ORDIN nr. 2.379 din 12 septembrie 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006    În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Național al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și cultelor,
    Adrian Iorgulescu
    București, 12 septembrie 2006.Nr. 2.379.  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006