ORDIN nr. 415 din 25 septembrie 2006pentru modificarea Ordinului ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societăţilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
 • nr. 7.155 din 25 septembrie 2006
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • nr. 415 din 25 septembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 octombrie 2006  În temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni,având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni,preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emit prezentul ordin.  +  Articolul UNICOrdinul ministrului Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societăţilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, la care statul deţine acţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) va avea următorul conţinut:"a) societăţile comerciale declarate în faliment sau în reorganizare judiciară, precum şi cele la care se iniţiază procedura lichidării voluntare, prezentate în anexa nr. 2;".2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Răzvan OrăşanuMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt Nagy  +  Anexa 1 Societăţi comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat
  *Font 9*
   
  ┌────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Capitalul │ AVAS │ │Nr. │ Codul │ Denumirea │Localitatea│ Adresa │ social ├──────────┬───────┤ │crt.│ fiscal │ │ │ │ total │ Capital │ % │ │ │ │ │ │ │ (mii lei) │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 1.│481958 │BĂNEASA │Voluntari │Str. Erou │184.530.075│94.840.250│ 51,396│ │ │ │(IPRS) │ │Iancu Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 32 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 2.│451051 │STRAERO │Bucureşti │Bd. Iuliu │ 8.325.950│ 8.320.950│100,000│ │ │ │ │ │Maniu nr. 220,│ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 3.│1138 │ELECTRONICA │Bucureşti │Bd. Dimitrie │ 49.221.950│24.894.925│ 50,577│ │ │ │ │ │Pompei nr. 5-7│ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 4.│876 │ICE FELIX │Bucureşti │Str. Ing. │ 21.254.450│12.623.500│ 59,392│ │ │ │COMPUTER │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantinescu│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 5.│1049 │IIRUC │Bucureşti │Bd. Dimitrie │ 16.066.275│14.687.000│ 91,415│ │ │ │ │ │Pompei nr. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 6.│1384821 │INFOTEL │Alexandria │Str. │ 137.025│ 135.575│ 98,942│ │ │ │(SSI) │ │Libertăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 7.│11060083│P.C. │Bucureşti │Bd. Dimitrie │ 2.476.375│ 1.252.475│ 50,577│ │ │ │BOARDS │ │Pompei nr. 5-7│ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 8.│478952 │ROMES │Voluntari │Str. Erou │ 1.714.200│ 765.650│ 44,665│ │ │ │ │ │Iancu Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 126 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 9.│1561311 │SIAT - │Bucureşti │Calea │ 7.629.250│ 3.868.600│ 50,707│ │ │ │Sisteme │ │Floreasca │ │ │ │ │ │ │industriale │ │nr. 169, │ │ │ │ │ │ │de │ │sectorul 1 │ │ │ │ │ │ │automatizări│ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 10.│1975852 │SINTA │Iaşi │Calea │ 770.375│ 532.525│ 69,125│ │ │ │ │ │Chişinăului │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 17 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 11.│55553 │INFORMATICA │Oradea │Str. │ 463.025│ 446.600│ 96,453│ │ │ │ │ │Szigligeti Ede│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1-3 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 12.│2981704 │PIMSOFT │Constanţa │Aleea Egretei │ 41.491│ 16.606│ 40,023│ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 13.│2463770 │SSI │Tulcea │Str. │ 328.400│ 226.925│ 69,100│ │ │ │(societate │ │Sublocotenent │ │ │ │ │ │ │de servicii │ │C. Gavrilov │ │ │ │ │ │ │informatice)│ │nr. 6 │ │ │ │ │ │ │- CTCE │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 14.│1893507 │SSI │Constanţa │Bd. Alexandru │ 261.450│ 183.025│ 70,004│ │ │ │(societate │ │Lăpuşneanu │ │ │ │ │ │ │de servicii │ │nr. 13 │ │ │ │ │ │ │informatice)│ │ │ │ │ │ │ │ │- INFOMAR │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 15.│1867010 │SSI │Constanţa │Bd. Alexandru │ 618.850│ 423.750│ 68,474│ │ │ │(societate │ │Lăpuşneanu │ │ │ │ │ │ │de servicii │ │nr. 13 │ │ │ │ │ │ │informatice)│ │ │ │ │ │ │ │ │TOTALDATA │ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 16.│2302943 │SICO │Craiova │Str. Brestei │ 653.412│ 616.875│ 94,410│ │ │ │ │ │nr. 3A │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 17.│1472664 │SOFTEX- │Râmnicu │Str. Nicolae │ 206.150│ 155.380│ 75,372│ │ │ │PRESS │Vâlcea │Bălcescu │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 26 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 18.│1811302 │INFOTIM │Timişoara │Piaţa │ 1.065.375│ 734.725│ 68,964│ │ │ │ │ │Timişoara 700 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ └────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────┘
   +  Anexa 2 Societăţi comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat
  *Font 9*
   
  ┌────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Capitalul │ AVAS │ │Nr. │ Codul │ Denumirea │Localitatea│ Adresa │ social ├──────────┬───────┤ │crt.│ fiscal │ │ │ │ total │ Capital │ % │ │ │ │ │ │ │ (mii lei) │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 1.│2210971 │INFOSIGMA │Sighetu │Str. Simion │ 25.800│ 10.320│ 40,000│ │ │ │ │Marmaţiei │Bărnuţiu nr. 2│ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 2.│175 │INFOSISTEM │Bucureşti │Sos. Morarilor│ 79.550│ 79.550│100,000│ │ │ │ │ │nr. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 3 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 3.│128744 │INFPREF │Piteşti │Piaţa Vasile │ 19.625│ 13.750│ 70,064│ │ │ │ │ │Milea nr. 1 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 4.│1566840 │METALSOFT │Bucureşti │Str. Mendeleev│ 119.525│ 47.810│ 40,000│ │ │ │ │ │nr. 21-25, │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 5.│1202792 │INFOMUREŞ │Târgu Mureş│Str. Bolyai │ 1.218.425│ 1.008.050│ 82,734│ │ │ │ │ │nr. 27 │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 6.│910138 │SSI │Târgovişte │Şos. Găeşti │ 394.375│ 378.050│ 95,861│ │ │ │(societate │ │nr. 8-10 │ │ │ │ │ │ │de servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │informatice)│ │ │ │ │ │ ├────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┤ │ 7.│612239 │SSI │Botoşani │Bd. Mihai │ 401.600│ 281.100│ 69,995│ │ │ │(societate │ │Eminescu │ │ │ │ │ │ │de servicii │ │nr. 62 │ │ │ │ │ │ │informatice)│ │ │ │ │ │ └────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────┘-------