HOTĂRÂRE nr. 1.879 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 16 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Programul naţional de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.879.  +  AnexăPROGRAM 21/12/2006