ANEXE din 18 octombrie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 bis din 10 noiembrie 2006  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 18 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 915 din 10 noiembrie 2006.
   +  Anexa nr. 1
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în municipiul Turda, strada Agriculturii, nr. 27, județul Cluj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Turda, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Turda se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvolta re Agricolă Turda.
   +  Anexa nr. 2
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.
   +  Anexa nr. 3
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Teleorman, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 3 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în comuna Secuieni, județul Neamț, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 4 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 5
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea, care se desființează.2. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 3. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 4. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 5. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 6. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 5 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 13-06-2018, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )  +  Anexa nr. 7
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Craiova, Șoseaua Bălcești, nr. 54, județul Dolj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Șimnic se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.
   +  Anexa nr. 8
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Brăila, Șoseaua Vizirului, km 9, județul Brăila, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii Centrale de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila, care se desființează.2. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 3. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 4. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 5. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 6. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 09-10-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 8 a fost abrogat de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 9
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 15, județul Suceava, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava.
   +  Anexa nr. 10
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, județul Satu Mare, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Livada și fuzionarea cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.1. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.2. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 7.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 7.3. din Anexa nr. 10 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 11
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 5, județul Bihor, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea.4. Personalul Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea.
   +  Anexa nr. 12
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în Comuna Perișoru, județul Călărași, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești, care se desființează.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 3.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 3.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 4. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 4. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 5. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.1. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.1. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.2. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.2. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 ) 6.3. Abrogat. (la 19-03-2019, Punctul 6.3. din Anexa nr. 12 a fost abrogat de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 13 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Tulcea, Șoseaua Agighiol, km. 8, județul Tulcea, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 13 a fost modificat de Punctul 13, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.3.1. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea se preia de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Tulcea.  +  Anexa nr. 14 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în strada Ady Endre nr. 55, Târgu Secuiesc, județul Covasna, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea - Diviziunea 72 cod CAEN. (la 24-10-2008, Punctul 2. din Anexa nr. 14 a fost modificat de Punctul 14, Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.342 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 24 octombrie 2008 ) 3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Tg. Secuiesc se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc.  +  Anexa nr. 15Abrogată. (la 18-05-2018, Anexa nr. 15 a fost abrogată de Articolul 17 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018 )  +  Anexa nr. 1.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Turda,
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1017228.29.06Magazie pentru produse agricole Zidărie din cărămidă, S=592 mp Uscător știuleți Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27195413.387HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017268.29.06Saivan pentru oi Stâlpi din beton,pereți din cărămidă capacitate 1090 capete Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271987218.734HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017298.29.06Adăpost pentru porcine Pereți din cărămidă, fundație beton, S=666mp, pentru tineret porcin Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271958371HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017308.29.06Maternitate scroafe Pereți din cărămidă, S=403 mp Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271963193HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017328.29.06Magazie pentru produse agricole Trei nivele,pereți din cărămidă Pavilion administrativ Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271905179HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017368.29.06Hală de stoarcere a strugurilor Construcție din cărămidăfundație din beton, acoperiș cu plăci de azbociment Vie Iordovanu Mic Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271965125HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017388.29.06Magazie pentru produse agricole Zidărie din cărămidă, S=626 mp Uscător știuleți Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.27196060.793HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017458.29.06Construcție centrală termică Cu un nivel suprafața de 85,55 mp Pavilion central Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271975115.834Pvr 4804/ nov. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017468.29.06Construcție uscător știuleți porumb Cărămidă, acoperit cu planșeu de beton, supr. 200 mpAtelier mecanic Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271964943HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017648.29.06Magazie pentru cereale Capacitate 3000 to cu rampa de încărcare Grajduri F3 zootehnicăȚara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271975643.409Pvr 3830/ nov. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1017698.29.06Stație de uscare, condiționare a semințelorBeton armat, șarpantă, profile mecanice Grajduri F3 zootehnicăȚara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.2719752.069.133Pvr 340/ feb. 1974 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1018088.29.06Clădire pentru laborator cercetare Două nivele,S=627 mp Liceul Agricol Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271905315HCM 2731/1956,HG 509/1993 În administrare Imobil
  1018128.29.06Adăpost pentru porcine Pereți din cărămidă, fundație beton, supr.272 mp Stație de semințe Țara:RomâniaJudeț:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agricul-turii; Nr.271963251HCM 2731/1956,HG 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 3.123.667
  2. Bunurile proprietate privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.1. Construcții 3.045.979 În proprietate
  2.2. Echipamente tehnologice 1.088.586 În proprietate
  3.3. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 106.418 În proprietate
  4.4. Mijloace de transport 87.176 În proprietate
  5.5. Animale și plantații 121.300 În proprietate
  6.6. Mobilier, aparatură de birotică și alte active corporale 28.341 În proprietate
  TOTAL 4.477.800
   +  Anexa nr. 2.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole
  Lovrin, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz, pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1171398.29.06Magazie cercetare hala 1 Magazie depozitat semințe cu două nivele Livada de pruni și pădure Lovrin - Timiș 196464.013PVR4/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171458.29.06Sediu fermă producere semințe casa 775 Construcție cu 8 camere și pivniță N-drum, S-parc, E-livada, V-strada Lovrin - Timiș 192315.022leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171478.29.06Grajd 100 cai Construcții cu 2 încăperi și curte incinta fermei Lovrin - Timiș 19361.010leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171498.29.06Magazie îngrășăminte Spațiu depozitat îngrășăminteincinta fermei Lovrin - Timiș 19398.720Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171518.29.06Clădire atelier Atelier mecanic și parc de mașini agricole Cimitirul catolic, teren arabil Lovrin - Timiș 19349.822Leg. 187/ 1945 dosar 1807/1986 În administrare Imobil
  1171558.29.06Grajd vaci nr. 1 Grajd bovinecu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196677.511PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171578.29.06Grajd vaci nr. 2 Grajd bovine cu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196493.526PVR3/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171638.29.06Grajd vaci nr. 3 Grajd bovine cu umbrar și padoc Incinta fermei nr. 3 Zootehnie Lovrin - Timiș 196367.187PVR2/ 10.1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171648.29.06Uscător porumb știuleți Uscător porumb știuleți cu combustibil lichid N-arabil, S-platformă E-stație V-atelier Lovrin - Timiș 1978125.327PVR5/ 11.1978 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171718.29.06Magazie cereale 50 vag. nr. 1 Magazie cereale compartimentată Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 195221.476PVR2/ 11.1952 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171768.29.06Cabina Grup ElectrogenConstrucție din cărămidăIncinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198310.363PVR3/ 12.1983 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171788.29.06Filtru sanitar fermă bovine Filtru sanitar Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 197321.022PVR4/ 11.1973 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171868.29.06Lăptărie Construcție cărămidă cu două încăperi Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 19877.220PVR2/ 12.1987 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171878.29.06Vilă birouri și lab. Construcție birouri și lab. zootehnic Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 191525.011Leg. 187/ 1945 dosar 1609/1986 În administrare Imobil
  1171918.29.06Micro FNC Stație preparat nutrețuri combinate Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198777.622PVR5/ 12/1987 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171958.29.06Laborator mecanic Cărămidă, 34 mp NS-arabil, SUCS V-fermă zootehnicăLovrin - Timiș 196376.104PVR4/ 11/1963 PVR3/ 12/1970 În administrare Imobil
  1172028.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casa, S-str. Princ. E-casa, V-bloc Lovrin - Timiș 196822.282PVR27/ 09/1968 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172068.29.06Cantina casa nr. 165 2 Săli mese, magazie, bucătărie, terasă etc. N-str. Nisip S,E-parc, V-str. scurt Lovrin - Timiș 19153.042D 45/1945 D 266/1948D 2079 În administrare Imobil
  1172078.29.06Pavilion adm. și lab. cercetare Castel cu parc și anexe N-str. Nisip, S-str. Prin., E-bl.1, V-str. scurtă Lovrin - Timiș 1880145.205D 223/1974dec, 7528/1986 În administrare Imobil
  1172098.29.06Stație condiționat semințe cumagazie pt semințe Stație cond. semințe cereale și pl. tehnice de 8000t cap. an N-arabil, S-plat. beton, E-arabil, V-atelier Lovrin - Timiș 19701.225.972PV2/ 12/1970 PV7/ 12/1977 În administrare Imobil
  1172138.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casa, S-str. Princ. E-bloc, V-str. mică Lovrin - Timiș 196822.283PVR26/ 09/1968 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172178.29.06Castel de apă cu puț forat Castel de apă de 50 m cu puț forat în 1995 Situat în parcul CasteluluiLovrin - Timiș 191011.493D 223/1974D 7528/ 1986 În administrare Imobil
  1172208.29.06Magazie ambalaje Magazie depozitat ambalaje împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin Lovrin - Timiș 19725.674PVR4/ 08/1972 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172238.29.06Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărțită pe lab. Incinta fermei Lovrin Lovrin - Timiș 197317.224PVR7/ 11/1971 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172298.29.06Magazie cercetare Magazie depozitat materiale împărțită încompartimente N-mag. îngr. S-drum, E-fânar, V-magazie Lovrin - Timiș 199022.388PVR11/ 09/1990 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172308.29.06Magazie cercetare,hala nr. 2Magazie depozitat semințe 1 nivel mărginită livadă pruni și pădure Lovrin - Timiș 196534.744PVR7/ 07/1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172338.29.06Adăpost meteo Adăpost meteo cu împrejm. CF Lovrin - Timiș 19762.145PVR3/ 07/1976 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172358.29.06Bloc locuințe specialiști Bloc 2 nivele și 6 apartamente N-casă, S-str.Princ.E-casă, V-parc Lovrin - Timiș 196522.152PVR43/ 12/1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  Total 2.235.560
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.1. Construcții 1.770.388 În administrare
  Total 1.770.388
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar - lei RON - Situația juridică
  1.2. Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 4.202.744 În proprietate
  2.3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 30.750 În proprietate
  Total 4.242.484
   +  Anexa nr. 3.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 3.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 4.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 4.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 5.a)Abrogată. (la 09-10-2019, Anexa nr. 5.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 728 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )  +  Anexa nr. 6.a)Abrogată. (la 13-06-2018, Anexa nr. 6.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 13 iunie 2018 )  +  Anexa nr. 7.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Simnic
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasif.Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăBaza legalăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1167508.29.06Platforma cond. sem.762 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19695.953PV recep- ție 1969, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167688.29.06Clădire pompare Stație pomp.16 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1961488PV recep- ție 1961, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167728.29.06Atelier mecanic Corp clădire612 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196121.164PV recep- ție 1961, și protocol În administrare Imobil
  1167768.29.06Grajd vaciCorp clădire775 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19684.749PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167808.29.06Remiza utilaje Corp clădire272 mp cărămidă În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19602.232PV recep- ție 1961, și protocol În administrare Imobil
  1167878.29.06Adăpost selectoareCorp clădire155 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19771.367PV recep- ție 1977, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1167908.29.06Stație cond. sem.Corp clădireinst. cond. calibr., calibr., trat., ambalat, transp., depozitat, 1700 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1982280.811PV recep- ție 202/ 30.06.1982HG. În administrare Imobil
  1167968.29.06Stație primire porumb Corp clădirecorp fabric,mag. Prod. Finite, dep.Ciocalai, buncăr porumb, drumuri, 4400 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1986211.956PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168008.29.06Grajd pentru caiCorp clădire24 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19553PV recep- ție 1963, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168028.29.06Șopron + baraca Corp clădire158 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19635PV recep- ție 1963, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168058.29.06Platforma uscat semințe 864 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19868.507PV recep- ție 1986, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168098.29.06Atelier mecanic Corp clădire238 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19812.671PV recep- ție 1961 și protocol În administrare Imobil
  1168118.29.06Grup social Corp clădirelocuințe 433 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1959531PV recep- ție 1959 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168188.29.06Clădire laborator 3 nivele+ap.Laborator 16 mp, cărămidă În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196418.736PV recep- ție 1964 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168218.29.06Remiza utilaje Corp clădire276 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19612.085PV recep- ție 1961 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168418.29.06Sediu admin. 3 nivele - 45 camere 1648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 196829.819PV recep- ție 1968 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168568.29.06Pavilion OCorp clădirezid În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 195818PV recep- ție 228/ 01.1999 HG În administrare Imobil
  1168608.29.06Dormitor 1 nivel 70 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958341PV recep- ție 1958 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168638.29.06Atelier mecanic 1 nivel 128 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958746PV recep- ție 7053/ 05.1958, HG În administrare Imobil
  1168658.29.06Pavilion F2 1 nivel, 2 camere 6 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19585PV recep- ție 1958 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168698.29.06Cabine spațiale birouri 2 nivele birouri 45 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19841.743PV recep- ție 1984, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168738.29.06Centru prelucrarelapte Corp clădireutilaje, 484 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 199861.946PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1168778.29.06Platforma uscat semințe 648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198611.970PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168808.29.06Clădire cantina Corp clădire75 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 191111PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1168838.29.06Platforma uscat semințe Betonat + constr. Bet.Acop. 1080 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198613.870PV recep- ție 1986 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168868.29.06Pavilion NCorp clădirezid magazie În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1958263PV recep- ție 54/ 01.1958, HG În administrare Imobil
  1168888.29.06Depozit carburanțiCorp clădirezid 52 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19711.749PV recep- ție 1971 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168938.29.06Clădire zid + anexa Corp zid 75 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 192516PV recep- ție 1925 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168958.29.06Magazie fitosanitar+anexe Corp clădirezid 92 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 195816PV recep- ție 1958, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1168988.29.06Grajd vaciCorp clădire581 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19683.569PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169058.29.06Vestiar personal Corp clădire20 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19705PV recep- ție 228/ 01.1999, HG În administrare Imobil
  1169108.29.06Magazie furaje 30 vag Corp clădire2 nivele 251 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19707.809PV recep- ție 1970, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169138.29.06Grajd vaciCorp clădire616 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19683.218PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169178.29.06Grajd vaciCorp clădire588 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19484.554PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169208.29.06Clădire atelier Corp clădire97 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19942.487PV recep- ție 10/ 12.1994, HG În administrare Imobil
  1169238.29.06Grajd creșă vitei Corp clădire806 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19696.712PV recep- ție 1969, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169298.29.06Magazie moara Corp clădire174 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19888.753PV recep- ție 1988, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169328.29.06Magazie furaje Corp clădire484 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1968323PV recep- ție 1970, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169348.29.06Grajd vaciCorp clădire799 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198724.172PV recep- ție 1987, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169378.29.06Grajd maternitate Corp clădire490 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198845.501PV recep- ție 2265/ 11.05.1988HG În administrare Imobil
  1169418.29.06Magazie A-birouri 1 nivel 648 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19583.182PV recep- ție 1958, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169438.29.06Silozuri nutreț 240 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 198710.799PV recep- ție 2265/ 11.05.1987HG În administrare Imobil
  1169478.29.06Clădire dormitor 1 nivel 28 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 191016PV recep- ție 1910, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169528.29.06Clădire cramă 2 nivele + utilaje 306 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19257.753PV recep- ție 1925, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169578.29.06Adăpost budane 1 nivel 170 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 1975279PV recep- ție 1974, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  1169618.29.06Grajd maternitate scroafe Corp clădire264 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19684.893PV recep- ție 2265/ 11.05.1968HG În administrare Imobil
  1169658.29.06Grajd tineret Corp clădire691 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudețul Dolj; Loc. Simnicu de Jos; Nr. 54 19682.665PV recep- ție 1968, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 820.461
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii
  Nr. Crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 2 Echipamente tehnologice 1.526.211 În proprietate
  2. 3 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 20.761 În proprietate
  3. 4 Mijloace de transport 130.005 În proprietate
  TOTAL 1.676.978
   +  Anexa nr. 8.a)Abrogată. (la 09-10-2019, Anexa nr. 8.a) a fost abrogată de Articolul 18 din HOTĂRÂREA nr. 727 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 09 octombrie 2019 )  +  Anexa nr. 9.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, care
  trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăVal. de inv. (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1165278.29.06Clădire delocuit S=325 mp, cărămidă Drum E85, proprieta-te privatăȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr.Lipoveninr. 6 1949175Deciz. MAA1933/1946 În administrare Imobil
  1165328.29.06Dormitor comun S=310 mp, cărămidă Drum E85, proprieta-te privatăȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 104 19643.620PVR 2310/ 1965 În administrare Imobil
  1165388.29.06Dormitor comun S=310 mp, cărămidă C. protec-ția plantelor Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBd. Univer- sității nr. 5 196542.098Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1165468.29.06Magazie cereale 50 tone, S=345 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19611.146Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1165768.29.06Clădire delocuit S= 71 mp, structura lemn, acoperiș Drum N 17,biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Pojorâta 196033Deciz. MAA1933/1946 În administrare Imobil
  1165838.29.06Clădire locuit și atelier S=116 mp, cărămidă, șarpantă lemn Drum E85, proprieta-te privatăȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 146 193650Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1165848.29.06Dormitor și remiza unelte S= 70 mp, pereți cărămidă Pădure, tarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaSat Ilișești197514.247PVR 2312/ 1975 În administrare Imobil
  1166028.29.06Clădire locuit Piriu S= 55 mp, Drum E85, proprieta-te privatăȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 193040Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166068.29.06Magazie cereale 30vagoane S=300 mp, pereți din cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1961723Ord. transf. 2326/1962 În administrare Imobil
  1166098.29.06Clădire cantina Ițcani S=378 mp, pereți cărămidă Drum E85, proprieta-te privatăȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1932156Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166128.29.06Clădire cantina Suceava S=297 mp, cărămidă, planșeu Alee Ferma1, tarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 195789.701Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166158.29.06Garaj pt. mașini S= 90 mp, cărămidă, șarpantă lemn Clădire meteo, alee F1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1956557Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166198.29.06Cabina dezinfec- ție S= 30 mp, cărămidă, planșeu beton Drum E85, alee Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 197527PVR 7568/1975 În administrare Imobil
  1166208.29.06Clădire locuință, Livada S= 80 mp, cărămidă, șarpantă lemn Drum E85, baraj iaz Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr.Lipoveni19367Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166268.29.06Magazie pentru cereale 50 tone, S=392 mp, pereți din cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19642.599Ord. transfer 2326/1962 În administrare Imobil
  1166308.29.06Magazie materiale S=630 mp, cărămidă, pereți sarp.În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1949659Ord. transf. 2326/1962 În administrare Imobil
  1166328.29.06Magazie îngrășăminte S=824 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19622.793Ord. transf. 2326/1962 În administrare Imobil
  1166358.29.06Clădire pentru tratarea condițion.S=2728 mp C. protec-ția plantelor Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBd. Univer- sității nr. 1 19872.220.610PVR 5289/1987 În administrare Imobil
  1166388.29.06Magazie materiale S=200 mp, pereți cărămidă Drum E85, tarla F3 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 137 197181PVR 1065/1971 În administrare Imobil
  1166408.29.06Magazie materiale S= 60 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 3 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 137 197181PVR 1065/1971 În administrare Imobil
  1166458.29.06Magazie cereale 30 vagoane S=300 mp, cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1959684Ord. transf. 2326/1962 În administrare Imobil
  1166498.29.06Magazie pentru semințe 50 tone, S=392 mp, cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19632.205PVR 1510/1963 În administrare Imobil
  1166518.29.06Dormitor pt. muncitori S=100 mp, stâlpi, grinzi, șarpantă Drum N 17,biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Pojorâta 197936.229Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1166528.29.06Magazie pentru cereale 50 tone, S=802 mp, cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19642.595PVR 2029/1964 În administrare Imobil
  1166548.29.06Magazie pentru cereale 90 tone, S=365 mp În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19562.206Ord. transfer 2326/1962 În administrare Imobil
  1166558.29.06Magazie pentru cereale, anexe S=396 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19461.406Ord. transfer 2326/1962 În administrare Imobil
  1166568.29.06Magazie materiale S=205 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 3 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 137 19497DCS 1983, H.G. 509/1993 În administrare Imobil
  1166738.29.06Magazie cereale 50 tone S=392 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19652.278PVR. 523/1965 În administrare Imobil
  1166808.29.06Magazie cerealele S=200 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 178 193224DCS 1983, H.G. 509/1993 În administrare Imobil
  1166888.29.06Grup social S=194 mp, pereți cărămidă Prop. privată drum com. Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA COm. Moara 196511.322PVR 523/1965 În administrare Imobil
  1166968.29.06Răsadnițe pt. seminceri cartofi S=400 mp, pereți beton Casa vegetST Peco Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1971587PVR. 1016/1971,H.G. 509/1993 În administrare Imobil
  1167028.29.06Depozit cartofi 500 tone, S=1141 mp, pereți zidarie cărămidăAlee, tarla, Ferma 3 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 137 1977202.254PVR 836/1977 În administrare Imobil
  1165158.29.06Clădire laborator S=196 mp, parter+etaj,cărămidă Drum N 17,pădure Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Ilișești 1982192.070PVR 3920/ 1982 În administrare Imobil
  1167218.29.06Siloz pt. îngropat nutreț S=450 mp, pereți betonMag. Îngr.Chimice- Fânar Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1953343PVR 4890/1963 În administrare Imobil
  1167248.29.06Siloz pt. îngropat nutreț S=250 mp, pereți betonMag. Îngr.Chimice- Fânar Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19632.359PVR 4890/1963 În administrare Imobil
  1167288.29.06Rampa descoperitpentru spălare L= 14 ml, grinzi din beton Lab. Mec. Lab. Cereale Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 197563PVR. 757/1975 În administrare Imobil
  1167318.29.06Desecare și drenaj S=150 ha, tuburi ceramica Tarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA COm. Moara 198249PVR 5675/1982 În administrare Imobil
  1167358.29.06Magazie pentru materiale S=650 mp, pereți cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19562.283Ord. 2326/1962 În administrare Imobil
  1167408.29.06Pavilion adm., centru Sc=227 mp, Sd=908 mp, S+P+2E, pereți zid Casa vegetație,spital Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1968266.316PVR. 4847/1968 În administrare Imobil
  1167458.29.06Siloz îngropat S=510 mp, pereți betonÎn incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19531.366PVR 4890/1963 În administrare Imobil
  1167488.29.06Casa de vegetație S=250 mp, pereți cărămidă Pav. AdminST Peco Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19695.384PVR. 3925/1969 În administrare Imobil
  1167558.29.06Ghereta deportar S= 24 mp, pereți cărămidă Drum E235,spital Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19654.745PVR. 4840/1965 În administrare Imobil
  1167608.29.06Clădire stație meteo S= 74 mp, pereți cărămidă, parter Clădire admin. F1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19569.666Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1167638.29.06Clădire adm. labo-rator Sc=280 mp, Sd=374 mp, cărămidă Drum N 17,biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Pojorâta 193732Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1167698.29.06Clădire administrativa Sc=80 mp, parter, cărămidă Drum comu-nal, grup soc. Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA COm. Moara 193010DCS 1983, H.G. 509/1993 În administrare Imobil
  1167758.29.06Clădire administ. Sc=204 mp, parter, cărămidă Drum E85, depoz. cartof Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 137 197646.408PVR 6080/1976 În administrare Imobil
  1167798.29.06Clădire administrativă S=324 mp, parter, zidărie cărămidă Cantina Svtarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 195733.418Decizia MAA 1933/1946 În administrare Imobil
  1167838.29.06Desecare drenaj S=148 ha, tuburi ceramica Tarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 198283.221PVR. 5675/1982 În administrare Imobil
  1167858.29.06Castel pt. apa S=100mc, zidărie cărămidă C. ferata,bucătărie FR Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 104 19704.333PVR 1827/1970 În administrare Imobil
  1167898.29.06Magazie pt. materiale Sc=246 mp, cărămidă, parter În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19701.953PVR. 2636/1970 În administrare Imobil
  1167948.29.06Magazie pentru materiale Sc=125 mp, parter, pereți din cărămidă Drum N 17,biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Pojorâta 19614Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1168038.29.06Platforma pt. mașiniS=2100 mp, beton armat În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 148 1968513PVR 2320/1968 În administrare Imobil
  1168068.29.06Stație alimentat carburanțiPereți cărămidă și beton În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 148 19691.026PVR 868/1969 În administrare Imobil
  1168138.29.06Magazie pentru materiale S= 48 mp, pereți cărămidă Drum comunal, biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Moara 195365Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1168198.29.06Atelier mecanic gospodăresc S= 48 mp, P,cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 148 1953106Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1168248.29.06Depozit pt.cartofi1000 tone, S=1331 mp, cărămidă Tarla, grajd animale Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1963404.371PVR. 1815/1963 În administrare Imobil
  1168298.29.06Atelier gospodăresc S= 48 mp, pereți cărămidă Drum E85, Magazie Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 146 19537.745Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1168328.29.06Punct termic Suceava S = 36 mp, Subsol, clădire, pav. st. Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19673.970PVR. 2320/1967 În administrare Imobil
  1168368.29.06Castel de apa S = 75 mc, pereți cărămidă Tarla, cantina SVȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19611.644Ord.transf2326/1962 În administrare Imobil
  1168388.29.06Depozit decarburant S = 9 mp, zidărie piatra Alee clădire admin. Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 197542PVR. 813/1975 În administrare Imobil
  1168508.29.06Stație pt.alim. cu carburanțiS = 28 mp, Alee platftractoare Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19691.117PVR. 320/1966 În administrare Imobil
  1173278.29.06Rezervor beton armat S = 50 mc Alee lab. mecanizareȚara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 198716.916PVR. 5295/12/ 1987; T AGC Iași; HG În administrare Imobil
  1173298.29.06Rezervor beton armat (casa) S = 75 mc Alee, patul porumb Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19615.305Ord.transf2326/05/ 1962-GAS În administrare Imobil
  1173318.29.06Siloz turnpt. nutrețS =500 mc, zid cărămidăMag.Îngr. Chim.- Fânar Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1961583Ord.transf2326/05/ 1962-GAS În administrare Imobil
  1173348.29.06Bucătărie furaje Sc=189 mp, P.cărămidă, șarpantă metal În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198564.698PVR 5385/ 12/1985, TAGCM În administrare Imobil
  1173358.29.06Magazie ptmateriale Sc=370 mc, P, pereți cărămidă În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19551.349Ord.transf2326/05/ 1962-GAS În administrare Imobil
  1173368.29.06Șopron autovehicule Sc=230 mp, P, pereți cărămidă Tarla, drum Lipoveni Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 146 19496Ord.transf2326/05/ 1962 GAS În administrare Imobil
  1173378.29.06Grajd maternitate Sc=494 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19495.948Dec. MAA 1933/1946,HG În administrare Imobil
  1173388.29.06Șopron semințe + grajd + at. m. Sc=502 mp,P,pereți lemn,cărămidă Alee, propr. privată Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Moara 1936147DCS 1983, H.G. 509/1993 În administrare Imobil
  1173398.29.06Garaj mașini agricole Sc=140 mp, P, pereți cărămidă Tarla-drumE85 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 146 1949420Ord.transf2326/05/ 1962-GAs În administrare Imobil
  1173408.29.06Grajd creșă vitei Sc=581 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 146 19744.188PVR 5063/11/ 1974 cu AEIC În administrare Imobil
  1173428.29.06Grajd vițel nr.3Sc=523 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19621.852PVR. 6035/12/ 1962-IJCM Suceava În administrare Imobil
  1173448.29.06Grajd tineret nr. 4 Sc=621 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1949759Dec. MAA 1933/1946,HG În administrare Imobil
  1173458.29.06Grajd tineret nr. 5 Sc=639 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198530.710PVR. 5385/12/ 1985-TAGCMÎn administrare Imobil
  1173468.29.06Grajd vaci nr. 6Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1980117.319PVR. 6073/12/ 1980-IJCM Suceava În administrare Imobil
  1173478.29.06Grajd vaci nr. 7Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1983119.979PVR. 4890/12/ 1983-IJCM Suceava În administrare Imobil
  1173488.29.06Grajd tineret nr. 8 Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1983120.616PVR. 4890/12/ 1983-IJCM Suceava În administrare Imobil
  1173498.29.06Grajd vaci nr. 9Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1985116.908PVR. 5385/12/ 1985- TAGCM În administrare Imobil
  1173508.29.06Grajd vacinr. 10 Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198594.403PVR. 5385/12/ 1985- TAGCM În administrare Imobil
  1173518.29.06Grajd vacinr. 11 Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198585.618PVR. 5385/12/ 1985- TAGCM În administrare Imobil
  1173528.29.06Grajd tineret taurin nr. 12 Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198599.594PVR. 5385/12/ 1985- TAGCM În administrare Imobil
  1173538.29.06Grajd tineret nr. 13 Sc=770 mp, parter, cărămidă, cadre b.a. În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 1985111.299PVR. 5385/12/ 1985- TAGCM În administrare Imobil
  1173548.29.06Pavilion științificSc=841 mp, Sd=2082, Spațial+P+2,cărămidă Stația PECO, drumE 85 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1964305.576PVR 3220/11/ 1964-ICM Bacău, HG În administrare Imobil
  1173558.29.06Grajd cai nr. 15 Sc=547 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19491.065DCS 1983, H.G. 509/1993 H.G. În administrare Imobil
  1173568.29.06Filtru sanitar Sc=100 mp,P,cărămidă, planșeu BA Lab. Lactate- Casa PF Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198332.837PVR. 4890/12/ 1983-TJCM Suceava În administrare Imobil
  1173588.29.06Laborator mecanizare-atelier Sc=410 mc, P, cărămidă planșeu lemnÎn incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 195623.059Deciz. MAA1933/1946,HG În administrare Imobil
  1173608.29.06Pavilion veterinar Sc= 88 mp,P,cărămidă, planșeu BA În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 198334.172PVR. 4890/12/ 1983-TJCM Suceava În administrare Imobil
  1173638.29.06Pavilion științificSc=426 mp, Sd=2082, Spațial+P+2,cărămidă Stația PECO, drumE 85 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 1964460.363PVR 3220/11/ 1964-ICM Bacău, HG În administrare Imobil
  1173678.29.06Șopron selectat semințe Sc=444 mp, parter, pereți din cărămidă Alee proprprivată Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19721.950PVR. 2005/05/ 1972, HG 509/1993 În administrare Imobil
  1173698.29.06Magazie îngr. S=444 mp, parter, str.din stâlpi, grinzi, lemnCasa locuit, tarla Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr.Lipoveni19713.185PVR 1065/ 10/1971, ICM Iași, HG În administrare Imobil
  1173728.29.06Laborator pentru lactate Sc=354 mp,P,pereți din cărămidă Drum E85, Ferma 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 196796.554PVR. 5781/11/ 1967-TCM Suceava În administrare Imobil
  1173738.29.06Clădire ptstație pomp. apeiSc= 25 mp,P,pereți din cărămidă În incintaFermei 2 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaStr. GrigoreAlex. Ghica nr. 78 19615.572Transfer 2326/05. 1962 de laGAS În administrare Imobil
  1173758.29.06Grajd pt. animale muncă S= 60 mp, P,pereți din lemn, șarpantă lemn Drum N 17,biserica Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Com. Pojorâta 19572Deciz. MAA1933/1946 HG În administrare Imobil
  1173778.29.06Grajd animale demuncă pt. 50 S=345 mp, cărămidă, șarpantă lemn În incintaFermei 1 Țara:RomâniaJudeț: SUCEAVA Mun. SuceavaBdul. 1 Decembrie 1918 nr. 15 19571.232Deciz. MAA1933/1946 HG În administrare Imobil
  Total 6.680.006
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului:
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoarea de inventar - lei RON -Situația juridică actuala
  1 1 Construcții 481.911 În administrare
  TOTAL 481.911
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoarea de inventar Lei RON Situația juridică actuala
  1.1 Construcții 1.054.922În proprietate
  2.2 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații 1.274.856În proprietate
  3.3 Mobilier, aparatura de birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 11.552În proprietate
  4.- Obiecte de inventar în folosință 45.700În proprietate
  TOTAL 2.387.030
   +  Anexa nr. 10.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 10.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 11.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Oradea
  care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Oradea
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ Valoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/administrare/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesionare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1163148.29.06Clădire admin. Construcție cărămidă Ferma 1, N teren part E DN, S Arad Oradea V com. SantandreiȚara:RomâniaJudeț:BIHOR Mun.:Oradea Nr.-, SCAZ Oradea 1966838PVR 8627/ 06.1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1164548.29.06Lab. cercetare 3 nivele Ferma 1, N teren part E DN, S Arad Oradea, V com. SantandreiȚara:RomâniaJudeț:BIHOR Mun.:Oradea Nr.-, SCAZ Oradea 19641.689PVR 1170/ 1965 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1164618.29.06Rem. mag.agr. Cărămidă, 80 mp Ferma 1, N teren part E DN, S Arad Oradea, V com. SantandreiȚara:RomâniaJudeț:BIHOR Mun.:Oradea Nr.-, SCAZ Oradea 198954Protocol transfer de la SMA Oradea În administrare Imobil
  TOTAL 2.581
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 1 Construcții 384.080 În proprietate
  2. 2 Echipamente tehnologice 1.181.358 În proprietate
  3. 3 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 59.916 În proprietate
  4. 4 Mijloace de transport 50.354 În proprietate
  5. 5 Animale și plantații 3.402
  6. 6 Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale 20.422 În proprietate
  L TOTA1.699.532
   +  Anexa nr. 12.a)Abrogată. (la 19-03-2019, Anexa nr. 12.a) a fost abrogată de Articolul 66, Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 131 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019 )  +  Anexa nr. 13.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție a
  Cartofului - Tulcea, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Tulcea
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1158668.29.06Pavilion laboratoare 1 nivel, 3 laboratoare S-V-N - terenuri agricole, E - Sos. Agighiol Țara:România, Jud:TULCEA, sat Agighiol199335.262PVR 437/ iulie 1993HG 509/1993 În administrare Imobil
  1158758.29.06Sediu administrativ S=240 mp, cărămidă DJ - SC Agrozootehnica Tulcea, S,N,V - Agrozoo SA, E - Sos. Tulcea Agighiol Țara:România, Jud:TULCEA, sat Agighiol19809.544Decret 409/1965 În administrare Imobil
  1158818.29.06Atelier mecanic S=520 cărămidă S-V-N - terenuri agricole, E - Sos. Agighiol Țara:România, Jud:TULCEA, sat Agighiol1993105.786PVR 437/iulie 1993HG 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 150.592
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul3. Bunurile proprii
  Nr. crt.Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 1 Construcții 11.642 În proprietate
  2. 2 Echipamente tehnologice 153.449 În proprietate
  3. 4 Mijloace de transport 51.987 În proprietate
  4. 5 Animale și plantații 110.731 În proprietate
  5. 6 Mobilier, aparatura de birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 7.068 În proprietate
  TOTAL334.877
   +  Anexa nr. 14.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție a
  Cartofului - Tg. Secuiesc, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof - Tg. Secuiesc
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tip bun
  Descrierea tehnică Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  10209882906 Atelier mecanic Doua nivele,hala repara-ții construită din BCA - S.263 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; DN 11 km 5 198452.444PVR nr.151/dec. 1984HG 509/1993 În administrare Imobil
  10210582906 Magazie materiale,unelte Construită din BCA - S.389 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; DN 11 km 5 199032.469PVR trans-fer nr.202/ian. 1991de la IAS În administrare Imobil
  10211182906 Sediul adminstrativ Doua nivele,parter construit din cărămidăetaj lemn. - S.331 mp - SC Skat Kart SRL - SC Garo SRL Țara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; str. Ady Endre nr.55 1991112.044Factura nr.96/ 29.10.1991HG. 509/1993 În administrare Imobil
  10211982906 Magazie pentru cereale Construcție pereți și acoperiș dintabla- fundație dinbeton - -S.616 mp În incintastațiunii Țara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; DN 11 km 5 19771.246Transfer cf.Decret nr. 167/1980 În administrare Imobil
  10212182906 Laborator Un nivel, cărămidă - S.554 mp - SC Skat Kart SRL Țara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; str. Ady Endre nr.55 199150.892PV.nr.96/ oct.1991, HG. 509/1993 În administrare Imobil
  10212282906 Depozit decartof pentru cercetare (transformat din grajd pentru vaci) Acoperiș izolat cu vata minerala, pereți izolați cu poliester 15 cm. - S.330 mp - SC Mob Expert - Atelier Grup Școlar Apor PeterȚara:RomâniaJudeț: Covasna Mun. Tg. Secuiesc; str. Budai Nagy Antal 198760.652PV nr.1079/ dec.1987 HG. 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL309.747
  2. Bunurile proprietate privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoare de inventar (lei RON) Situația juridică
  1. 1 Construcții 198.115în proprietate
  2. 2 Echipamente tehnologice 237.691în proprietate
  3. 3 Aparate și instalații de măsurare control și reglare21.901în proprietate
  4. 4 Mijloace de transport 138.199în proprietate
  5. 6 Mobilier, aparatura birotică sisteme de protecție a valorii umane 17.172în proprietate
  TOTAL 613.078
   +  Anexa nr. 15.a)Abrogată. (la 18-05-2018, Anexa nr. 15.a) a fost abrogată de Articolul 17 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018 )  +  Anexa nr. 1.b)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetări Agricole Turda care trec în domeniul privat al statului și în
  administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1017258.29.06Construcție din cărămidă Fundație piatra, șarpantă acoperită cu azbociment Liceul agricol Țara:România, Județ:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agriculturii;Nr.27 1904110HCM 2731/1956 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1018068.29.06Pavilion administrativ Cărămidă, fundație beton, învelitoare azbociment cu 2 nivele Cantina liceu Țara:România, Județ:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agriculturii;Nr.271.XII 1994 58.180PV de punere în funcțiune nr. În administrare Imobil
  1018248.29.06Clădire laborator -Instalație experimentala pentru introducereametodelor biotehnologice moderneLiceul agricol Țara:România, Județ:CLUJ; Mun.Turda; Str.Agriculturii;Nr.2731. XII 1991 142.968PVR 268/ dec. 1991 HG 509/1993 În administrare Imobil
  TOTAL 201.258
   +  Anexa nr. 2.b)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare Agricole Lovrin care trec în domeniul privat al statului și în
  administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Lovrin
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tipbun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz, pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1171378.29.06Grajd tineret taurin nr. 4 Grajd tineret Incinta ferm. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 196672.677PVR4/10, 1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171678.29.06Grajd vaci nr. 6, maternitate vaci Maternitate vaci Incinta ferm. nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 196361.104PVR5/11, 1963 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171728.29.06Magazie cereale 50 vag. nr. 2 Magazie cereale compartimentatăIncinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 195221.476PVR3/11, 1952 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171748.29.06Magazie cereale 50 vag. nr. 3 Magazie cereale Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 196611.232PVR6/11, 1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171888.29.06Silozuri pt. nutrețuri Silozuri de suprafață pt. suculente Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198013.805PVR2/12/ 1980 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171898.29.06Șopron Fânar Depozit pt. fan acoperitIncinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 198565.494PVR4/12/ 1985 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1171978.29.06Grajd vaci nr. 5 Grajd bovine Incinta fermei nr. 3 zootehnie Lovrin - Timiș 196663.944PVR3/10, 1966 HG 509/1993 În administrare Imobil
  1172048.29.06Grup social Grup social pt. muncitorii sezonieri Incinta fermei Lovrin Lovrin - Timiș 19392.623leg 187/ 1945 dosar 1809/1986 În administrare Imobil
  TOTAL 312.355
   +  Anexa nr. 4.b)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetări Agrozootehnice Secuieni care trec în domeniul privat al
  statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Secuieni
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit Tip bun
  Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți(după caz,pe scurt)Adresa Baza legală În administrare/concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1131468.29.06Clădire locuit nr. 4 Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă S= 126 mp Incinta fermei Cuciulați Țara:Româniajudeț: Neamț com. Secuieni Ferma Cuciulați 1955382DCS 170/ 1981, anexa 2, DL În administrare Nefolosit Imobil
  1131778.29.06Baie spălătorieZidărie cărămidă, învelitoare țiglă S= 119 mp Incinta fermei Cuciulați Țara:Româniajudeț: Neamț com. Secuieni Ferma Cuciulați 1955413DCS 170/ 1981, anexa 2, DL În administrare