HOTĂRÂRE nr. 85 din 29 ianuarie 2004 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de către detinatorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici(actualizata până la data de 25 februarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 10 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 85 din 29 ianuarie 2004.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de către detinatorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 695/1998 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare de către Regia Naţionala a Pădurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 19 octombrie 1998.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 20 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 3 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 85 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 25 februarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administratia publică,Gabriel OpreaMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 85.  +  AnexăREGULAMENT 29/01/2004