ORDIN Nr. 1510 din 14 februarie 1995privind "Prescripţiile tehnice pentru recipientii fierbatori din industria celulozei şi hirtiei", C24-94, cuprinse în anexa*) la prezentul ordin
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995    În conformitate cu atribuţiile Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 451/1994, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1994, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor şi potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 11/1992 privind acordarea încrederii Guvernului şi Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României, ministrul industriilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă "Prescripţiile tehnice pentru recipientii fierbatori din industria celulozei şi hirtiei", C24-94, cuprinse în anexa*) la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare la data publicării. Ministrul industriilor,Dumitru Popescu Notă *) Anexa va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi de către Editura Tehnica - Biroul expediţie, str. Otetelesanu nr. 1, sectorul 1, Bucureşti. -----------------------