HOTĂRÂRE nr. 1.301 din 20 septembrie 2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006  Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 740 din 31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 851 din 17 septembrie 2020, prevede:
  Articolul II
  Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în fondurile alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, achiziționarea articolelor de echipament special realizându-se eșalonat.
  Având în vedere prevederile art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/1994, și ale art. 23 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia.(2) Uniforma și echipamentul special se acordă gratuit conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2(1) Descrierea însemnelor pentru gradele militare, a semnelor de armă și a emblemelor pentru coifură din compunerea uniformelor, pentru efectivele prevăzute la art. 1 alin. (1), este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabilește anual, în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme, și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului militar prevăzut la art. 1 alin. (1), acestuia îi sunt aplicabile cotele-părți anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.(3) Cadrele militare care, prin natura activității, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținută civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament, pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc contravaloarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, în retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă, în retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(6) La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administrației și internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăși valoarea articolelor scoase din normă.  +  Articolul 5(1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile și instituțiile subordonate acestuia pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole de echipament din compunerea uniformelor, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic, respectiv un stoc de rulaj la principalele articole de echipament special, care nu va depăși 25% din cantitatea integrală a necesarului de articole prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 7Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților și instituțiilor din subordinea acestuia, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei efectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.  +  Articolul 9(1) Pentru activități culturale și filmări, uniforma poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc în condițiile legii.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Sumele necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 11Trecerea la noile uniforme ale personalului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al unităților și instituțiilor subordonate acestuia se va realiza eșalonat până la data de 31 decembrie 2009.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2006.Nr. 1.301.  +  Anexa nr. 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele militare, a semnelor de armă și a emblemelor pentru coifură din compunerea uniformelor pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și pentru unitățile și instituțiile subordonate acestuia
   +  Capitolul I Însemnul de grad și semnul de armăÎnsemnul de grad militar pentru personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al unităților și instituțiilor subordonate este reprezentat de stele pentru generali, trese pentru ofițeri, galoane pentru maiștri militari, subofițeri, studenți, elevi, soldați și gradați profesioniști, brodate pe un suport în formă dreptunghiulară, confecționat din material textil.Semnul de armă este realizat prin brodare, conține elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv casca dispusă pe două toporașe încrucișate, în săritoare, având la bază grenada explodând, îmbinând culorile alb-argintiu și roșu-purpură. Semnul de armă se aplică pe mijlocul lățimii suportului textil și la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Capitolul II Aplicarea însemnelor de grad militar  +  Secţiunea 1 GeneraliÎnsemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare și de serviciu, reprezentat de stele în cinci colțuri, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm, se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare galben-auriu, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare și serviciu. Fața suportului textil este țesută cu fir metalizat de culoare alb-argintie. Stelele sunt conturate cu fir de culoare roșie și se aplică pe suportul textil/epolet corespunzător gradului, astfel:a) pentru gradul de general de brigadă - o stea; b) pentru gradul de general-maior - două stele;c) pentru gradul de general-locotenent - trei stele;d) pentru gradul de general - patru stele.  +  Secţiunea a 2-a OfițeriÎnsemnul de grad militar pentru uniforma de ceremonie, de reprezentare și de serviciu, reprezentat de trese cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe un suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare și serviciu, ajurat cu fir de culoare roșie la ambele capete.Pentru ofițerii cu grad superior, suportul textil are brodat longitudinal, pe mijloc, cu fir metalizat de culoare alb-argintie, un galon cu lățimea de 16 mm. Pentru ofițerii superiori, tresele și galonul se aplică corespunzător gradului, astfel:a) pentru gradul de maior - o tresă și galonul;b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și galonul;c) pentru gradul de colonel - trei trese și galonul.Pentru ofițerii cu grad inferior, tresele se aplică pe suportul textil, corespunzător gradului, astfel: a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;b) pentru gradul de locotenent - două trese;c) pentru gradul de căpitan - trei trese.  +  Secţiunea a 3-a Maiștri militariÎnsemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare și de serviciu, reprezentat de galoane cu lățimea de 8 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare roșie la ambele capete. Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon sub formă de unghi și un galon drept;b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon sub formă de unghi și două galoane drepte;c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon sub formă de unghi și trei galoane drepte;d) pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon sub formă de unghi și patru galoane drepte;e) pentru gradul de maistru militar principal - un galon sub formă de unghi și cinci galoane drepte.  +  Secţiunea a 4-a SubofițeriÎnsemnul de grad militar pentru uniforma de reprezentare și de serviciu, reprezentat de galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare roșie la ambele capete. Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:a) pentru gradul de sergent-major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;b) pentru gradul de plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;c) pentru gradul de plutonier-major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;d) pentru gradul de plutonier-adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm; e) pentru gradul de plutonier-adjutant-șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.  +  Secţiunea a 5-a Studenți, elevi din instituțiile de învățământ, soldați și gradați profesioniștiÎnsemnele de grad militar pentru uniforma de oraș, clasă și instruire, reprezentat de galoane cu lățimea de 16 mm și 10 mm, se aplică prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe suport textil în formă dreptunghiulară, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare roșie la ambele capete.Galoanele se aplică corespunzător gradului, astfel:a) pentru gradul de fruntaș - un galon cu lățimea de 10 mm;b) pentru gradul de caporal - două galoane de 10 mm;c) pentru gradul de sergent - un galon cu lățimea de 16 mm.  +  Capitolul III Embleme pentru coifură  +  Secţiunea 1 GeneraliEmblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie și căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare și serviciu, prin brodare, și conține elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv casca dispusă pe două toporașe încrucișate în săritoare, având la bază grenada explodând. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de patru rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai. Broderia se realizează din fire metalizate de culoare alb-argintie, pentru frunze, cască, toporașe și grenadă, și fire metalizate de culoare roșie, pentru spațiul rămas neocupat de acestea. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, cu excepția bascului, se montează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.  +  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeri, studenți și eleviEmblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie și căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare și serviciu, prin brodare, și conține elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv casca dispusă pe două toporașe încrucișate în săritoare, având la bază grenada explodând. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de un număr diferit de rânduri de frunze de stejar, respectiv trei pentru ofițeri, două pentru subofițeri și maiștri militari, unul pentru studenți și elevi, dispuse în evantai. Broderia se realizează utilizând fire metalice de culoare alb-argintie, pentru frunze, cască, toporașe și grenadă, și fire metalizate de culoare roșie, pentru spațiul rămas neocupat de acestea. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, cu excepția bascului, se montează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.  +  Secţiunea a 3-a Soldați și gradați profesioniștiEmblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră pentru căciulă și bleu-navy pentru celelalte articole de coifură, prin brodare, și conține elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv casca dispusă pe două toporașe încrucișate, în săritoare, având la bază grenada explodând. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de un rând de frunze de stejar. Broderia se realizează utilizând fire metalice de culoare alb-argintie, pentru frunze, cască, toporașe și grenadă, și fire metalizate de culoare roșie, pentru spațiul rămas neocupat de acestea. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, cu excepția bascului, se montează acvila cruciată, încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.NOTĂ: Însemnele de grad și semnele de armă pentru toate categoriile de efective, precum și emblema de coifură a studenților, elevilor, soldaților și gradaților profesioniști, model vechi, existente în stocul aflat la uzul curent, se utilizează în continuare până la epuizarea acestora.  +  Capitolul IV Culorile principalelor articole de echipament ale efectivelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  Arma și specialitateaȚinutaARTICOLE DE ECHIPAMENT
  Șapcă, bascCăciulăCostum din stofăScurtă serviciu, costum unic, costum izoterm, costum de protecție contra intemperiilorScurtă din stofăScurtă, manta pentru ploaie, bluzonPuloverCămașăCămașă-bluză, tricouFularCravatăPantofi, ghete, bocanciCenturăCureaAccesorii
  I. Generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri, soldați și gradați profesioniști
  Generali și ofițeriCeremonieNegru-Negru-Negru--Alb--NegruNegruAlb-argintiu-Alb-argintiu
  ReprezentareBleu-navyNegruBleu- navy--Bleu-navyBleu-navyBleu-ciel/AlbBleu-ciel/AlbBleu-navyBleu-navyNegruNegruNegruAlb-argintiu
  ServiciuBleu-navy--Bleu-navy----Bleu-navy--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  Maiștri militari și subofițeriReprezentareBleu-navyNegruBleu-navy--Bleu-navyBleu-navyBleu-ciel/AlbBleu-ciel/AlbBleu-navyBleu-navyNegruNegruNegruAlb- argintiu
  ServiciuBleu-navy--Bleu-navy----Bleu-navy--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  Soldați și gradați profesioniștiOrașBleu-navyNegruBleu-navy--Bleu-navyBleu-navyBleu-cielBleu-cielBleu-navyBleu-navyNegruNegruNegruAlb-argintiu
  InstruireBleu-navy--Bleu-navy----Bleu-navy--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  Arma și specialitateaȚinutaARTICOLE DE ECHIPAMENT
  Șapcă, bascCăciulăCostum (sacou, pantalon)Costum de clasăCostum unicScurtă, manta pentru ploaiePuloverCămașă Cămașă-bluzăFularCravatăPantofi, ghete, bocanciCenturăCureaAccesorii
  II. Studenți și elevi
  Academia de Poliție - Facultatea de PompieriOrașBleu-navyBleumarinBleu-navy--Bleu-navy-AlbBleu-cielBleu-navyBleu-navyNegruNegruNegruAlb-argintiu
  ClasăBleumarinBleumarin-Bleumarin--BleumarinBleumarinBleumarin--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  InstruireBleumarinBleumarin--BleumarinBleumarinBleumarin-Bleumarin--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  Școala de SubofițeriOrașBleu-navyNegruBleu-navy--Bleu-navy-AlbBleu-cielBleu-navyBleu-navyNegruNegruNegruAlb-argintiu
  ClasăBleu-navyNegru-Bleu-navy--Bleu-navyBleu-cielBleu-navy--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  InstruireBleu-navyNegru--Bleu-navyBleu-navyBleu-navy-Bleu-navy--NegruNegruNegruAlb-argintiu
  (la 17-09-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 septembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT
  pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile și instituțiile subordonate acestuia

  Norma nr. 1
  pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, completăbuc.28Se asigură una de vară și una de iarnă.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28Se asigură unul de vară și unul de iarnă. Se poate substitui cu frac și pantalon.
  2Scurtă din stofă buc.18Se poate substitui cu pardesiu.
  C. Lenjerie
  1Cămașă albăbuc.24
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru ceremonieper.28
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.14Se poate asigura papion.
  2Centură pentru ceremoniebuc.18Se poate asigura brâu pentru frac.
  F. Accesorii
  1Suport/Epolet cu însemne de grad și semne de armăper.34
  2Eghilet dublu cu accesoriibuc.14
  3Petlițeper.24
  NOTE:1. De prevederile normei beneficiază generalii și ofițerii numiți în funcții de conducere, până la comandanți de detașament (similari) inclusiv.2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung și pălărie în loc de șapcă.3. Pentru pardesiu se poate asigura fular din mătase, contra cost, la preț de achiziție, în afara prevederilor normei.
  Norma nr. 2
  pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă de iarnă, completăbuc.13
  2Șapcă din stofă de vară, completăbuc.13
  3Căciulă din blană naturalăbuc.15
  4Căciulă din blană caraculbuc.16Pentru generali și colonei
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru iarnăbuc.13
  2Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru varăbuc.13
  3Scurtă cu misadă și guler din blană naturalăbuc.15Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  4Bluzonbuc.13
  5Manta pentru ploaiebuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.42
  2Cămașă albăbuc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  3Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22
  4Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22
  5Ciorapiper.61Pentru femei se asigură șase perechi ciorapi dres.
  D. Încălțăminte
  1Pantofi de iarnăper.12
  2Pantofi de varăper.11
  3Gheteper.14Pentru femei se distribuie cizme.
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.15
  3Mănuși din pieleper.12Se distribuie alternativ o pereche pentru iarnă și o pereche pentru vară.
  4Centură din pielebuc.16Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.
  5Curea de pantalonibuc.16
  6Puloverbuc.13
  F. Accesorii
  1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
  2Suport cu însemne grad și semne armăper.73
  3Petlițeper.23
  4Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  5Ecuson pentru mânecăbuc.83
  6Centură pentru ceremoniebuc.18Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie.
  NOTE:1. La prima acordare a gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer se distribuie o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă cu misadă și guler din blană naturală, patru cămăși, șase perechi ciorapi, patru cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transport echipament și accesoriile aferente (suport cu însemne de grad și semne de armă, suport de grad pentru mânecă, petlițe și ecusoane).2. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de un pantalon lung.3. Bluzonul și scurta se pot confecționa din piele, în același model, și se achiziționează de către cadrele militare, contra cost, la prețul de achiziție, în afara prevederilor normei.
  Norma nr. 3
  pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Basc cu emblemăbuc.11Se poate asigura fes tricotat.
  2Șapcă completăbuc.22Se asigură una de vară și una de iarnă.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.11
  2Costum izotermbuc.13
  3Costum de protecție contra intemperiilorbuc.14
  4Scurtă cu misadă detașabilăbuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.23
  2Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.23
  3Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.12
  4Tricoubuc.22
  5Ciorapiper.61
  D. Încălțăminte
  1Bocanci uniciper.11Pentru femei se asigură ghete cu șiret.
  E. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semne de armăper.63
  2Ecuson pentru mânecăbuc.63
  3Ecuson nominalbuc.34Când se asigură din metal, durata de serviciu este de 10 ani.

  Norma nr. 4
  pentru echiparea cadrelor militare în rezervă și în retragere
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, completăbuc.110Se asigură de vară sau de iarnă.
  2Șapcă din stofă de iarnă, completăbuc.110
  3Șapcă din stofă de vară, completăbuc.110
  4Căciulă din blană naturalăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură din blană caracul.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu pantalon lung)buc.110Se asigură de vară sau de iarnă.
  2Costum din stofă cu un pantalon lung de iarnăbuc.110
  3Costum din stofă cu un pantalon lung de varăbuc.110
  4Scurtă cu misadă și guler din blană naturalăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  5Manta pentru ploaiebuc.110
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.24Se poate distribui și de culoare albă.
  D. Încălțăminte
  1Pantofi negri pentru ceremonieper.15
  2Pantofi per.13Se asigură de vară sau de iarnă.
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.15
  2Cravatăbuc.13
  3Fularbuc.110
  4Centură pentru ceremoniebuc.110
  F. Accesorii
  1Eghilet cu accesoriibuc.110
  NOTE:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea cadrelor militare în rezervă sau în retragere, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.2. Șapca din stofă pentru ceremonie, costumul din stofă pentru ceremonie, pantofii negri pentru ceremonie și cravata pentru ceremonie se asigură pentru generali și ofițerii care au deținut funcții de conducere la data trecerii în rezervă.3. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.4. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau în retragere se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme. 5. Accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad necesare pentru înlocuirea celor uzate, înainte de îndeplinirea duratei prevăzute de normă, precum și alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la prețul de achiziție. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.6. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura începând cu anul introducerii lor, pe măsura achiziționării acestora.
  Norma nr. 5
  pentru echiparea studenților pompieri din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șepcuță cu cozoroc și emblemăbuc.24
  2Șapcă de oraș cu emblemăbuc.24Se asigură o bucată din stofă pentru iarnă și o bucată din stofă pentru vară.
  3Basc cu emblemăbuc.24
  4Căciulă cu emblemăbuc.14
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum pentru instruire (bluză cu 2 pantaloni)buc.14
  2Costum pentru clasă (bluzon din tercot cu doi pantaloni lungi)buc.14Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă și un pantalon din stofă pentru vară.
  3Costum pentru oraș (veston cu un pantalon)buc.24Se asigură un costum din stofă pentru iarnă și un costum din stofă pentru vară.
  4Puloverbuc.14
  5Scurtă pentru orașbuc.14
  6Scurtă pentru instruirebuc.14
  7Manta pentru ploaiebuc.14
  C. Lenjerie
  1Batistăbuc.44
  2Cămașă pentru orașbuc.34
  3Cămașă buc.34
  4Cămașă-bluzăbuc.64
  5Chiloțibuc.44
  6Izmene flanelatebuc.34
  7Bluză flanelatăbuc.34
  8Tricou (maiou)buc.44
  9Șoseteper.41
  10Ciorapiper.61Pentru studente se pot distribui ciorapi cu chilot (dresuri).
  11Pijamabuc.34
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru orașper.44Se asigură două perechi de vară și două perechi de iarnă.
  2Ghete per.14Pentru studente se asigură cizme scurte.
  3Bocanci cu șiret per.24Pentru studente se asigură ghete cu șiret.
  4Papuciper.24
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.22
  2Centură din pielebuc.16Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.
  3Curea din piele pentru pantalonibuc.14
  4Fularbuc.14
  5Mănuși din lână pentru orașper.14
  6Mănuși din pânză căptușite per.24
  7Prosopbuc.44
  F. Cazarmament
  1Cearșafbuc.44
  2Cearșaf plicbuc.44Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Pătură (pled)buc.26
  4Față de pernăbuc.44
  5Salteabuc.16
  6Pernăbuc.16
  G. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semne de armăper.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta pentru ploaie, la acordarea gradului
  2Petlițeper.24Numai pentru costumul de oraș
  3Însemne de an de studiuper.1-Pentru fiecare veston, scurtă, manta pentru ploaie, cămașă-bluză, pulover
  4Ecuson buc.1-
  5Ecuson nominalbuc.1-
  6Eghilet cu accesoriibuc.14
  NOTE:1. La costumul de oraș, studentelor li se asigură în plus câte o fustă din stofă de iarnă și din stofă de vară.2. În loc de șapcă de oraș cu emblemă, studentele primesc pălărie.3. Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
  Norma nr. 6
  pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă de oraș, completăbuc.12
  2Basc cu emblemăbuc.11
  3Șapcă pentru instruire, completăbuc.11Se asigura de vară sau de iarnă.
  4Căciulăbuc.14
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.11
  2Costum pentru oraș (veston cu un pantalon lung)buc.12
  3Costum pentru clasă (bluzon cu un pantalon lung)buc.11Se poate asigura și geacă.
  4Scurtă cu misadă detașabilă pentru instruirebuc.12
  5Scurtă pentru oraș buc.14
  6Manta pentru ploaiebuc.14
  7Costum de protecție contra intemperiilorbuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.21Poate fi și de culoare albă.
  2Cămașă-bluzăbuc.21Se asigură pentru uniforma de oraș sau de instruire.
  3Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.11
  4Batistăbuc.21
  5Chiloțibuc.41
  6Maiou (tricou)buc.21
  7Pijamabuc.11
  8Ciorapiper.61
  9Șoseteper.41Pentru eleve se distribuie ciorapi cu chilot (dresuri).
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru orașper.11
  2Bocanci unici per.11Pentru eleve se asigură ghete cu șiret.
  3Ghete pentru orașper.11Pentru eleve se asigură cizme scurte.
  4Papuciper.12
  E. Echipament divers
  1Cravată buc.12
  2Fularbuc.14
  3Mănuși pentru orașper.14
  4Mănuși pentru instruireper.12
  5Centurăbuc.16Când se asigură tip chingă, durata de serviciu este de 4 ani.
  6Curea de pantalonibuc.16
  7Puloverbuc.14
  8Prosopbuc.41
  F. Cazarmament
  1Cearșaf buc.44
  2Cearșaf plicbuc.44Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Față de pernăbuc.44
  4Saltea buc.110
  5Pernăbuc.16
  6Pătură din lânăbuc.26
  G. Accesorii
  1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
  2Petlițeper.12Numai pentru costumul de oraș
  3Suport cu însemne de grad și semne de armăper.1-Pentru fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămașă-bluză, manta pentru ploaie, o singură dată la avansarea în grad
  4Ecusonbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta pentru ploaie
  5Ecuson nominalbuc.11
  6Eghilet simplu cu accesoriibuc.14
  7Însemn de an de studiu buc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, pulover, manta pentru ploaie
  NOTE:1. La costumul de oraș, elevelor li se asigură un pantalon lung și o fustă.2. În loc de șapcă de oraș, elevele primesc pălărie.3. Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.
  Norma nr. 7
  pentru echiparea soldaților și gradaților profesioniști
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Basc completbuc.12Se poate asigura și fes tricotat.
  2Șapcă pentru oraș, completăbuc.14
  3Șapcă/Șepcuță pentru instruire, completă22Se asigură una de vară și una de iarnă.
  4Căciulăbuc.14
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.22
  2Costum pentru oraș cu doi pantalonibuc.14
  3Scurtă pentru instruirebuc.14
  4Scurtă pentru orașbuc.14
  5Costum izotermbuc.13
  6Costum de protecție contra intemperiilorbuc.14
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.22
  2Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22Se asigură pentru uniforma de oraș și de instruire.
  3Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22
  4Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.22
  5Tricou cu mânecă scurtăbuc.21
  6Ciorapiper.121Se asigură patru perechi de iarnă și opt perechi de vară.
  D. Încălțăminte
  1Bocanci uniciper.22Pentru femei se asigură ghete cu șiret.
  2Pantofiper.14
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Mănuși pentru instruireper.11
  4Mănuși din lânăper.11
  5Centurăbuc.14Cele din piele au durata de serviciu de 6 ani.
  6Cureabuc.14
  7Puloverbuc.13
  F. CazarmamentNumai 1/3 din efective
  1Cearșafbuc.44
  2Cearșaf plicbuc.44Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Față de pernăbuc.44
  4Salteabuc.110După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot recondiționa.
  5Pernăbuc.16
  6Pătură din lânăbuc.26
  G. Accesorii
  1Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
  2Suport cu însemne de grad și semne de armăper.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  3Ecusonbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  4Ecuson nominalbuc.34
  5Petlițeper.12Numai pentru costumul de oraș
  NOTE:1. Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.2. Ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, gradații și soldații în rezervă, chemați pentru concentrare, se echipează pe toată durata concentrării conform acestei norme.
  Norma nr. 8
  echipament pentru muzica reprezentativă și a formațiunilor, echipelor artistice
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă pentru ceremonie, completăbuc.28Se asigură una de vară și una de iarnă.
  2Căciulăbuc.16
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  2Scurtă cu misadă și guler din blană naturală buc.18
  3Manta pentru ploaiebuc.18
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.44
  2Cămașă-bluzăbuc.22
  D. Încălțăminte
  1Pantofi de iarnăper.12
  2Pantofi de varăper.12
  3Gheteper.14
  E. Echipament divers și accesorii
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Ciorapiper.31
  4Emblemă pentru coifurăbuc.1-Pentru fiecare căciulă
  5Epolet format treflă pentru ceremonieper.28
  6Semne de armăbuc.48
  7Petlițeper.28
  8Centură pentru ceremoniebuc.14
  9Eghilet cu accesoriibuc.14
  10Ecusonbuc.54
  NOTĂ:Pentru femei se asigură pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.
  Norma nr. 9
  pentru asigurarea cu echipament special
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  I. Pompieri
  a) Pentru efectivele care participă la intervenții, aplicații, concursuri, exerciții și experimentări cu autospecialele PSI din înzestrare
  1Cască de protecție cu vizorcpl.1inv.
  2Costum de protecție tip pompierbuc.1inv.
  3Subvestimentar protecție pentru pompieri (bluză și pantaloni)buc.2inv.Se poartă sub costumul de protecție pentru pompieri.
  4Vestă impermeabilă îmblănităbuc.1inv.
  5Combinezon (salopetă)buc.2inv.Se asigură numai pentru conducătorii auto de pe autospecialele PSI.
  6Mănuși de protecțieper.1inv.
  7Cizme scurte din piele cu branț de protecțieper.1inv.
  8Brâu pentru pompieri (centură de siguranță)buc.1inv.
  9Cagulă de protecțiebuc.1inv.Se poartă sub casca de protecție cu vizor pentru pompieri.
  10Halat din pânzăbuc.1inv.Numai pentru cadrele militare și personalul contractual din compartimentele de prevenire a incendiilor care execută controale tehnice de specialitate.
  b) Articole de echipament al căror necesar se stabilește prin tabela de înzestrare
  1Costum de protecție anticaloricbuc.-inv.
  2Cizme lungi din cauciuc (șold)per.-inv.
  3Sac de salvarebuc.-inv.
  4Coș de salvarebuc.-inv.
  5Plasă de salvarebuc.-inv.
  6Vestă reflectorizantă buc.-inv.
  II. Protecția civilă
  a) Pentru efectivele care execută misiuni pirotehnice
  1Cască de protecție cu vizorcpl.1inv.
  2Bocanci uniciper.1inv.Numai pentru personalul contractual
  b) Pentru efectivele care execută misiuni de cercetare și evaluare CBRN, decontaminarea chimică, bacteriologică sau radiologică a personalului, tehnicii și terenului
  1Cască cu dispozitiv de iluminarecpl.1inv.
  2Vestă tactică (multifuncțională)buc.1inv.Numai pentru personalul de cercetare chimică, bacteriologică sau radiologică
  3Vestă cu dungi reflectorizantebuc.1inv.Numai pentru personalul de decontaminare chimică, bacteriologică sau radiologică
  4Vestă de salvare cu deschidere automatăbuc.1inv.Numai pentru personalul de decontaminare chimică, bacteriologică sau radiologică
  5Ochelari de protecțiebuc.1inv.
  c) Pentru efectivele echipelor de căutare-salvare constituite la subunitățile de intervenție
  1Combinezon/Salopetăbuc.2inv.
  2Ochelari de protecțiebuc.1inv.
  3Vestă de salvare cu deschidere automatăbuc.1inv.
  4Echipament pentru cățărat pe stâlpicpl.2inv.Pentru fiecare echipă de căutare-salvare
  5Set cotiere și genunchierebuc.1inv.
  6Tunel de salvare de la înălțimebuc.2inv.Pentru fiecare unitate care are prevăzute echipe de căutare-salvare.
  7Complet salvare de la înălțime (cadru metalic cu scripete, coș de salvare din material textil, complet de frânghii pentru susținere și ghidare)cpl. 1inv.Pentru fiecare echipă de căutare-salvare
  8Cască de protecție cu vizor și dispozitiv de iluminarecpl.1inv.
  9Mănuși de protecțieper.1inv.
  10Scurtă modulară cu elemente reflectorizantebuc.1inv.
  11Cizme scurte din piele (bocanci) cu branț de protecțieper.1inv.
  12Centură siguranțăbuc.1inv.
  III. Pentru efectivele de alpiniști de intervenție în situații de urgență și scafandri
  a) Numai pentru salvatori de la înălțime (alpiniști de intervenție în situații de urgență)
  1Centură complexă de alpinismbuc.1inv.
  2Cască de protecțiecpl.1inv.
  3Lanternă frontalăbuc.1inv.
  4Ochelari de protecțiebuc.1inv.
  5Cagulă de protecțiebuc.1inv.
  6Mănuși de protecție alpinismper.1inv.
  7Mănuși de protecție termicăper.1inv.
  8Costum de protecție impermeabilbuc.1inv.
  9Bocanciper.1inv.
  10Piesă de legătură (carabinieră) tip H cu filetbuc.15inv.
  11Piesă de legătură (carabinieră) tip H autoblocantăbuc.8inv.
  12Piesă de legătură (carabinieră) ovalăbuc.8inv.
  13Piesă de legătură (carabinieră) tip K cu filetbuc.8inv.
  14Piesă de legătură (conector) tip Abuc.2inv.
  15Buclă de asigurare 60 cmbuc.10inv.
  16Buclă de asigurare 120 cmbuc.2inv.
  17Buclă de asigurare 150 cmbuc.2inv.
  18Absorbitor de energiebuc.1inv.
  19Coborâtor cu frânare asistatăbuc.1inv.
  20Coborâtor cu frânare asistată și blocare automatăbuc.1inv.
  21Blocator mânecă dreaptă/stângăbuc.1inv.
  22Blocator pentru centurăbuc.1inv.
  23Pedală blocatorbuc.1inv.
  24Scripete cu rolă dublă (paralel)buc.1inv.
  25Scripete cu rolă dublă (serie)buc.2inv.
  26Scripete de salvare (cu o rolă)buc.2inv.
  27Scripete cu o rolă și blocatorbuc.1inv.
  28Opritor de căderebuc.1inv.
  29Lonjă de asigurare 60 cmbuc.2inv.
  30Scăriță pentru escaladăbuc.2inv.
  31Rucsac pentru coardă 40 l - tip extensie prelatăbuc.1inv.
  32Fluierbuc.1inv.
  33Cuțit pliabilbuc.1inv.
  34Placă de ancorare tip 1/3buc.1inv.
  35Placă de ancorare tip 3/5buc.1inv.
  36Coardă de alpinism statică Φ 10,5 mm - 100 mlbuc.1inv.
  37Coardă de alpinism dinamică Φ 10,5 mm - 60 mlbuc.1inv.
  38Coardă de alpinism ignifugă Φ 12 mm - 100 mlbuc.1inv.
  39Cordelină de alpinism Φ 6 mm - 20 mlbuc.1inv.
  40Protecție de coardă staticăbuc.2inv.
  41Protecție de coardă dinamicăset1inv.
  42Rucsac pentru accesorii 30 lbuc.1inv.
  43Trepied cu troliubuc.1inv.Pentru fiecare echipaj de alpiniști de intervenție în situații de urgență
  44Targa de salvarebuc.1inv.
  45Husă targă de salvarebuc.1inv.
  46Dispozitiv de ancorare a tărgiibuc.1inv.
  47Triunghi de salvarebuc.3inv.
  48Scaun de alpinism pentru centurăbuc.1inv.
  49Perforator cu acumulatoribuc.1inv.
  50Ancoră alpinismbuc.50inv.
  51Centură de poziționarebuc.1inv.Pentru echipajele colective de salvatori care utilizează platforme aeriene/sisteme de salvare și transfer de persoane
  52Lonjă de asigurarebuc.1inv.
  b) Numai pentru scafandri
  1Cearșaf plușat pentru baiebuc.24
  2Chiloți pentru baie (slip)buc.21
  3Cizme din piele bordper.15
  4Costum pentru iarnăbuc.15
  5Costum pentru varăbuc.12
  6Mănușiper.13
  7Pantaloni scurțibuc.12
  8Pantofi gabierper.12
  9Treningbuc.12
  10Prosop plușatbuc.33
  11Tricou buc.22
  IV. Pentru efectivele echipajelor de descarcerare
  1Costum de protecție tip pompierbuc.1inv.
  2Cască de protecție cu vizorcpl.1inv.
  3Ochelari de protecțiebuc.1inv.
  4Mănuși de protecțieper.1inv.
  5Combinezon de protecțiebuc.2inv.
  6Cizme scurte din piele cu branț de protecțieper.1inv.
  7Centură de siguranțăbuc.1inv.
  V. Pentru efectivele care deservesc ambulanțele Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) sau încadrează centrele de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență
  1Șapcă completă pentru varăbuc.1inv.
  2Șapcă completă pentru iarnăbuc.1inv.
  3Combinezon (salopetă) specialbuc.2inv.
  4Complet modular (scurtă + pantalon)buc.1inv.
  5Ghete unice (vară-iarnă)per.1inv.
  6Tricoubuc.2inv.
  VI. Pentru efectivele care au în primire motociclete și ATV-uri
  1Costum de motociclistbuc.1inv.
  2Cască de protecție motociclistcpl.1inv.
  3Cizme de motociclist pentru iarnăper.1inv.
  4Cizme de motociclist pentru varăper.1inv.
  5Ochelari de motociclistbuc.1inv.
  6Mănuși de motociclistper.1inv.
  7Ochelari de protecție solarăbuc.1inv.
  VII. Pentru efectivele care execută misiuni estivale în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență
  1Șepcuță cu emblemăbuc.1inv.
  2Tricou cu mânecă scurtă inscripționatbuc.2inv.
  3Pantaloni scurți tip bermudebuc.1inv.
  4Pantofi tip sportper.1inv.
  VIII. Pentru efectivele Gărzii de onoare de la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  1Coifbuc.1inv.
  2Chipiu complet pentru iarnăbuc.1inv.
  3Chipiu complet pentru varăbuc.1inv.
  4Capelă completă pentru iarnăbuc.1inv.
  5Capelă completă pentru varăbuc.1inv.
  6Veston tip tunică pentru iarnăbuc.1inv.
  7Pantalon lung pentru iarnăbuc.1inv.
  8Pantalon golf pentru iarnăbuc.1inv.
  9Pantalon de cizmă pentru iarnăbuc.1inv.
  10Veston tip tunică pentru varăbuc.1inv.
  11Pantalon lung pentru vară buc.1inv.
  12Pantalon golf pentru vară buc.1inv.
  13Pantalon de cizmă pentru varăbuc.1inv.
  14Mantabuc.1inv.
  15Manta de ploaiebuc.14
  16Cămașăbuc.1inv.
  17Fular/Eșarfăbuc.1inv.
  18Pantofi de iarnă per.12
  19Pantofi de vară per.12
  20Bocanciper.12
  21Cizmeper.12
  22Centurăbuc.1inv.Pentru ofițeri este prevăzută cu atârnători de sabie.
  23Eghilet cu accesorii buc.1inv.
  24Epoleți cu solzi și franjuri per.1-Pentru fiecare veston
  25Epoleți împletițiper.1-Pentru fiecare manta
  26Ecusonbuc.1inv.Pentru fiecare veston, manta, cămașă
  27Mănuși din lânăper.1inv.
  28Mănuși de varăper.1inv.
  29Petlițeper.1-Pentru fiecare veston, manta
  30Garnitură mânecăper.1-Pentru fiecare veston, manta
  NOTE: 1. Pentru asigurarea unor nevoi operative se constituie un stoc de rulaj în limita a 25% din necesar la principalele articole de echipament special. Modul de constituire și utilizare a stocului se stabilește de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
  2. Articolele de echipament prevăzute la cap. I-V se pot acorda personalului care participă la misiuni și exerciții internaționale în domeniul situațiilor de urgență. Baza legală a echipării o constituie aprobarea structurilor competente privind trimiterea în misiuni și exerciții internaționale.
  3. Articolele de echipament prevăzute în normă se acordă și voluntarilor care se instruiesc și execută misiuni de intervenție la situații de urgență, în condițiile legii.
  IX. Materiale pentru instrucție, aplicații, manevre și alte misiuni
  1Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte 1 bucată pentru fiecare loc de tragere.
  2Sac de merindebuc.1inv.
  3Ranițăbuc.1inv.
  4Cascăbuc.1inv.
  5Corturi diferitecpl.-inv.Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabele de înzestrare.
  6Sac pentru transportul echipamentuluibuc.1inv.Pentru fiecare 50 de militari. La unitățile cu efective până la 50 de militari se asigură câte două bucăți.
  7Sac de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  8Geantă de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  9Pelerină de protecțiebuc.1inv.Pentru efectivele care participă la limitarea și înlăturarea dezastrelor naturale
  10Cizme de cauciucper.1inv.
  NOTĂ CU CARACTER GENERAL:1. Prezenta normă se aplică personalului Ministerului Afacerilor Interne încadrat conform statului de organizare pe funcțiile prevăzute în cuprinsul normei, precum și celui care participă la cursuri de pregătire/instruire pentru aceste misiuni (cu excepțiile arătate în dreptul fiecărei categorii de materiale la coloana „Observații“).2. Pentru specialitățile neprevăzute în prezenta normă, echipamentul special necesar pentru militari, precum și durata de folosință a acestuia se aprobă de ministrul afacerilor interne.3. Echipamentul special distribuit personalului Ministerului Afacerilor Interne conform prezentei norme se acordă în folosință temporară, gratuit, în scopul îndeplinirii activităților pentru care este destinat.4. Militarilor care participă la diferite acțiuni ordonate (parade, blocuri de defilare, garda de onoare la nivelul unității etc.) li se asigură ca inventar de unitate: o pereche de mănuși albe, o centură albă și o eșarfă.5. În situații justificate, directorul general al Direcției generale logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare care să asigure aceleași condiții de protecție. (la 17-09-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 740 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 septembrie 2020 )