ORDIN nr. 687 din 15 septembrie 2006pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 25 septembrie 2006    Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărarea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare;- Hotărarea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din Hotărarea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va aplica de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, angajatori, precum şi de către deţinătorii arhivelor.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statBucureşti, 15 septembrie 2006.Nr. 687.  +  AnexăPROCEDURA 15/09/2006