HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 8 noiembrie 2006(*actualizată*)privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale**)(actualizată până la data de 27 mai 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.609.  +  Anexa TARIFULpentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale-----------Titlul anexei a fost modificat de pct. 3 al art. V din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014.*Font 9*┌───┬───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──────┐│Nr.│ │ Denumirea prestaţiei │Tarif ││Crt│ Denumirea prestaţiei existente │ noi │ LEI │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(A) LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 1│Examinarea persoanelor şi constatarea │ │ ││ │leziunilor traumatice │ │ 38│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 2│Examinarea persoanelor pentru constatarea │ │ 50││ │virginităţii, deflorării sarcinii, │ │ ││ │viduitatea sau avortul patologic │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 3│Examinarea persoanelor pentru constatarea │ │ 50││ │infirmităţii sau incapacităţii de muncă │ │ ││ │determinate de afecţiuni patologice, A1/A2 │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 4│Examinarea persoanelor pentru constatarea │ │ 38││ │sexului, vârstei, conformaţiei şi │ │ ││ │dezvoltării │ │ ││ │psihosomatice; diverse alte constatări │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 5│Examinarea medicală a persoanelor în │ │ 110││ │vederea autorizării deţinerii şi purtării │ │ ││ │armelor şi muniţiilor │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 6│Examinarea persoanelor pentru evaluarea │ │ ││ │capacităţii de conducere auto │ │ 63│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 7│Examinarea persoanelor şi recoltarea de │ │ ││ │probe biologice pentru alcoolemie │ │ 26│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 8│Examinarea persoanelor şi recoltarea de │ │ 80││ │probe biologice în care se include şi trusa│ │ ││ │standard de recoltare pentru alcoolemie │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 9│Expertiza capacităţii de coabitare, potenţa│ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 10│Expertiza cu privire la stabilirea datei │ │ ││ │de concepţie │ │ 63│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 11│Noua expertiză privind stabilirea datei │ │ ││ │concepţiei │ │ 76│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 12│Expertiza capacităţii de procreare-total │ │ 216││ │- examinare clinică │ │ 90││ │- examinare spermogramă │ │ 126│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 13│Prima expertiză medico-legală pe bază de │ │ ││ │acte │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 14│Expertiza medico-legală cu examinarea │ │ ││ │persoanei interesate │ │ 63│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 15│Noua expertiză medico-legală pe bază de acte │ 110│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 16│Noua expertiză medico-legală cu examinarea │ │ ││ │persoanei │ │ 152│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 17│Explorări funcţionale medico-legale: │ │ ││ │electroencefalograma EEG - înregistrare │ │ 32│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 18│Explorări funcţionale medico-legale: │ │ ││ │potenţial evocat auditiv │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 19│Explorări funcţionale medico-legale: │ │ ││ │potenţial evocat vizual │ │ 22│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 20│Explorări funcţionale medico-legale: │ │ ││ │electrocardiogramă │ │ 8│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 21│Interpretarea explorărilor funcţionale │ │ ││ │electrice │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Expertiza medico-legală pentru │ 400││ │ │constatarea stării de sănătate, │ ││ │ │având ca scop stabilirea │ ││ │ │aptitudinilor unei persoane de a │ ││ │ │exercita o anumită activitate, │ ││ │ │preţul include costurile │ ││ │ │consultărilor de specialitate şi │ ││ │ │al investigaţiilor de laborator │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(B) IMAGISTICĂ MEDICO-LEGALĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │RADIOLOGIE │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 22│Radioscopie pulmonară │ │ 13│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 23│Radioscopie gastroduodenală │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 24│Irigiscopie │ │ 98│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 25│Radiografie de laringe cu substanţă de │ │ ││ │contrast │ │ 33│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 26│Radiografie esofagiană │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 27│Colangiocolecistografie I.V., prima │ │ ││ │radiografie │ │ 40│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 28│Radiografie gastroduodenală, │ │ ││ │prima radiografie │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 29│Colecistografie orală, prima radiografie │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 30│Radiografie toracopulmonară │ │ 40│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 31│Radiografie renală simplă │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 32│Urografie I.V. │ │ 43│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 33│Mamografie │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 34│Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor│ │ ││ │osteoarticulare │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 35│A doua şi următoarele radiografii în cazul │ │ ││ │examinărilor cu substanţă de contrast - │ │ ││ │fiecare radiografie │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 36│Coronarografie post-mortem │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 37│Radiografie segmente osoase la cadavru │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 38│Radiografie craniană/şa turcească │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Echografie cardiacă │ 30│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Echografie abdominală │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 39│Autopsia medico-legală │ │ 302│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 40│Autopsia medico-legală a cadavrelor │ │ ││ │putrefiate/scheletizate │ │ 390│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 41│Autopsia medico-legală a cadavrelor de │ │ ││ │fetuşi/nou-născuţi │ │ 390│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 42│Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor │ │ ││ │exhumate, nu include cheltuielile de │ │ ││ │deplasare a comisiei, de transport, cazare,│ │ ││ │analize │ │ 390│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 43│Autopsia medico-legală a fragmentelor de │ │ ││ │cadavre │ │ 76│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 44│Expertiza medico-legală a hainelor şi │ │ ││ │corpurilor delicte │ │ 76│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 45│Deplasarea la faţa locului a echipei │ │ ││ │medico-legale şi cercetarea şi examinarea │ │ ││ │medico-legală a cadavrelor din teren │ │ 143│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 46│Transportul cadavrelor din morgile │ │ ││ │spitalelor sau de la locul faptei pentru │ │ ││ │autopsierea medico-legală │ │ 74│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 47│Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică,│ │ ││ │tarif/24 de ore │ │ 38│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 48│Prelevarea ţesuturilor cadaverice în │ │ ││ │vederea homotransplantului, testarea │ │ ││ │contaminării microbiologice se achită │ │ ││ │separat │ │ 252│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 49│Examenul medico-legal al cadavrelor cu │ │ ││ │identitate necunoscută şi întocmirea │ │ ││ │dosarului de identificare, inclusiv foto │ │ 302│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 50│Pregătirea şi prelucrarea pieselor │ │ ││ │scheletale în vederea expertizei │ │ ││ │antropologice: │ │ ││ │- schelet integral │ │ 2100││ │- fragmente │ │ 756│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 51│Întocmirea actelor medico-legale în vederea│ │ ││ │decesului în faţa instituţiilor publice │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 52│Întocmirea documentaţiei medico-legale şi │ │ ││ │deplasarea la instituţiile publice în │ │ ││ │vederea declarării cadavrelor neidentifi- │ │ ││ │cate sau fără aparţinători, în vederea │ │ ││ │înhumării de către autoritatea teritorială │ │ 76│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 53│Supliment de expertiză medico-legală pe │ │ ││ │material cadaveric │ │ 180│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 54│Îmbălsămarea cadavrelor la sediul │ │ ││ │unităţilor medico-legale │ │ 76│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 55│Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul│ │ ││ │unităţilor medico-legale la domiciliu, │ │ ││ │fără transport autopsier │ │ 220│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 56│Conservarea şi împachetarea cadavrelor │ │ ││ │putrefiate/boli transmisibile │ │ 320│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 57│Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor │ │ 45│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Pregătirea şi prelucrarea pieselor │ 150││ │ │scheletale în vederea expertizei │ ││ │ │antropologice │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Masuri speciale de combatere a │ 100││ │ │contaminării biologice şi conser- │ ││ │ │vare a cadavrelor în cazuri cu │ ││ │ │hazard biologic crescut, cadavre │ ││ │ │putrefiate, boli transmisibile: │ ││ │ │antrax, SIDA, TBC, hepatită etc. │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(D) LABORATOR DE GENETICĂ MEDICO-LEGALĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 58│Analiza pentru identificare de persoane │ │ ││ │având la bază cariotipul │ │ 135│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 59│Analiza pentru stabilirea paternităţii pe │ │ ││ │baza testului ADN, tarif pentru 3 │ │ ││ │determinări │ │ 3600││ │- pentru o persoană │ │ 1200│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 60│Examen cromozomial │ │ 200│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 61│Compararea profilelor ADN în identificare, │ │ ││ │tarif pentru fiecare profil analizat │ │ 670│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Prelevare şi conservare probe │ 30││ │ │biologice de sânge sau salivă în │ ││ │ │vederea analizei ADN - tarif │ ││ │ │pentru 1 singură probă │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Prelucrare probe biologice de │ 50││ │ │sânge sau salivă pentru izolare │ ││ │ │ADN - tarif pentru 1 singură │ ││ │ │probă │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Detecţie şi cuantificare ADN de │ 100││ │ │natură umană în probele biologice │ ││ │ │sau pe corpuri delicte │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Analize pentru stabilirea filiaţiei│ ││ │ │biologice, │ ││ │ │paternitate/maternitate, pe baza │ ││ │ │testului ADN - tarif pentru 3 │ ││ │ │determinări, pornind de la probe │ ││ │ │biologice de sânge sau salivă │ ││ │ │a) pentru markeri ADN │ 2.700││ │ │autozomali │ ││ │ │b) pentru markeri ADN │ 3.700││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali Y │ ││ │ │c) pentru markeri ADN │ 3.700││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X │ ││ │ │d) pentru markeri ADN │ 4.500││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X şi Y │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Analize pentru stabilirea filiaţiei│ ││ │ │biologice │ ││ │ │"paternitate/maternitate, pe baza │ ││ │ │testului ADN - tarif pentru 2 │ ││ │ │determinări, pornind de la probe │ ││ │ │biologice de sânge sau salivă: │ ││ │ │a) pentru markeri ADN │ 2.700││ │ │autozomali │ ││ │ │b) pentru markeri ADN │ 3.700││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali Y │ ││ │ │c) pentru markeri ADN │ 3.700││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X │ ││ │ │d) pentru markeri ADN │ 4.500││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X şi Y │ ││ │ │e) pentru markeri cromozomiali │ 1.800││ │ │Y │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Analize pentru stabilirea rela- │ ││ │ │ţiilor de înrudire biologică │ ││ │ │complexe, între rude de gradul I,II│ ││ │ │sau III - tarif pentru 1 singură │ ││ │ │determinare, pornind de la probe │ ││ │ │biologice de sânge sau salivă │ ││ │ │a) pentru markeri ADN │ 900││ │ │autozomali │ ││ │ │b) pentru markeri ADN │ 1.400││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali Y │ ││ │ │c) pentru markeri ADN │ 1.400││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X │ ││ │ │d) pentru markeri ADN │ 1.800││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │cromozomiali X şi Y │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Analize pentru stabilirea │ 500││ │ │profilului ADN în scop de │ ││ │ │identificare - tarif pe 1 singură │ ││ │ │probă │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │30.1 pornind de la orice tip de │ ││ │ │probă biologică sau corp delict, │ ││ │ │exclusiv probe biologice de os │ ││ │ │a. pentru markeri ADN │ 500││ │ │autozomali │ ││ │ │b. pentru markeri ADN │ 700││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │gonozomiali, X şi Y │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │30.2 pornind de la probe biologice │ ││ │ │de os │ ││ │ │a. pentru markeri ADN │ 1.500││ │ │autozomali │ ││ │ │b. pentru markeri ADN │ 1.800││ │ │autozomali completat cu markeri │ ││ │ │ADN gonozomiali (X şi Y) │ ││ │ │c. pentru markeri ADN nucleari │ 2.500││ │ │completat cu markeri ADN │ ││ │ │mitocondriali │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, │ │ ││ │BIOCRIMINALISTICĂ ŞI SEROLOGIE MEDICO- │ │ ││ │LEGALĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 62│Prima expertiză de cercetare a filiaţiei - │ │ ││ │mamă, copii şi presupusul tată, serologică │ │ 145│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 63│Noua expertiză de cercetare afiliaţiei - │ │ ││ │mamă, copil şi presupusul tată, serologică │ │ 840│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 64│Expertiza filiaţiei pe baza testului HLA, │ │ ││ │tarif/persoană investigată │ │ 670│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 65│Expertiza medico-legală privind cercetarea │ │ ││ │paternităţii, la cererea │ │ 840││ │Comisiei superioare medico-legale │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 66│Expertiza privind identificarea unei │ │ ││ │persoane │ │ 100│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 67│Expertiza comparativă, antropologică în │ │ ││ │diagnosticul filiaţiei │ │ 100││ │pentru mamă, copii şi bărbatul în cauză │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 68│Identificarea pe material fotografic │ │ 165│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 69│Expertiza antropologică pe material osos │ │ 230│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 70│Expertiza traseologică privind identifi- │ │ ││ │carea urmelor cauzale şi a urmelor râmase │ │ ││ │pe îmbrăcăminte şi pe corpul cadavrelor │ │ 63│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 71│Expertiza pentru identificarea urmelor │ │ ││ │lăsate de factorii secundari ai împuşcaţii │ │ ││ │pentru stabilirea distanţei de la care s-a │ │ ││ │tras cu arma de foc │ │ 70│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 72│Determinarea antigenelor de grup sangvin │ │ ││ │pe fragmente de ţesuturi sau organe │ │ ││ │cadaverice │ │ 120│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 73│Investigarea antigenelor de grup sangvin │ │ ││ │din salivă, din alte secreţii şi umori de │ │ ││ │pe corpurile delicte │ │ 126│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 74│Examenul frotiului pentru decelarea spermei│ │ 70│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 75│Examenul petelor de spermă │ │ 45│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 76│Examenul descriptiv şi comparativ al │ │ ││ │firelor de păr │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 77│Expertiza grupei de sânge la persoanele │ │ ││ │vii şi la cadavre │ │ 66│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 78│Expertiza petelor de sânge │ │ 66│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 79│Investigarea altor pete biologice, salivă, │ │ ││ │fecale, urină, lichid amniotic │ │ 35│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ │ │ ││ │MEDICO-LEGALĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 80│Prelucrarea în parafină şi examinarea unor │ │ ││ │piese: │ │ ││ │Cu coloraţie Hematoxilină-Eozină │ │ 126││ │+ coloraţie Van Gieson │ │ 40││ │+ coloraţii speciale - Lie, Perls, etc. │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 81│Prelucrarea şi examinarea unei piese prin │ │ ││ │îngheţare │ │ 40│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 82│Efectuarea testelor biochimice şi │ │ ││ │enzimatice │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 83│Citirea culturilor de germeni şi a probelor│ │ ││ │biochimice │ │ 15│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 84│Realizarea şi colorarea fiotiurilor │ │ 15│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 85│Citirea frotiurilor şi stabilirea │ │ ││ │diagnosticului │ │ 26│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 86│Pregătirea şi turnarea mediilor de cultură │ │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 87│Însămânţarea produselor patologice │ │ 63│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 88│Determinări imunologice de tip ELISA │ │ 180│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 89│Determinări cantitative ale │ │ ││ │imunoglobulinelor IgG,IgA,IgM ale │ │ 80││ │componentei C3 şi ale proteinei C-reactive │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 90│Determinarea planctonului │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 91│Electroforeză │ │ 25│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 92│Determinarea acidului uric │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 93│Determinarea ureei │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 94│Determinarea creatininei │ │ 15│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 95│Determinarea colesterolului │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 96│Determinarea lipidelor totale │ │ 30│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 97│Determinarea corpilor cetonici │ │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 98│Determinarea glicemiei │ │ 18│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ 99│Determinarea bilirubinei │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│100│Determinarea proteinelor │ │ 26│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinarea planctonului │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Examen picătura groasă şi frotiu │ 60││ │ │pentru malarie │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinări imunologice de tip │ ││ │ │ELISA │ ││ │ │a) AgHBs │ 60││ │ │b) Ac Anti HCV │ 60││ │ │c) Ac Anti HIV │ 60│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Electroforeza proteinelor │ 50││ │ │plasmatice │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinarea CK-MB │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinarea CPK │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinarea mioglobinei │ 70│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Determinarea troponinei │ 100│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Tiroxina │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │TSH │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Cortisol plasmatic │ 60│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Prolactina │ 70│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Insulina │ 70│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Amilazemie │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │PSA, Prostate Specific Antigen │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Test imunologic de sarcină │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO- │ │ ││ │LEGALĂ │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│101│Determinarea concentraţiei de alcool în │ │ ││ │sânge/urină │ │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│102│Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei │ │ 510│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│103│Determinarea oxidului de carbon │ │ 26│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│104│Determinarea methemoglobinei │ │ 18│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│105│Determinarea barbituremiei │ │ 30│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│106│Determinarea colinesterazei │ │ 18│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│107│Extracţia eterică │ │ 40│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│108│Determinarea conţinutului de clor, │ │ ││ │acizi,baze │ │ 10│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│109│Examenul D.N.O.C. │ │ 13│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│110│Determinare carbofuran │ │ 8│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│111│Determinare formaldehidă │ │ l3│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│112│Investigaţii orientative, conţinutul │ │ ││ │gastric, corpuri delicte │ │ 35│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│113│Cercetarea cianurilor; dozarea acidului │ │ ││ │cianhidric │ │ 100│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│114│Determinarea conţinutului de florură │ │ 9│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│115│Examenul de dozare a alcoolului metilic │ │ 13│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│116│Determinarea arseniului (As) │ │ 27│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│117│Determinarea mercurului (hG) │ │ 12│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│118│Determinarea prezenţei nitriţilor │ │ 10│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│119│Determinarea prezenţei nitraţilor │ │ 10│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│120│Determinarea prezenţei parationului │ │ 20│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│121│Determinarea prezenţei carbetoxului │ │ 13│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│122│Examenul cromatografic pe placă │ │ 35│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│123│Dozare substanţe psihotrope cu caracter │ │ ││ │bazic şi neutru │ │ 165│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│124│Screening pentru prezenţa de droguri, kit │ │ ││ │immunoassay │ │ 252│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│125│Determinări masspectrometrice-gazcromato- │ │ ││ │grafice, inclusiv de stupefiante │ │ 378│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Examen toxicologic general │ ││ │ │(căutarea unui toxic necunoscut) │ 600││ │ │Total = din care: │ ││ │ │a. Investigaţii toxicologice │ 100││ │ │orientative (conţinut │ ││ │ │gastric, corpuri delicte) │ ││ │ │b. Investigaţii toxicologie │ 500││ │ │exhaustive │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Identificarea şi determinarea - │ 200││ │ │pesticidelor organoclorurate, │ ││ │ │organo-fosforice şi altele │ ││ │ │(extracţia, purificare extracte, │ ││ │ │identificare şi determinare prin │ ││ │ │CCS şi gaz-cromatografie) │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Identificarea şi determinarea │ ││ │ │toxicelor volatile separabile prin │ 100││ │ │distilare simplă sau antrenabile │ ││ │ │cu vapori de apă │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Identificarea şi determinarea │ ││ │ │toxicelor cu caracter acid - altele│ ││ │ │decât barbituri cu (acid salicilic │ 100││ │ │si derivaţi, fenitoină, │ ││ │ │glutetimidă, fenoli, sulfamide, │ ││ │ │acid oxalic etc.) │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │I.(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ │ │ ││ │PSIHIATRICĂ, DE ASISTENŢĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ │ │ ││ │ŞI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│126│Prima expertiză medico-legală psihiatrică │ │ ││ │cu examinarea persoanei │ │ 85│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│127│Prima expertiză medico-legală psihiatrică │ │ ││ │efectuată pe bază de acte │ │ 126│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│128│Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu│ │ ││ │examinarea persoanei │ │ 252│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│129│Noua expertiză medico-legală psihiatrică │ │ ││ │efectuată pe bază de acte │ │ 230│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│130│Examen psihiatric în cadrul comisiei de │ │ ││ │amânare/întrerupere a executării pedepsei │ │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│131│Examen psihiatric în cadrul altor prestaţii│ │ ││ │medico-legale │ │ 80│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│132│Examen psihiatric privind capacitatea de │ │ ││ │exerciţiu │ │ 135│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│133│Examen psihologic │ │ 50│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│134│Completări la prima expertiză │ │ 126│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│135│Completări la noua expertiză │ │ 230│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│136│Analize psihologice exhaustive la caz │ │ 760│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│137│Analize psihologice ale cazurilor de │ │ ││ │suicid │ │ 1260││ │+ prestaţie psihoantropologică │ │ 630│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │ │Examinări medico-legale │ ││ │ │psihiatrice la domiciliu, în │ 500││ │ │condiţiile prevăzute de lege │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │II. TARIFE ALE COMISIE DE AVIZARE ŞI │ │ ││ │CONTROL │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│138│Aviz al Comisiei de avizare şi control al │ │ ││ │actelor medico-legale │ │ 35│├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│ │III. TARIFE ALE COMISIE SUPERIOARE MEDICO- │ │ ││ │LEGALE │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┤│139│Aviz al Comisiei superioare medico-legale │ │ 660│└───┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────┘______