LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 octombrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. A/RES/59/290/2005 şi semnată de România la New York la 14 septembrie 2005.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaraţie:"În baza art. 9 alin. 3 din Convenţie, România declară că îşi stabileşte jurisdicţia pentru infracţiunile prevăzute la art. 2, în toate cazurile prevăzute de art. 9 alin. 1 şi 2, potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie din dreptul intern."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 2 octombrie 2006.Nr. 369.CONVENTIE 14/09/2005