LEGE nr. 389 din 19 octombrie 2006pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 şi intrata în vigoare la 4 ianuarie 2006, semnată de Guvernul României la data de 22 mai 2003.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Guvernul României este autorizat sa formuleze următoarea rezerva:"Guvernul României considera sintagma regiunea Carpaţi, din articolul 1 paragraful 1 al Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabila a Carpatilor, ca desemnând zona montană carpatica, aceasta fiind delimitata, pe teritoriul României, în conformitate cu criterii fizico-geografice, biologice, socioeconomice, legate de posibilităţile de utilizare a terenului şi modalităţile de raportare a populaţiei locale la condiţiile fizice specifice ale mediului înconjurător, precum şi cu criteriile Comunităţii Europene privind delimitarea regiunilor biomontane, stabilite în baza Directivei 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi fauna sălbatică. Astfel, sintagma regiunea Carpaţi, din articolul 1 paragraful 1 al Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabila a Carpatilor, semnată la Kiev la 22 mai 2003, desemnează pe teritoriul României Muntii Carpaţi cu depresiunile intramontane, fără a include Platoul Transilvaniei şi dealurile subcarpatice, conform hârtii prevăzute în anexa."  +  Articolul 3Anexa prevăzută la art. 2 face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELESCANUBucureşti, 19 octombrie 2006.Nr. 389.CONVENTIE 22/05/2003