ORDIN nr. 1.418/534/2006pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.418 din 21 noiembrie 2006
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 534 din 23 noiembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) și ale art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare comun al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății Publice și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate nr. EN.6863/CV.4.855/2006,ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Vlădescu
   +  AnexăNORME METODOLOGICE privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personaluluidin Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurileteritoriale ale acestora