HOTĂRÂRE nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu(actualizată până la data de 19 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu: a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie; b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie; c) clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie; d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie; e) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;-----------Lit. e) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. f) spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare indiferent de suprafaţă;-----------Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. g) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp; h) construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie, aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane; i) construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat şi camere de închiriat, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;-----------Lit. i) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. j) clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită; k) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; l) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţă sau dispensare şi policlinici cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 400 mp;-----------Lit. l) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. m) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită; n) clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată; o) construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale; p) clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;p^1) clădiri cu destinaţie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp.-----------Lit. p^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. r) construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp;-----------Lit. r) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor - sanitare, şcolare şi alte asemenea -, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;-----------Lit. s) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. ş) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;-----------Lit. ş) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014.ş^1) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV).-----------Lit. ş^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. t) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a peste 10 autoturisme;-----------Lit. t) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. ţ) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale; u) construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor.-----------Lit. u) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. v) clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;-----------Lit. v) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;-----------Lit. w) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. x) lucrări noi, modificări şi modernizări ale instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri;-----------Lit. x) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. y) puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;-----------Lit. y) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. z) depozite medii şi mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL.-----------Lit. z) a art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014.  +  Articolul 2 (1) Proiectantul unei construcţii sau amenajări care se încadrează în prevederile art. 1 este obligat să întocmească scenariul de securitate la incendiu potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 19 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentrulucrări publice şi amenajareateritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 1.739.--------