LEGE nr. 497 din 28 decembrie 2006pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se consacră ziua de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale organizează campanii de informare şi sensibilizare a publicului, precum şi manifestări publice dedicate prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copilului. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) sprijină material şi financiar acţiunile altor organizaţii desfăşurate în acest scop, în condiţiile legii. (3) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune promovează campanii împotriva violenţei asupra copilului şi reflectă în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 497.----