ORDIN nr. 414 din 25 septembrie 2006cu privire la utilizarea codării standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronică
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Autorităţile, instituţiile publice şi notarii publici au obligaţia de a folosi setul de caractere al limbii române astfel cum este el definit în Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic (DOOM) al limbii române editat de Academia Română. (2) Autorităţile, instituţiile publice şi notarii publici au obligaţia de a folosi semnele de punctuaţie şi semnele de ortografie aşa cum sunt ele definite în Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (IOOP) editat de Academia Română. (3) Se vor folosi întotdeauna ediţiile actualizate ale DOOM şi IOOP editate de Academia Română.  +  Articolul 2 (1) Pentru codurile numerice ale caracterelor grafice individuale din cadrul setului de caractere grafice româneşti se recomandă a se folosi specificaţiile cuprinse în standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizată a acestuia sau standardul care îl înlocuieşte. (2) Asocierea caracterelor grafice prevăzute la art. 1 cu codurile numerice ale specificaţiilor recomandate la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Procesarea şi/sau transportul informaţiei care foloseşte setul de caractere grafice româneşti se fac folosindu-se un algoritm de codare a caracterelor grafice, care, în funcţie de natura aplicaţiei, poate fi după cum urmează: a) acolo unde sistemul electronic de procesare şi/sau de transport al informaţiei permite folosirea algoritmilor de codare a caracterelor de tip octet multiplu, aceasta se recomandă să se facă fie prin folosirea directă a codurilor numerice în conformitate cu standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieşte (de exemplu, codarea de tip UCS-2), fie prin formatele de transformare asociate acestuia (de exemplu, codarea de tip UTF-8, UTF-16), cu obligativitatea folosirii caracterelor grafice aparţinând setului de caractere grafice româneşti prevăzut la art. 1; b) acolo unde sistemul electronic de procesare şi/sau de transport al informaţiei impune folosirea algoritmului de codare a caracterelor pe un singur octet, aceasta se recomandă să se facă prin folosirea directă a codurilor numerice în conformitate cu standardul ISO/IEC 8859-16:2001 (Latin 10) sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieşte.  +  Articolul 4Pentru scrierea şi procesarea documentelor în formă electronică în limba română se recomandă a se folosi tastatura românească în conformitate cu aranjamentul 1 de caractere din standardul SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieşte.  +  Articolul 5Sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 trebuie să permită generarea caracterelor grafice aparţinând setului de caractere româneşti prevăzut la art. 1.  +  Articolul 6Se recomandă ca sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 să permită generarea totalităţii caracterelor grafice prevăzute în specificaţiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieşte.  +  Articolul 7Sistemele electronice care folosesc tastatura românească prevăzută la art. 4 trebuie să permită generarea caracterelor grafice aparţinând seturilor de caractere ale limbilor minorităţilor naţionale cu reprezentare parlamentară, aplicabil pentru limbile care folosesc alfabetul latin, pentru scrierea ocazională a unor nume de persoane, străzi sau localităţi în limbile acestor minorităţi.  +  Articolul 8Pentru generarea de la tastatura prevăzută la art. 4 a caracterelor grafice aparţinând seturilor de caractere ale limbilor minorităţilor naţionale prevăzute la art. 7, se recomandă folosirea combinaţiilor specifice de taste prevăzute în specificaţiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizată a acestuia ori standardul care îl înlocuieşte.  +  Articolul 9Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 25 septembrie 2006.Nr. 414.  +  Anexa ASOCIEREAcaracterelor grafice prevăzute la art. 1 dinordin cu codurile numerice ale specificaţiilorrecomandate la alin. (1) al art. (2) dinordin (ordonare crescătoare după codul UCS)
  Simbol Descriere caracter Cod UCS
  spaţiu 0020
  ! semnul exclamării 0021
  " ghilimele (formă neutră) 0022
  ' apostrof (formă neutră) 0027
  ( paranteză stângă 0028
  ) paranteză dreaptă 0029
  , virgulă 002C
  - cratima-semnul minus 002D
  . punctul 002E
  : două puncte 003A
  ; punct şi virgulă 003B
  ? semnul întrebării 003F
  A litera latină mare A 0041
  B litera latină mare B 0042
  C litera latină mare C 0043
  D litera latină mare D 0044
  E litera latină mare E 0045
  F litera latină mare F 0046
  G litera latină mare G 0047
  H litera latină mare H 0048
  I litera latină mare I 0049
  J litera latină mare J 004A
  K litera latină mare K 004B
  L litera latină mare L 004C
  M litera latină mare M 004D
  N litera latină mare N 004E
  O litera latină mare O 004F
  P litera latină mare P 0050
  Q litera latină mare Q 0051
  R litera latină mare R 0052
  S litera latină mare S 0053
  T litera latină mare T 0054
  U litera latină mare U 0055
  V litera latină mare V 0056
  W litera latină mare W 0057
  X litera latină mare X 0058
  Y litera latină mare Y 0059
  Z litera latină mare Z 005A
  [ paranteză pătrată stânga 005B
  ] paranteză pătrată dreapta 005D
  a litera latină mică a 0061
  b litera latină mică b 0062
  c litera latină mică c 0063
  d litera latină mică d 0064
  e litera latină mică e 0065
  f litera latină mică f 0066
  g litera latină mică g 0067
  h litera latină mică h 0068
  i litera latină mică i 0069
  j litera latină mică j 006A
  k litera latină mică k 006B
  l litera latină mică l 006C
  m litera latină mică m 006D
  n litera latină mică n 006E
  o litera latină mică o 006F
  p litera latină mică p 0070
  q litera latină mică q 0071
  r litera latină mică r 0072
  s litera latină mică s 0073
  t litera latină mică t 0074
  u litera latină mică u 0075
  v litera latină mică v 0076
  w litera latină mică w 0077
  x litera latină mică x 0078
  y litera latină mică y 0079
  z litera latină mică z 007A
  « ghilimele ascuţite stânga 00AB
  » ghilimele ascuţite dreapta 00BB
   litera latină mare  00C2
  Î litera latină mare Î 00CE
  â litera latină mică â 00E2
  î litera latină mică î 00EE
  Ă litera latină mare Ă 0102
  ă litera latină mică ă 0103
  Ş litera latină mare Ş 0218
  ş litera latină mică ş 0219
  Ţ litera latină mare Ţ 021A
  ţ litera latină mică ţ 021B
  - linia de dialog şi/sau pauză (En-Dash) 2013
  " ghilimele dreapta sus (dublu 9 sus) 201D
  " ghilimele stânga jos (dublu 9 jos) 201E
  ----