ORDIN nr. 1.343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 668 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Relația cu Parlamentul și Sindicatele nr. E.N./6.282 din 6 noiembrie 2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 6 noiembrie 2006.Nr. 1.343.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentrucazurile de malpraxis