HOTĂRÂRE nr. 1.276 din 13 septembrie 2006privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 1.276.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul privat alstatului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
    Nr. crt.Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar (RON)Nr. de identificare şi codul de clasificare
    1.Comuna Vălcani judeţul Timiş,Statul român, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorStatul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăClădire S = 154 m20164.02.00002
    Teren S = 4.400 m2
    2.Comuna Foeni I judeţul Timiş,IdemIdemClădire S = 130 m20164.03.00003
    3.Comuna Foeni II judeţul Timiş,IdemIdemClădire S = 130 m20164.03.00004
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar (RON)Nr. de identificare şi codul de clasificare
    Satul Lunga nr. 185, comuna Comloşu Mare, judeţul TimişMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăClădire S = 105 m21.479MF.147.198
    Teren S = 1.604 m2
  ----