HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale
  și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 11 octombrie 2006.Nr. 1.425.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006