HOTĂRÂRE nr. 1.883 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2007    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.883.ACORD 20/10/2006