ORDIN nr. 1.698 din 18 septembrie 2006privind stabilirea parcului auto normat al Autorităţii Navale Române
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 3 octombrie 2006    În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul auto normat al Autorităţii Navale Române este de 86 de autovehicule, din care: a) 81 autoturisme pentru inspecţii şi control, cu o normă de consum mediu combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe lună; b) 5 autospeciale cisterne de transport combustibil, cu o normă de consum mediu combustibil de 450 litri pentru fiecare autospecială pe lună. (2) Nu se consideră depăşire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru Autoritatea Navală Română.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 18 septembrie 2006.Nr. 1.698.--------