ 2. Insotirea animalelor  +  Articolul 162(1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum și animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naționale, în municipii și orașe, precum și pe drumurile la inceputul cărora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie aparținând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localități, atunci când participa la executarea unor misiuni.(2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie impartite în grupuri bine separate între ele pentru a nu ingreuna circulatia celorlalți participanti la trafic, fiecare grup având cel puțin un conducator.(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele și insotitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a părții carosabile.  +  Articolul 163(1) Conducatorul de animale de calarie este obligat:a) sa conduca animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau în imediata apropiere a acesteia;c) de la lasarea serii până în zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stanga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept.(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;c) să asigure deplasarea animalelor insiruite și legate unul în spatele altuia;d) de la lasarea serii până în zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat ca o pot face fără pericol.(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli:a) turma trebuie să aibă în fața și în spate cate un conducator;b) pe timpul noptii sau în orice alte situații când vizibilitatea este redusa, conducatorul care se afla în fața turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;c) conducătorii turmei trebuie să ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalți participanti la trafic;d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea părții carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumătate din latimea sensului de mers;e) la intersectii, precum și atunci când traverseaza drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza;f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.§ 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala  +  Articolul 164Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile.  +  Articolul 165(1) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numărul de înregistrare;b) sa conduca animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el și ceilalti participanti la trafic;c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori în afara părții carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea sa nu poata intra pe partea carosabila;e) sa nu conduca vehiculul când se afla sub influența alcoolului, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul și să se asigure ca din fața sau din spate nu circula vehicule cărora le poate pune în pericol siguranța deplasarii;g) de la lasarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa sa nu circule pe drumurile publice fără a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante și fără ca vehiculul să aibă în partea din fața un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga;h) sa nu părăsească vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;i) sa nu transporte obiecte care depasesc în lungime sau în latime vehiculul, dacă incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în condiții de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a incarcaturii;j) sa nu circule cu animale care însoțesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreaptă. Legătură nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;k) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;l) sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.(2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule în condițiile stabilite în licenta de autoritatea competentă.§ 4. Circulatia pietonilor  +  Articolul 166Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia care circulă pe partea carosabila a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe imbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.  +  Articolul 167(1) Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora:a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonore;b) sa traverseze partea carosabila prin fața sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepția cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;c) sa prelungească timpul de traversare a drumului public, să se opreasca ori să se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise;e) sa ocupe partea carosabila în scopul impiedicarii circulației;f) sa traverseze calea ferata atunci când barierele sau semibarierele sunt coborate ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate și semnalizate corespunzător.(2) Se interzice oricarei persoane să efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.  +  Articolul 168(1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formand un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie să circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupand cel mult o bandă de circulatie.(2) De la lasarea serii și până în zorii zilei, precum și ziua, în condiții de vizibilitate redusa, persoanele care se afla în fața și în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care să fie vizibila pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe imbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante.(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor.(4) Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga în cadenta la trecerea peste poduri.  +  Secţiunea a 5-a Circulatia pe autostrăzi  +  Articolul 169(1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima banda a autostrazilor și sa nu stanjeneasca în niciun fel circulatia acestora.(2) Conducătorii de autovehicule care urmeaza sa părăsească autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp și să se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).  +  Articolul 170Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfășoară pe banda din partea dreaptă a autostrazii, cu excepția cazului în care se efectueaza depășirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.  +  Capitolul VI Circulatia autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite ori care transporta marfuri sau produse periculoase§ 1. Circulatia autovehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite  +  Articolul 171Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcție sau datorita incarcaturii transportate, depășește masa totala de 80 tone și/sau lungimea de 40 m ori latimea de 5 m sau înălțimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia și cu avizul politiei rutiere.  +  Articolul 172(1) În circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără incarcatura, are o latime între 3,2 m și 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoțire, iar cel cu latimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însoțit de doua autovehicule care să circule unul în fața și celalalt în spate.(2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără incarcatura, depășește latimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însoțire.(3) Autovehiculul de însoțire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina galbena și să aibă montata, în functie de locul ocupat la însoțire, la partea stanga din fața sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb și chenarul rosu.(4) Conducatorul autovehiculului cu masa și/sau dimensiuni de gabarit depășite, precum și conducătorii autovehiculelor de însoțire sunt obligati sa puna și sa mențină în functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe toata perioada deplasarii pe drumul public.  +  Articolul 173Este interzisa circulatia autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite:a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depășește latimea, înălțimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisa;b) când vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada.§ 2. Transportul marfurilor sau produselor periculoase  +  Articolul 174(1) Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai dacă sunt indeplinite urmatoarele condiții:a) vehiculul indeplineste condițiile tehnice și de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;b) vehiculul are dotarile și echipamentele necesare prevăzute în reglementarile în vigoare;c) conducatorul vehiculului detine certificat ADR corespunzător.(2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a semnalizarii corespunzătoare acestora.  +  Articolul 175(1) Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul și la manipularea incarcaturii, putand fi insotit de persoane care să cunoasca bine caracteristicile acestora.(2) În cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.(3) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia măsuri de avertizare a celorlalți conducatori care circulă pe drumul public și a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana și sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.  +  Articolul 176Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta marfuri sau produse periculoase:a) sa provoace socuri autovehiculului în mers;b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;c) sa lase autovehiculul și incarcatura fără supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate;d) sa remorcheze un vehicul ramas în până;e) să urmeze alte trasee sau sa stationeze în alte locuri decat cele stabilite, precum și pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte;f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;g) să permită prezenta în autovehicul a altor persoane, cu excepția celuilalt conducator, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca marfurile sau produsele transportate;h) să între pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;i) sa pastreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.  +  Capitolul VII Sancțiuni contraventionale și măsuri tehnico-administrative  +  Secţiunea 1 Constatarea contraventiilor și aplicarea sanctiunilor contraventionale  +  Articolul 177(1) Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice și luarea masurilor legale în cazul în care se constata încălcări ale acestora se realizează de către politistii rutieri din cadrul Politiei Române.(2) Politistii rutieri sunt ofiterii și agentii de politie specializati și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.  +  Articolul 178(1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, politistii de frontieră au și atributia de a aplica sancțiuni în cazul în care constata contraventii la regimul circulației pe drumurile publice.(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult o zi lucratoare de la data întocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.  +  Articolul 179(1) Politia rutiera sau politia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate actiona, împreună cu reprezentanti ai altor autorități cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranța, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.(2) Politistul rutier sau politistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acționează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuții:a) sa opreasca vehiculele pentru control și sa verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aiba asupra lor;b) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contraventiilor aflate în competența sa.(3) Reprezentantii autorităților prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuții:a) sa actioneze, împreună cu politistii rutieri sau cu politistii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;b) să execute activități de control privind condițiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum și de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;c) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contraventiilor aflate în competența lor.(4) În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezinta defectiuni tehnice la mecanismul de direcție, la sistemul de franare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumina farurilor nereglata corespunzător, reprezentantii autorităților abilitate menționează despre acestea intr-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-verbal de constatare a contraventiei incheiat de către politistul rutier.  +  Articolul 180(1) În cazul în care constata încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este incheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fără cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria și numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia și statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost savarsita, precum și aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste și se sancționează contraventia; numărul punctelor-amenda aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitarii de către persoana fizica, în termen de cel mult două zile lucratoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contraventionala complementara aplicata și/sau măsura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator și unitatea de politie la care se depune plangerea.(2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și semnatura martorului.(3) Atunci când contravenientul a fost sanctionat cu amendă, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunică și instiintarea de plată, în care se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la instituțiile abilitate sa o incaseze, potrivit legislației în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmand să se procedeze la executarea silita.(4) În situația în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac mențiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum și numele, prenumele, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal și domiciliul ori reședința persoanei care o reprezinta.(5) În momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulitatii procesului-verbal.(6) În cazul în care pentru fapta savarsita se dispune ca măsura tehnico-administrativa retinerea permisului de conducere și/sau a certificatului de inmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuțelor cu numărul de inmatriculare ori de înregistrare, odata cu incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator elibereaza și o dovadă inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaza dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.(8) În situația în care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de plăcuțe cate o dovadă inlocuitoare.(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau deținătorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepția situației în care s-a incheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurări abilitata, în condițiile legii, caz în care reparatiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.  +  Articolul 181(1) În situația în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, politistul rutier incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul.(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului.  +  Articolul 182(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către politistul rutier sau, după caz, de către politistul de frontieră, atunci când constata încălcări ale normelor rutiere ori în situația în care exista indicii temeinice despre savarsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte și a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum și pentru verificarea detinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează și în condițiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situații care pun în pericol siguranța circulației.(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara părții carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea condiții, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precadere, în locuri iluminate.(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către politist în locurile în care vizibilitatea este redusa sub 50 m.  +  Articolul 183Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, după caz, al politistului de frontieră este obligat sa ramana în vehicul, cu mainile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschidă portierele, respectand indicatiile politistului.  +  Articolul 184(1) În situația în care conducatorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru incalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate și nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie să îl conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identității acestuia și pentru verificarea în evidenta a situației permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.(2) În cazul în care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, reședința înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul național de evidenta a persoanelor.(3) Agentul constatator este obligat sa inscrie, în procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, după caz, reședința contravenientului din actul de identitate, iar în situația în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau reședința va fi consemnata numai după verificarea efectuata în Registrul național de evidenta a persoanelor.(4) Procedura prevăzută la alin. (2) și (3) se aplică și atunci când domiciliul sau, după caz, reședința ori sediul proprietarului mentionat în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.  +  Articolul 185(1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se afla sub influența alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic.(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:a) rezultatul testarii arata o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase.(3) Conducătorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.  +  Articolul 186În cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligati să se supuna testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testarii arata o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligati să se supuna recoltarii probelor biologice.  +  Articolul 187Conducătorii de vehicule sau de animale implicati în accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane sunt obligati să se supuna recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.  +  Articolul 188În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie și examinarea clinica.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri tehnico-administrative§ 1. Retinerea sau retragerea permisului de conducere  +  Articolul 189(1) Politistul rutier este obligat ca, atunci când verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca dacă exista concordanta între datele inscrise în actul de identitate și cele din permisul de conducere. În cazul în care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau reședința, precum și în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere și sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.(2) În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. (1).(3) Permisul de conducere retinut în condițiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de retinere, autorității competente care l-a eliberat.  +  Articolul 190(1) În cazurile prevăzute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.(2) Permisul de conducere retinut în condițiile alin. (1), împreună cu un raport de retinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai tarziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligația sa faca imediat mențiunile corespunzătoare în evidenta conducătorilor de autovehicule și tramvaie.(3) Raportul de retinere, precum și documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare reținute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de inmatriculare eliberat de o autoritate străină se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autorităților emitente.  +  Articolul 191(1) În situația în care contravenientul a savarsit fapta pe raza de competența a altui judet decat cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a fost constatata contraventia, până când seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, după care îl trimite serviciului politiei rutiere al județului care îl are în evidenta.(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere din județul care are în evidenta titularul, până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.  +  Articolul 192(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dacă valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulatie, dacă nu doreste recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194 alin. (1).(2) Când conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi insotit de politistul rutier la cea mai apropiata institutie medicală autorizata sau institutie medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.  +  Articolul 193(1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie insotit de politistul rutier sau, după caz, de politistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiata institutie medicală autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.(2) După recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere și elibereaza dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.(3) Atunci când conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate și nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institutia medicală autorizata sau institutia medico-legala, sa faca verificări în evidente pentru stabilirea identității acestuia și a situației permisului de conducere.(4) În situația în care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunoștința, prin instiintare scrisa pe care i-o inmaneaza imediat, că nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum și obligația de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.  +  Articolul 194(1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei.(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza în procesul-verbal de prelevare.  +  Articolul 195Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.  +  Articolul 196(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sancțiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce și care prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o faptă savarsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată și i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depăși termenul de valabilitate al primei dovezi.(2) Dacă cea de-a doua fapta este una dintre cele prevăzute la art. 102 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovadă inlocuitoare fără drept de circulatie.(3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinuta în condițiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al județului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de retinere.  +  Articolul 197(1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de către o institutie medicală autorizata se retrage de către serviciul politiei rutiere pe raza caruia își desfășoară activitatea medicul de familie care are în evidenta persoana respectiva.(2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere și îl păstrează la sediul unității până la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situația în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori reședința pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus măsura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din județul care îl are în evidenta, împreună cu un raport de retragere.§ 2. Retinerea sau retragerea certificatului de inmatriculare ori de înregistrare și a plăcuțelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare  +  Articolul 198(1) În cazurile prevăzute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine certificatul de inmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.(2) Documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare reținute în condițiile alin. (1), împreună cu raportul de retinere, se trimit, cel mai tarziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligația sa faca imediat mențiunile corespunzătoare în evidenta vehiculelor.(3) Certificatul de înregistrare sau placutele cu numărul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administrației publice locale, reținute în condițiile legii, se trimit împreună cu raportul de retinere autorității care le-a eliberat.(4) Raportul de retinere, precum și documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare, eliberate de o autoritate străină, reținute în condițiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi remise autorităților emitente.  +  Articolul 199(1) Atunci când politistul rutier sau politistul de frontieră constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de deținătorul mandatat și datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reședința inscrise în certificatul de inmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de inmatriculare sau de înregistrare, eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.(2) Certificatul de inmatriculare sau de înregistrare se trimite autorității competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de retinere.  +  Articolul 200(1) În cazurile în care legea prevede aplicarea masurii tehnico-administrative a retragerii plăcuțelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze și sa predea placutele agentului constatator care a dispus măsura.(2) Când conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el insusi placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.  +  Articolul 201Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decat cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de inmatriculare sau de înregistrare și placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plangerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din județul care are în evidenta vehiculul.  +  Articolul 202(1) Certificatul de inmatriculare sau de înregistrare, precum și placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul politiei rutiere care le are în pastrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativa.(2) În cazul introducerii plangerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare se inscrie mențiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se restituie de către politia rutiera în baza ordonantei presedintiale emise de instanța investita cu solutionarea cauzei sau a hotărârii judecătorești rămase definitivă.§ 3. Anularea permisului de conducere  +  Articolul 203(1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune:a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta, în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, dispusa de o instanța din România;b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, pronunțată de către o autoritate străină competența, pentru o infractiune savarsita de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta savarsita legislatia română prevede această măsură.(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, în condițiile existentei unei sesizari din partea unei autorități competente sau a unui certificat de deces.(3) Măsura anularii permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (1).(4) În termenul prevăzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării mențiunii în evidenta.  +  Secţiunea a 3-a Sancțiuni contraventionale complementare§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare  +  Articolul 204(1) Când pentru fapta savarsita legea prevede și aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligația să le inscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei.(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult două zile lucratoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.  +  Articolul 205Punctele de penalizare se inscriu în evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta.  +  Articolul 206Când instanța competența, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta radiază din evidenta punctele de penalizare aplicate.  +  Articolul 207Când un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, savarseste o faptă pentru care legea prevede și aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pentru informarea autorității statului care a emis permisul de conducere.  +  Articolul 208Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obțină, personal, la sediul politiei rutiere din județul care îl are în evidenta, informații cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.§ 2. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie  +  Articolul 209(1) La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din județul care are în evidenta conducatorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sancțiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum și obligația de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare și până la data expirarii termenului când avea obligația de a preda permisul de conducere sau, după caz, până la data predarii permisului de conducere.(3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza în ziua urmatoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie în termenul prevăzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.(5) În situația în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie în termenul de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin. (4) se anulează.  +  Articolul 210(1) În situația în care conducatorul de autovehicul savarseste o faptă pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, sancțiunea contraventionala complementara opereaza începând cu ziua urmatoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.(2) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fără drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.  +  Articolul 211În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care funcționează pe teritoriul de competența al autorității care a luat măsura de siguranță dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cat opereaza măsura de siguranță.  +  Articolul 212(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, retinut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.(2) Când dovada inlocuitoare este eliberata fără drept de circulatie, permisul de conducere și copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unității de politie prevăzute la alin. (1) în cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei.(3) Până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul să fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.  +  Articolul 213(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de către politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române și în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a savarsit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsura.(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta savarsita legislatia rutiera românească prevede o astfel de măsura.(3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decat cea prevăzută de legislatia rutiera românească pentru o faptă asemanatoare.(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.  +  Articolul 214(1) În cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag și suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare fapta, fără ca aceasta să depășească 90 de zile.(2) Când o persoană careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, în perioada în care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.§ 3. Confiscarea bunurilor  +  Articolul 215(1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore, precum și dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condițiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.(2) Placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare confiscate în condițiile legii se predau la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autorității competente care le-a eliberat.(3) Vehiculele cu tractiune animala confiscate în condițiile legii se predau autorităților administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozițiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 98/1999, republicată.§ 4. Imobilizarea vehiculului  +  Articolul 216(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune și se efectueaza de către politia rutiera, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.(2) Imobilizarea se face în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.(3) În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal în acest mod.(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisa în toate locurile unde oprirea sau staționarea este interzisa.  +  Articolul 217(1) Atunci când se impune imobilizarea, în condițiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de îndată, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unitatile Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, destinația finala pentru parcarea autovehiculului.(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite se dispune de către politia rutiera, în condițiile stabilite împreună cu reprezentantii autorităților cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 218Revocarea imobilizarii se dispune:a) de către politistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusa au incetat;b) de către seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusa măsura au incetat;c) de către procuror sau de instanța de judecată, atunci când vehiculul a facut obiectul unei infractiuni.  +  Secţiunea a 4-a Restituirea permisului de conducere și reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce  +  Articolul 219(1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în urmatoarele cazuri:a) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte;b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorata cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au incetat.(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, la cererea titularului, în baza rezolutiei sau, după caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala ori încetarea urmaririi penale, în baza hotărârii judecătorești rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a încetării masurii de siguranță prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare.(3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de către contravenient se efectueaza de către serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sancțiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorata cu 30 de zile.(4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta în completarea unui test-grila, ce contine 15 intrebari din legislatia rutiera. Este declarata "promovata" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 intrebari.(5) Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, în perioada executarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, saptamanal, la nivelul serviciului politiei rutiere.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sancțiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a savarsirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică aceasta sanctiune.  +  Articolul 220(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare înainte de data parasirii teritoriului României.(2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunică sancțiunea aplicata autorității straine care a eliberat documentul.  +  Articolul 221(1) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele condiții:a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;b) a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de savarsirea faptei;c) în ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsura;d) în ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplică sancțiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.(2) Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, dacă:a) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;b) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;c) a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;d) sancțiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini rosii și/sau sonore sunt în functiune.  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 222Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile și noile categorii se face după cum urmeaza:a) categoria G cu categoria A;b) categoria A cu categoria A;c) categoria B cu categoria B;d) categoria C cu categoria C;e) categoria D cu categoria D;f) categoriile C, E și/sau C + E cu categoria CE;g) categoriile B, C, E și/sau B + E și C + E cu categoriile BE și CE;h) categoriile C, D, E și/sau C + E și D + E cu categoriile CE și DE;i) categoriile B, C, D, E și/sau B + E, C + E și D + E cu categoriile BE, CE și DE;j) categoria F cu categoria Tr;k) categoria H cu categoria Tb;l) categoria I cu categoria Tv.  +  Articolul 223(1) Politia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.(2) Se însoțesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari români sau oficialitati straine cu functii similare acestora, după cum urmeaza:a) Președintele României;b) președintele Senatului;c) președintele Camerei Deputatilor;d) primul-ministru al Guvernului.(3) În situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje ale politiei rutiere și ministrii din Guvernul României sau omologi din strainatate aflati în vizita oficiala în România, precum și sefii misiunilor diplomatice acreditati în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.(4) Beneficiaza de însoțire și candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitățile electorale.(5) Beneficiaza de însoțire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai României, în condițiile legii.(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulației pe anumite sectoare, precum și transporturile agabaritice sau speciale vor fi insotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.  +  Articolul 224(1) La nivelul unităților de invatamant, curs primar și gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor fi sprijinite și indrumate de către politisti rutieri.(2) Concursurile organizate la nivelul unităților de invatamant pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul politiei rutiere din județul în care își are sediul unitatea de invatamant.  +  Articolul 225Anexele nr. 1A-1E fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1AROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR ------------------------------------------------------------------------------Exemplar nr. 1
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridică ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/județ ......În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârșit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................Fapta săvârșită este prevăzută de: art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...Stabilesc:a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;d) CONFISCAREA: .............................................. ;e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.Contravenientul achită pe loc, cu chitanța nr. ......, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.Martor asistent .....(nume și prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Alte mențiuni ................................................................................................................................................................................................................Vehicul nr. ................. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ........... .
  Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunoștința
  *) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate................................................................
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATA
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridică ........., cu sediul în localitatea ......, str. ....... nr. ....., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Conform Procesului-verbal de constatare a contravenției seria ..... nr. ...., încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ..... lei, pe care va trebui sa o achitati la ......, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligația de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.În caz de neplata a obligațiilor se va trece la executarea silită.- verso -Către..........................................................................În temeiul art. ...... din ........, trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ....... nr. ......., încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ..........., în vederea executării silite.
  ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
  ..................................
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTAI. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;– copia actului de identitate;– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvârșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecată care confirma ca dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:– act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);– CNP - codul numeric personal;– CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice..............................................................ROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Exemplar nr. 2------------------------------------------------------------------------------Exemplar nr. 2
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridică ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/județ ....... .În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârșit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................Fapta săvârșită este prevăzută de: art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...Stabilesc:a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;d) CONFISCAREA: .............................................. ;e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.Contravenientul achită pe loc, cu chitanța nr. ......, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.Martor asistent .....(nume și prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Alte mențiuni ................................................................................................................................................................................................................Vehicul nr. ................. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ........... .
  Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunoștința
  *) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate................................................................
  DOVADA
  Subsemnatul(a) ......... am primit Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ........ nr. ...... și înștiințarea de plată**).Agent constatator Contravenient.................. .............Subsemnatul(a) ............., agent procedural la ............., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., la domiciliul/reședința/sediul ............., pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ..... nr. ..... și înștiințarea de plată.Cel în cauza |__| a refuzat să le primească / |__| nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afișare la ..... (se înscrie: "domiciliu"/"reședința"/"sediu") ........... .Agent procedural Martor................ ...............**) se completează când contravenientul este de fața la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.- verso -
  Către
  Dl/dna/pers. juridică ..................
  ........................................
  ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE
  ..................................
  NOTAI. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;– copia actului de identitate;– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvârșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecată care confirma ca dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:– act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);– CNP - codul numeric personal;– CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice..............................................................
   +  Anexa nr. 1BROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR..............................................................................
  DOVADA
  Seria ...... nr. .......
  Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
  Dlui/Dnei .................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reținut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:[] permisul de conducere (sub)categoriile ......... nr. ...........[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. ...... al vehiculului (marca) ........ nr. ....... aparținând ...........[] placutele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ...............[] atestat profesional seria ........ nr. .........[] dovada seria ..... nr. ...... din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive și locul) .....................................................Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ... nr. ... din |_|_|_|_|_|_|_|_|– [] cu drept de circulație ........ zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.– [] fără drept de circulație.Agent constatator ..........(grad profesional, nume, prenume și ștampila unității).........- verso -Prezenta dovada se prelungește în condițiile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată:1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității).......2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității).......3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității).......4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității).......5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLIȚIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura și ștampila unității).......
   +  Anexa nr. 1CROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR................................................................................
  AUTORIZAȚIE DE REPARAȚII
  Seria ...... nr. .......
  Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca ........, culoarea ......., cu nr. de înmatriculare/ înregistrare ......., deținător ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulație din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ...............Auto(vehiculul) poate intră în reparații cu următoarele avarii ......................................................................................................................................Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la .........(unitatea de poliție).........Agent constatator ......(grad profesional, nume și prenume).................................................................................ROMÂNIA Nr. .........MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR din .......................................................................................COMUNICAREDlui/Dnei/Persoanei juridice........................................................În conformitate cu art. 39 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicitam ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicați datele de identificare a persoanei căreia i-ați încredințat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare ........... pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ............... săvârșind următoarele:....................................................................................................................................Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora constituie contravenție, fapta prevăzută și sancționată:[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).Agent constatator ........(grad profesional, nume și prenume).......
   +  Anexa nr. 1DROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR................................................................................
  PROCES-VERBAL Seria ...... nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul............. a fost depistat conducand autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ..................Descrierea faptei: ...................................................................................................................................................................................fiind înregistrat cu .............................................Înregistrarea se păstrează la sediul unității 6 luni de la data constatării contravențieiFapta săvârșită este prevăzută de: art. ..... din .... și sancționată de art. .... din .........Stabilesc:a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ......... lei;b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,Sancționarea contravențională complementara aplicată .............Contravenientul poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției (conf. ștampilei poștei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ........... lei.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ...................Agent constatator...........(grad profesional, nume, prenume)________________________________________________________________
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATA
  Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligațiile de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.În caz de neplata a obligațiilor se va trece la executarea silită.
  Agent constatator _________________________________.
  (grad profesional, nume, prenume)
   +  Anexa nr. 1EROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR................................................................................
  APROB
  Șeful Serviciului Poliției Rutiere
  ...................................
  Localitatea .........................ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|Art. din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicatăLocul constatării ...............................Propunsuspendarea exercitării dreptului de aconduce autovehicule/tramvaie pentruo perioadă de ......... zile
  RAPORT DE REȚINERE
  Azi, data de mai sus, am depistat pe ............., având domiciliul/reședința/sediul în localitatea ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/județul ..........., care la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, conducand autovehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispozițiile art. ..... din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, prin aceea ca:.............................................................................................................................................................................................Pentru care am stabilit:a) |__| AVERTISMENT/ |__| AMENDA în suma de ........... lei;b) |__| PUNCTE-AMENDA, în suma de .............. lei;c) |__| PUNCTE DE PENALIZARE;d) CONFISCAREA: .................. ;e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ...... nr. de inmatric./inreg. ....... cf. art. ... din .......;f) REȚINEREA |__| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.Sancțiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenției seria .... nr. .... .Agent constatator .......(grad profesional, nume și prenume)........