ORDIN nr. 542 din 8 aprilie 2003(*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat(actualizat până la data de 9 octombrie 2006*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ----------În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.133/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, amenajarea teritoriului şi urbanism şi procedura de achiziţie, publicat în Buletinul construcţiilor, vol. 9/2001, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnică în construcţii şi Direcţia generală economică şi relaţii bugetare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Traian Panait,

  secretar de stat
  Bucureşti, 8 aprilie 2003.Nr. 542.  +  AnexăMETODOLOGIE 08/04/2003