LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România(actualizată până la data de 7 martie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se consacră ziua de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România.  +  Articolul 2 (1) În localităţile unde trăiesc etnici tătari, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări cultural-artistice dedicate zilei de 13 decembrie.---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014. (2) Fondurile necesare organizării manifestărilor prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate din bugetele locale ale autorităţilor publice locale.---------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014. (3) Angajatorii pot acorda o zi liberă, în data de 13 decembrie, la cerere, persoanelor de etnie tătară, pentru participarea la manifestările prevăzute la alin. (1).---------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 14 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014.  +  Articolul 3Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot transmite, în cadrul unor emisiuni speciale, aspecte de la aceste manifestări.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 453.-------