ORDIN nr. 396 din 6 septembrie 2006privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 septembrie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul ITabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 9 septembrie 2003, modificat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 103/2006, se modifică după cum urmează:- Spectrul de frecvenţe radioelectrice cuprins între 410.0000 MHz - 430.0000 MHz se utilizează în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 396.  +  Anexa *Font 8*                                 TABELUL NAŢIONAL                         de atribuire a benzilor de frecvenţă                               29.7000 MHz - 960.0000 MHz─────────┬─────────┬────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────┬─────┐ Banda de│Atribuiri│Atribu- │ │Atribu- │ Utilizari în România │ │frecventa│ RR │iri │Utilizari principale în Europa │ iri în ├────────┬────────────────┤Uti- │ (MHz) │(regiunea│comune │ │România │Aplica- │ Reglementari │liza-│         │ 1) │europene│ │ │ tii │ posibile │tori │         │ │ │ │ │posibile│ │ │─────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────┤410.0000-│FIX │MOBIL cu│Mobil terestru analog şi digital│MOBIL cu│Mobil │ECC DEC (04)06 │ NG │415.0000 │MOBIL cu │excepţia│PMR/PAMR(ML, pereche cu 420- │excepţia│terestru│ │ │         │excepţia │mobil │430 MHz). │mobil │digital │ │ │         │mobil │aeronau-│EU7 │aerona- │de banda│ │ │         │aerona- │tic │ERC REC T/R 25-08 │utic │larga │ │ │         │utic │ │EN 300 086, EN 300 113 │ │ │ │ │         │CERCETARE│ │EN 300 219, EN 300 296 │ │ │ │ │         │SPATIALA │ │EN 300 341, EN 300 390 │ │ │ │ │         │(spatiu- │ │EN 300 471 │ │ │ │ │         │spatiu) │ │Mobil terestru digital PMR/PAMR │ │ │ │ │         │5.268 │ │(ML, pereche cu 420-430 MHz). │ │ │ │ │─────────┤ │ │ERC DEC (96)04 │ ├────────┼────────────────┼─────┤415.0000-│ │ │EN 300 392, EN 303 035 │ │Mobil │ERC REC T/R25-08│G(A)/│420.0000 │ │ │ERC T/R 25-08 │ │terestru│EN 300 086 │ NG │         │ │ │ERC DEC (06)06 │ │analog │EN 300 113 │ │         │ │ │ERC DEC (04)06 │ │şi │EN 300 219 │ │         │ │ │ │ │digital │EN 300 296 │ │         │ │ │ │ │PMR/PAMR│EN 300 341 │ │         │ │ │ │ │ │EN 300 390 │ │         │ │ │ │ │EU7 │EN 300 471 │ │         │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │Mobil │ │ │         │ │ │ │ │terestru│ │ │         │ │ │ │ │digital │ECC DEC (06)06 │ │         │ │ │ │ │PMR/PAMR│ │ │         │ │ │ │ │de banda│ │ │         │ │ │ │ │ingusta │ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │Sisteme │ │ │         │ │ │ │ │militare│ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │─────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┼─────┤420.0000-│FIX │MOBIL cu│Mobil terestru analog şi digital│MOBIL cu│Mobil │ECC DEC (04)06 │ NG │425.0000 │MOBIL cu │excepţia│PMR/PAMR(FB, pereche cu 410- │excepţia│terestru│ │ │         │excepţia │mobil │420 MHz). │mobil │digital │ │ │         │mobil │aeronau-│EU7 │aerona- │de banda│ │ │         │aerona- │tic │ERC REC T/R 25-08 │utic │larga │ │ │         │utic │ │EN 300 086, EN 300 113 │ │ │ │ │         │Radiolo- │Radiolo-│EN 300 219, EN 300 296 │Radio- │ │ │ │         │catie │ catie │EN 300 341, EN 300 390 │locatie │ │ │ │         │ │ │EN 300 471 │ │ │ │ │         │5.269 │ │Mobil terestru digital PMR/PAMR │ │ │ │ │         │5.271 │ │(FB, pereche cu 410-420 MHz). │ │ │ │ │─────────┤ │ │ERC DEC (96)04 │ ├────────┼────────────────┼─────┤425.0000-│ │ │EN 300 392, EN 303 035 │ │Mobil │ERC REC T/R25-08│ │430.0000 │ │ │ERC REC T/R 25-08 │ │terestru│EN 300 086 │ NG │         │ │ │ERC DEC (06)06 │ │analog │EN 300 113 │ │         │ │ │ERC DEC (04)06 │ │şi │EN 300 219 │ │         │ │ │ │ │digital │EN 300 296 │ │         │ │ │ │ │PMR/PAMR│EN 300 341 │ │         │ │ │ │ │ │EN 300 390 │ │         │ │ │ │ │EU7 │EN 300 471 │ │         │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │Mobil │ │ │         │ │ │ │ │terestru│ │ │         │ │ │ │ │digital │ECC DEC (06)06 │ │         │ │ │ │ │PMR/PAMR│ │ │         │ │ │ │ │de banda│ │ │         │ │ │ │ │ingusta │ │ │         │ │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │Sisteme │ │ │         │ │ │ │ │militare│ │ │─────────┴─────────┴────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────────────┴─────┘---------