HOTĂRÎRE Nr. 11 din 15 octombrie 1996privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/1995 pentru aprobarea unor măsuri rezultate din dezbaterea Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 21 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenele prevăzute la art. 3 şi 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/1995 pentru aprobarea unor măsuri rezultate din dezbaterea Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994, se prelungesc până la 20 noiembrie 1996.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------------