HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004;c) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale
  și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul
  integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul
  finanțelor publice,
  Sebastian Teodor
  Gheorghe Vlădescu
  București, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.610.  +  AnexăSTATUTULAgenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă