ORDIN nr. 1.227 din 9 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă(actualizat până la data de 30 iunie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 648 din 22 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile lit. g) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) din aceeaşi lege,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii externe şi afaceri europene nr. E.N. 1.054/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind transfuzia autologă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale, inspecţia sanitară de stat şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 9 octombrie 2006.Nr. 1.227.  +  AnexăNORMA 09/10/2006