HOTĂRÂRE nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 1.648.  +  Anexa Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriual Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă = 340(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/ 2004)                 ROMÂNIA    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                    ORGANIGRAMA                 INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                           ┌───────────────────┐                           │ INSPECTOR GENERAL │                           └───────────┬───────┘    APARAT PROPRIU │                                       │                                       │     ┌───────────────────────────┬─────┴────────────────────────┬──────────────┐     │ ┌───────────┴──────────────┐ │ │┌────┴───────┐ │ADJUNCT AL INSPECTORATULUI│ │ ││PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ ││ AL │ └──────────┬───────────────┘ │ ││INSPECTORA- │ ┌---------------┴--------------┐ │ ││ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | ┌─────────┼────────┐ ││ GENERAL │ | │ | │ │ │ │└─────────┬──┘ | ┌──────────┼───────┐ | ┌────┴───┐┌────┴───┐┌───┴────┐│          │ | ┌───┴─────┐┌───┴──────┐│ | │ DIREC- ││ DIREC- ││DIRECŢIA││          │ | │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ | │ŢIA MA- ││ŢIA MA- ││ BUGET- ││┌───┐ │┌──┐ | │POMPIERI ││PROTECŢIEI││ | │NAGEMENT││NAGEMENT││CONTABI-│││A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE ││ | │LOGISTIC││RESURSE ││ LITATE ││└┬──┘ │└──┘ | └─────────┘└──────────┘│ | └────────┘│ UMANE │└────────┘│ │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐| └────────┘ │ ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤F │| ┌──────────┘ | └─┘ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐ | | │┌──┐ | │ ┌──┐| │I ├─┼─┤J │ | | ├┤D │ | ├─┤G │| └──┘ │ └──┘ | |---┐ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐ └-|a1 | │┌──┐ | │ ┌──┐| │K ├─┼─┤L │   └---┘ └┤E │ | └─┤H │| └──┘ │ └──┘           └──┘ | └──┘| ┌─┴─┐                └------------------------------┘ │ M │                                                                  └───┘-------------------------------------------------------------------------------UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL ││ SPECIALĂ ││DE SECURITATE ││ DE SECURITATE ││DE PERFECŢIONARE││NAŢIONAL ││ DE IN- ││CIVILĂ LA ││ LA INCENDIU ││A PREGĂTIRII ││ AL ││ TERVENŢIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││PENTRU MANAGE- ││POMPIE- ││ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││MENTUL SITUAŢII-││RILOR ││ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││LOR DE URGENŢĂ ││ ││ ││ ││ ││CIOLPANI ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE ││ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE ││ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII ││ PROTECŢIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ ││ CIVILĂ ││ ││ ││ ││ ││ BOLDEŞTI ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘-------------------------------------------------------------------------------INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                  ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐                  │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │                  │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │                  │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │                  └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘LEGENDA:A = CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONALa1 = CENTRU OPERAŢIONALa2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢIE DE URGENŢĂB = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSEC = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICED = SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂE = PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATEF = SERVICIUL PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂG = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATEH = PUBLICAŢII DE SPECIALITATEI = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEJ = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOSK = SERVICIUL CONTROLL = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIATM = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE----------