LEGE nr. 411 din 9 noiembrie 2006pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 411.CONVENTIE 16/05/2005