HOTĂRÂRE nr. 1.586 din 8 noiembrie 2006privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 20 noiembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Convenţiei asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care România a aderat prin Legea nr. 5/1991,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă încadrarea ariilor naturale protejate, legal constituite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în categoria de management stabilită prin Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care România a aderat prin Legea nr. 5/1991, respectiv în aceea de zone umede de importanţă internaţională.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.586.  +  Anexa ZONE UMEDE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ
    Nr. crt.Denumirea situluiSuprafaţa (ha)JudeţulActul normativ prin care se instituie regimul de arie naturală protejatăCodul de desemnare, conform Convenţiei Ramsar
    1.Lunca Mureşului17.166,0Arad, TimişHotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone1606
    2.Complexul piscicol Dumbrăviţa413,5BraşovHotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone1605
    3.Lacul Techirghiol1.462,0ConstanţaHotărârea Guvernului nr. 1.266/2000 privind transmiterea Lacului Techirghiol şi a plajelor aferente, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului1610
  ----