ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare(actualizat până la data de 17 aprilie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Nr. 450 din 6 iunie 2006
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 825 din 5 iulie 2006
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 17 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 213 din 18 februarie 2009.În baza Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii*), cu modificările şi completările ulterioare,-------*) Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2006.având în vedere prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 848/1.684/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescu  +  AnexăNORMA 06/06/2006