ORDIN nr. 2.066 din 9 noiembrie 2006privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 noiembrie 2006    În scopul exercitării atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, ale art. 4 pct. 4.27 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se deleagă competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în vederea acordării, în numele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi după obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale, a aprobărilor de zbor pentru executarea zborurilor în spaţiul aerian naţional cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase. (2) La procesarea cererilor pentru acordarea aprobărilor de zbor prevăzute la alin. (1), Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va avea în vedere respectarea cu stricteţe a standardelor şi practicilor recomandate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru transportul aerian al bunurilor periculoase, precum şi a legislaţiei naţionale specifice.  +  Articolul 2 (1) De la data prezentului ordin se interzice executarea în spaţiul aerian naţional a zborurilor având drept scop transportul bunurilor periculoase care, conform documentelor emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în circumstanţe normale, sunt interzise la transportul aerian. (2) Derogările de la prevederile alin. (1) pot fi acordate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" numai în cazul transporturilor justificate printr-un interes public major, cu aprobarea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru publicarea cu operativitate a dispoziţiilor prezentului ordin în Publicaţia de informare aeronautică/AIP - România.  +  Articolul 4 (1) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va lua măsuri pentru respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin. (2) Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 2.066.----