DECRET - LEGE Nr. 23 din 13 ianuarie 1990privind graţierea unor pedepse
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 14 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare aplicate de instanţa de judecată, precum şi măsura trimiterii într-o şcoala specială de muncă şi reeducare luată faţă de minori.  +  Articolul 2De dispoziţiile art. 1 nu beneficiază cei care, aflaţi în conducerea sau în slujba fostului regim dictatorial, actionind activ pentru suprimarea libertăţilor drepturilor umane ori pentru realizarea celorlalte scopuri ale acestui regim sau pentru a-şi asigura profituri ori a se sustrage de la răspundere, au savirsit infracţiuni contra păcii şi omenirii, contra statului, de lipsire de libertate în mod ilegal, de abuz în serviciu, infracţiuni privitoare la regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, la regimul de ocrotire a unor bunuri, acte teroriste, precum şi tăinuirea şi favorizarea la aceste infracţiuni.De asemenea, de prevederile art. 1 nu beneficiază recidivistii, cei care au savirsit infracţiuni de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, viol prevăzut de art. 197 alin. 2 Cod penal, tilharie contra avutului personal sau particular ori contra avutului obştesc, alte infracţiuni intenţionate contra avutului obştesc cu consecinţe grave sau deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor obşteşti prevăzut de art. 248 alin. 2 Cod penal, luare de mită, trafic de influenţa, arestare nelegală şi cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă şi evadare.  +  Articolul 3În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea dispoziţiilor prezentului decret-lege referitoare la graţiere.  +  Articolul 4Cei gratiati, care în curs de 3 ani săvîrşesc din nou o infracţiune intenţionată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsa rămase neexecutate ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------------